Přihlásit se

Homeostáza Toto video se zabývá homeostázou a  mechanizmy, které ji zajišťují.

Jak si udržujeme stálou tělesnou teplotu, když tělo vystavíme ledu nebo horké vodě? Přirozená tělesná teplota je 37°C. Moje tělo si musí udržovat stálou teplotu kolem 37°C, jinak se změní tvar důležitých molekul v těle, ty přestanou pracovat a já zemřu. Pro schopnost těla udržet si správnou stálou teplotu se užívá termín homeostáza. Ale co když své tělo vystavím horké vodě nebo ledu? Jak si pak moje tělo udrží svou stálou teplotu? To hned zjistíme. Zakryji si tělo balíčky s ledem a uvidíme, jak bude tělo reagovat. Po pěti minutách zkontroluji svou tělesnou teplotu. Ta se téměř neodchýlila od normální teploty. To je homeostáza v praxi. Teplota mezi 36,5-37,5°C je považována za normální. I když je mi zima, moje tělo se ve skutečnosti neochladilo. Ale jak to mé tělo dokázalo? Byla mi zima, takže jsem se začala zahřívat svalovým třesem, drobnými pohyby svalů tvořícími teplo. Vidíte, jak mám bledou ruku? Krev se stáhla do jádra těla a snížilo prokrvení kůže a končetin. Má paže ve studeném prostředí rychle ztrácí teplo, ale teplota v jádru těla zůstává stejná, protože jádro je masivnější a ztrácí tak méně tepla. Také mám husí kůži. Ježí se mi chlupy a vytváří tak izolační vrstvu místo bundy, kterou na sobě nemám. Mé tělo využívá mnoho způsobů, aby si udrželo svou teplotu. Při vystavení chladu mechanizmy zajišťující homeostázu způsobí třes, husí kůži a odkrví periferie. To mě zahřeje, takže se teplota mého těla nezmění. Pro ochlazení využívá tělo opačné mechanizmy. Rozvede krev k povrchu, aby se zchladila, takže trochu zrudnu. Pokud chci být v horku aktivní, musí tělo přistoupit k radikálnějším opatřením, protože pohyb svalů spaluje energii a vytváří hodně tepla, podobně jako třes, který mě zahřeje v zimě, ale tentokrát tělo potřebuje kompenzovat teplo, které pohyb vytváří. Začnu se cítit unavená, čímž mě tělo nabádá, abych přestala s během, ale pokud z nějakého důvodu běžím dál, pak pocit únavy nestačí. Takže se také začnu potit. Pot vede teplo z mého těla, aby se odpařilo do vzduchu, a tím mi pomáhá se ochladit. Ale na rozdíl od lidí některá zvířata potní žlázy nemají. Proto lidé vydrží intenzivnější zátěž po delší dobu než mnohá zvířata. Když se přehřívám, mechanizmy homeostázy vedou krev na povrch těla a potím se, abych se ochladila. Existují i jiné formy homeostázy, které neregulují jen tělesnou teplotu. Když se Vám třeba náhle sníží krevní tlak, například pokud rychle vstanete, vaše cévy se stáhnou, což vyrovná krevní tlak na normální hodnotu. Když se Vám zvýší hladina krevního cukru, např. po jídle, vyplaví slinivka inzulín, aby hladinu cukru snížil. Nemoc, kdy si tělo nedokáže udržet homeostázu hladiny cukru v krvi, se nazývá diabetes, cukrovka. Obecně je homeostáza schopnost těla poznat odchylky od přirozeného stavu organizmu a navrátit je do správných hodnot.
video