Přihlásit se

Úvod do limit Starší video o limitách.

Vítejte u prezentace o limitách. Začneme s nějakými – no, nejdříve definice než začnu s příklady. Řekněme, že mám – jen se ujistím, že mám správou barvu a moje pero funguje. OK, řekněme, že mám limitu. Co je limita, vám vysvětlím za vteřinku Ale to, jak to napíšete je, že limita – ale, tohle je špatná barva – počkejte, použiji žluté pero. Dobře, limita x na druhou pro x jdoucí ke 2. Všechno, co tohle říká, je jaké hodnotě se výraz x na druhou blíží, když se x blíží 2. No je to docela snadné. Pokud se podíváme na – dovolte mi alespoň nakreslit graf. Udělám ho také žlutě. Takže nakresleme si x nadruhou vypadá nějak takhle, použiju jinou barvu. x na druhou vypadá nějak takhle, že ano? A když se x rovná 2, y, neboli ten výraz – neříkáme, čemu se rovná y. Je to jen výraz – x na druhou se rovná 4, správně? Takže limita říká, že když se x blíží 2 z obou stran, z čísel nalevo od 2 i z čísel napravo 2, čemu se blíží výraz? A možná už vidíte, kam tím mířím a říkáte si, proč se učíme tuhle novou věc, vypadá to přímočaře, ale x – jak přibližujeme x čím dál tím víc k 2 z tohoto směru a z tohoto směru, čemu se tento výraz rovná? No v podstatě se rovná 4, že ano? Tento výraz se rovná 4. Myslím tím to, jak se pohybujete po křivce blíže a blíže k hodnotě toho výrazu, čemu se ten výraz rovná? V tomto případě se rovná 4. Pravděpodobně si říkáte, Sal, tyhle věci jsou k ničemu prostě jsem tam mohla dát dvojku, Vím, že je tohle – řekněme, že je to funkce f(x) – že když f(x) se rovná x na druhou, že f(2) se rovná 4, to je přece jasné. Dobrá, teď se podíváme na něco jiného a uvidíte, k čemu limity vlastně používáme. Definujme si – řekněme, že f(x) je rovna x na druhou, když se x nerovná 2 a řekněme, že ta funkce má hodnotu 3, když se x se rovná 2. Zajímavé. Je to lehká variace na ten výraz, který jsme teď řešily. Takže tohle je nová funkce. Zeptám se. Jaká je – moje pero stále funguje – jaká je limita – tentokrát to mám v kurzívě – jaká je limita x – tohle je x – když se x blíží 2 u této funkce? Tohle je x. To říká x blíží k 2. Prostě takhle. Načrtneme si graf. Takže tohle je stejně úhledný graf, jako ten první. Jen to načrtnu. A tohle je skoro stejná křivka, jen se něco zajímavého stane na x rovno 2. Je to přesně takhle. Je to jako křivka x na druhou, ale v x rovno 2 nakreslíme takovou malou díru, protože takhle to není definováno v x rovno 2 Tohle je x se rovná 2. To je 2. To je 4, samozřejmě na ose f(x). A když se x rovná 2 – řekněme, že tohle jsou 3 – když se x rovná 2, f(x) se rovná 3. Tohle má být přímo pod tím. Mělo by – nemám to načrtnuté úplně přesně, ale myslím, že to chápete. Vidíte, tento graf je x na druhou. Je to právě x na druhou, dokud se nedostaneme do x se rovná 2. V x rovno 2 máme mezeru – Vlastně ne mezeru, Máme nespojitý graf, ale můžeme tomu asi říkat mezera. Máme mezeru v grafu a po x rovno 2 pokračujeme normálně dále. A tato mezera, to je napsáno tady, co se stane, když se x rovná 2? Ano, pak se f(x) rovná 3. Takže tenhle graf vypadá stejně jako x na druhou, ale namísto f(2) rovno 4, f(2) nám klesne na 3 a pak normálně pokračujeme. Zpátky k našemu problému s limitou, jaká je limita, když se x blíží 2. Pojďme nad tím popřemýšlet. Zkusíme si to – takhle si to představíme. Takže když se x blíží 2 z téhle strany, zleva, od čísel menších než 2, f(x) nám jde, blíží se 4, správně? f(x) jde ke 4, když x jde ke 2, dobře? Myslím, že to vidíte. Pokud prostě sledujete křivku, jak se blížíte f(2), jedete stále blíž a blíž ke 4. Podobně když půjdete z pravé strany – přesvědčte se, jestli to pořád funguje. Když půjdete z pravé strany a sledujete křivku, f(x) se také pomalu blíží 4. Takže, jak vidíte, jdeme-li blíž a blíž k x rovná se 2, f(jakékoli-číslo-tohle-je) se blíží 4, správně? Takže v tomhle případě limita pro x jdoucí k 2 je také rovna 4. No, to je zajímavé, protože v tomhle případě se limita f(x) pro x jdoucí ke 2 nerovná f(2). Normálně by tohle bylo na oné křivce. V tomto případě je limita výrazu rovná hodnotě výrazu. Tady to ale neplatí. Myslím, že teď už vidíte, proč je limita trošku jiná věc, než hodnota funkce v tom bodě, protože existují funkce u kterých z různých důvodů může být v nějakém bodě funkce nedefinovaná, nebo nám ta funkce jakoby skáče nahoru, či dolů, takže jak se blížíte tomu bodu, blížíte se jiné hodnotě, než kterou ta funkci v tom bodě má. Tohle byl úvod do limit, myslím, že teď už víte, co je limita. V další prezentaci vám dám formálnější, matematickou, znáte to, delta-epsilon definici limity. Ale nejdříve, hned v příštím modulu, uděláme pár příkladů na limity. Myslím, že čím více a více budete počítat, tím lépe pochopíte, co to je limita. A potom si procvičíme derivace a integrály, pak ve skutečnosti pochopíte, proč lidé vůbec vynalezli limity. Uvidíme se v dalším videu.
video