Příklad: závislé a nezávislé proměnné Jak zakreslit vztah mezi proměnnými do grafu?

video