Lineární funkce Slovní úloha - vyjádření závislosti pomocí lineární funkce.

video