Přihlásit se

Horninový cyklus Určitě jste si mysleli, že horniny jsou prostě jen horniny. Ale ve skutečnosti existují tři typy hornin. Jak se liší usazená hornina od vyvřelé a přeměněné?

Vsadím se, že jste si mysleli, že horniny jsou prostě jen horniny že? Ne. Existují tři základní typy hornin. Usazené, vyvřelé a přeměněné. Ale to nejlepší na nich je, že každá z nich má schopnost proměnit se v jiný typ. Jak je to možné? Usazené, přeměněné a vyvřelé horniny se mění v cyklu, který se nazývá horninový cyklus. Rock totiž v angličtině znamená nejen hudbu, ale také horninu. To je ono. . Prvním typem jsou usazené horniny. Na povrchu země voda a vítr roztrhají horninu na malé úlomky. Ty se shromažďují v řečištích vodních toků, v luzích, vítr je zavane na písečné duny, nebo spadají na zem. Časem se vrstva těchto úlomků hornin zvětšuje a vrchní začnou tlačit na ty spodní. Ty se pak spojí a vytvoří usazenou (sedimentární) horninu. Skvělé na tom je, že pokud se pozorně podíváte, stále můžete vidět úlomky původních hornin, ze kterých sediment vznikl. Pojďme si to znázornit. Jako horniny použijeme bonbóny. Každá barva znázorňuje jeden typ horniny nebo minerálu, který vítr a voda rozložily během procesu zvaného eroze. Dáme bonbóny do misky a přidáme med a kukuřičný škrob. To jsou pojiva, která drží jednotlivé kousky pohromadě, něco jako lepidlo na horniny. Trocha času a tlaku změnila naše bonbónové kusy sedimentu na zbrusu novou horninu. A co se s ní stane při působení tepla a tlaku? Změní se na přeměněnou horninu. Přeměněná (metamorfovaná) hornina se může vytvořit třením při posunech zemské kůry, tlakem uvnitř Země nebo také radioaktivním rozpadem. Teplo a tlak změní strukturu horniny. Přesto můžete stále vidět strukturu původních částí, které ji tvoří. Vezmeme naši bonbónovou usazenou horninu a vytvoříme z ní přeměněnou horninu s pomocí tepla a tlaku. Pro zvýšení tlaku na ni položíme těžký hrnec a vystavíme ji teplu. Dáme ji na 30 minut do trouby. Když se poté zchladí, vidíme, že naše bonbónová hornina je pevnější. Stále vidíme jednotlivé bonbóny. Ale struktura je podstatně jiná. Třetím typem horniny v horninovém cyklu je hornina vyvřelá. Když se hornina hodně zahřeje, hluboko v Zemi se roztaví a vytvoří tekutou hmotu zvanou magma. Když magma stoupá k povrchu zemskou kůrou, postupně chladne. Vyvřelé horniny mají všude stejnou strukturu, ale odlišné vlastnosti podle toho, zda zchladly na zemském povrchu, nebo v zemské kůře. Abychom změnili bonbónovou horninu na vyvřelou, rozpustíme ji v horké vodě. Když se zchladí, vidíme, jak se jednotlivé části rozpustily a vytvořily jednolitou strukturu. Úžasné, že? Ale to je jen část celého příběhu. Ukázali jsme Vám jen jeden směr horninového cyklu, ale ve skutečnosti se každý typ horniny může měnit na ostatní. Vyvřelá hornina se může změnit v přeměněnou i v usazenou horninu. A z přeměněné horniny nemusí vzniknout jen vyvřelá hornina. Může se znovu rozpadnout na úlomky a stát se usazenou horninou. Usazené horniny mohou být stlačeny hluboko v Zemi a stát se vyvřelými horninami. Vidíte? Všechny typy hornin jsou vzájemně propojené a tvoří nekonečný cyklus. Tak, a to je vše.
video