Přihlásit se

Kalifornská reportáž o Khan Academy (červen 2011)

Největší rozruch v kruzích vzdělávání dnes nepřichází od učitele, ale od bývalého finančního manažera v Silicon Valley. Původně nadané dítě Ivy League způsobilo převrat ve výuce matematiky sérií online lekcí, které byly zveřejněny na Youtube. Teď, jak oznamuje reportáž "Elaine Coreyové", jeho Khan Academy otřásá kalifornskými třídami. Všechno to začalo před několika lety, kdy San Khan sledoval svou sestřenici zápasit s domácím úkolem z matematiky Z první ruky viděl to, co on nazývá špatnou výukou matematiky v Americe - způsob nutící všechny žáky učit se stejným tempem "Samozřejmě, nejlepší způsob, jak je učit není říct Nadie, "10 minut tě budu učit mocnitele - a i přesto, že jim rozumíš jen napůl, tak za dalších 10 minut přejdu k záporným mocnitelům." Khan tento způsob změnil, dovolujíc Nadie určit si pro učení své vlastní tempo. Začal zveřejňovat 10 minutové lekce matematiky online, a zbytek už znáte. Dnes, se 2100 cvičeními zdarma, má nezisková Khan Academy nejpopulárnější vzělávací stránku na světě. A nový program, který začal minulý podzim ve školách v Los Altos je důkazem, že výuka matematiky vlastním tempem může fungovat i ve třídách. "Dobré ráno, pátá třído! Ráda vás dnes ráno vidím. Připomínám, že dnes pracujeme na cílech pátého ročníku v naší třídě Khan Academy. takže pojďme na to." 30 studentů ve třídě Tammy Thordersonové je shromážděno ve skupinkách okolo notebooků. Klíč k tomuto experimentu jsou děti pracující spolu, pomáhající si vyřešit matematické úlohy zveřejněné na stránce Khan Academy. "2 je x, 2 je také y, takže nejdříve kulaté závorky - 2-1=1... super!" Andrew a Ryan už zvládají studijní plán páté třídy, takže se přesunuli k algebře. Po dokončení některých z Khanových online lekcí testují své znalosti v sérii cvičení. "Takže 1-3 je -2. -2 krát 6... Ne, ne, ne, pamatuj: pořadí operací!" Za každou správnou odpověď dostanou body. Žáci spolu soutěží, aby získali co nejvíc bodů, které vymění za odznaky. "Odznaky měsíce nejsou tak těžké protože jich mám hodně, 227. Ale odznaky země jsou těžší." Zatímco jsou žáci zaneprázdnění, učitelka Thordersonová se mezi nimi prochází s tabletem v ruce. Ten ukazuje graf Khan Academy, který zobrazuje, na čem každé dítě právě pracuje. Thordensonová si může vybrat jakéhokoliv žáka a podívat se na barevné značení, které zobrazuje jeho práci. "Modré jsou ty úlohy, které má správně, červené jsou ty, které nezvládl, takže k němu přijdu a řeknu "Pojďme se kouknout na tuhle úlohu, která ti nešla a zkusit jí vyřešit. Po 6 měsících s programem Khan Academy tráví Thordersonová méně času známkováním testů nebo připravováním vyučovacích hodin, a více času věnováním se žákům individuálně. Program si ji získal. "Posunulo to naši matematickou třídu na uplně jinou úroveň. Můžete slyšet to nadšení a spolupráci v téhle třídě, děti spolu mluví o matematice a jsou prostě nadšené!" Někteří páťáci jsou napřed, jiným Khan Academy pomohla dohonit to, co jim nešlo. V sedmé třídě se program zaměřil na žáky Los Altos, kteří jsou hodně pozadu. Skoro všichni udělali velký pokrok. Také rodiče podporují Khan Academy. A žácí ji upřednostňují před starou výukou matematiky. "Není to tak nudné jako psaní do učebnice." "Jsou tu různé lekce, takže si vybereme co chceme." "A kdybychom teď používali učebnici, nedělali bychom trigonometrii." Los Altos pracuje s Khanem na zařazení až 1000 žáků do programu do podzimu. Zatímco sbírá vyznamenání, ocenění a miliony dolarů od nadace Gates a stoupenců Silicon Valley, byl Khan kritizován a odmítnut jako jen další dočasné řešení, ale jemu je to jedno. "Žáci, učitelé, všichni jsou více angažovaní, a mnoho žáků se učí napřed před úrovní ročníku, a neříkám o 10% napřed, ale o 3 nebo 4 úrovně napřed." Khan doufá mít do září program ve 12 čtvrtích, především v Kalifornii. Pro California Report, Elaine Coreyová.
video