Kdy je funkce kladná nebo záporná Čtení funkční hodnoty z grafu, podle kterého se určí, zda je funkce kladná nebo záporná.

video