Přihlásit se

Khan Academy na KIPP Bridge v Oaklandu, CA NC4T

Jsou nepředvídatelní. Ne vždycky voní skvěle. Ale jinak rád učím na střední škole (SMÍCH). Jsou úžasní. Ve výuce a učení je tento věk rozhodující. Pokud jste schopni udělat dojem v tomto věku, tak dokážete ukázat studentům směr, jak být opravdu úspěšný a mít mnoho příležitostí a možností. Opravdu se mi líbí vyučovat matematiku, protože mám pocit, že často studenti mají opravdu hrozné zkušenosti s matematikou. A proto rád napravuji tuto zkušenosti dětí a snažím se pro ně vytvořit smysluplné matematické zkušenosti, které jim umožní určitým způsobem najít cestu a lásku k matematice. Na začátku letošního roku byli studenti velmi pozadu. Jsou to studenti 6. třídy, kteří začali chodit do školy mezi 2. třídou a myslím si, že až po začátek 4. třídy. Takže v průměru asi od dvou let do dva a půl let jsou pozadu. V loni jsem byl na konferenci nezávislé školy v San Diegu (v Kalifornii). A Sal Khan vystoupil na konferenci o Khan Academy. Vytvořilo to malou jiskru. Byl jsem tak trochu-- Asi ano, to bylo trochu rušivé. Mluvil jsem k lidem, kteří seděli naproti mě a říkal jsem, "Oh, toto chci udělat v mé třídě. Jenom nevím, jak to provedeme. Pokud budu muset, tak budu nepříjený a najdu počítače a provedu to." A tak po tom, co jsem si poslechl Salovu řeč na konferenci, tak jsem se vrátil zpátky a šel na to, začal jsem učit studenty s problémy pomocí Khan Academy. Moc je to baví. Myslím, že vzhledem k demografice, věku a generaci, kterou učíme, je technologie v jejich životech význačná. Všude, kde jsou, je technologie. Jsou opravdu velmi nadšení, že mohou využívat Khan Academy. Jejich reakce byly něco ve smyslu, "Jo! Tohle zvládnu. Teď už mohu dělit. Předtím jsem neuměl dělit." Za pomoci dat, mohu rozdělit studenty do skupin. Můžu se zaměřit na studenty, kteří mají problémy v určitých oblastech. Také vidím studenty jako celek. Jako když, například, třída dokončí modul "nejmenší společný násobek" a všichni to zvládli dříve, než jsem látku představil ve třídě, pak vím, "Hej, to není něco, čemu musím věnovat více času." Takže, pro mě jako učitele, je uvolněno více času na učení, který mohu lépe vynaložit. A to mi opravdu velmi pomohlo jako učiteli, abych mohl děti táhnout kupředu. Pomáhat jim dosáhnout lepší známky, ale také jim pomoci dosáhnout pokroku v jejich matematických schopnostech. Když jsem začal na začátku letošního roku, tak některým z nich se matematika líbíla. Mnoho z nich matematiku nemělo rádo. Khan Academy se stala neuvěřitelně cenným nástrojem, jak je pro matematiku získat. Mám jednoho konkrétního studenta, který vyčnívá a když o něm tak přemýšlím. Popsal bych ho asi takhle: "Ou, nesnášel jsem matematiku, ale nyní, nyní jí opravdu miluji." Neučí se jen látku dle osnov pro 6. třídu, ale přesto jsou v této látce pro 6. třídu úspěšní. Někteří ze studentů udělali v matematice dvouletý pokrok. Khan Academy umožňuje vrátit se zpět k látce kterou nepochopili, a když ji pochopili, tak je zaujmout jiným typem úloh. Je to opravdu super vidět je na Khan Academy, jak dělají svoje věci, hledají videa pro utvrzení toho, co se učili ve třídě, a jsou motivovaní k převzetí odpovědnosti za své učení.
video