Přihlásit se

Parciální derivace Úvod do parciálních derivací.

Nyní si rozšíříme naše znalosti matematické analýzy o třetí dimenzi. Takže nejprve, jak vlastně vypadá funkce ve 3D prostoru? Projdeme si vlastně tři různé druhy, jelikož ve 3D prostoru se vyskytují přímky (nebo nějaký druh křivky), nalezneme zde plochy a také vektorové prostory. To jsou tři různé druhy, se kterými se seznámíme, jakmile začneme pracovat se třemi rozměry. Ale myslím, že nejintuitivnější - ale nic nebude úplně přímočaré - myslím, že musíme být schopni je graficky zobrazit. Ale myslím, že nejintuitivnější, alespoň pro mě, je plocha v třírozměrném prostoru. Snadno pak můžeme plochu rozšířit do n rozměrů. Jenže to by se nám velmi špatně kreslilo. Tedy, vezměme naši známou osu x a osu y, a přidejme k ní další dimenzi výšky. Řekněme, že tohle je osa x... a já nakreslím kladný kvadrant. Toto je osa x. Toto je osa y... a toto je osa z. A podle konvence se řiďme pravidlem pravé ruky, tedy že osa x... vezmeme-li vektorový součin osy x a osy y... je rovna ose z. Co tím myslím? Toto je x. Ty barvy nějakou nejdou k sobě. Toto je y. Toto je z. A co myslím "vektorovým součinem"? Pokud toto je jednotkový vektor ve směru osy x, pak toto je "i". Řekněme, že toto je délky 1. Toto je ve směru osy y, takže je to "j". Jej. "j" se stříškou. Stříška znamená, že jde o jednotkový vektor. Je ve směru osy y, ale je velikosti 1. A teď použiji jinou barvu pro z. z je nahoře. A zde je jednotkový vektor "k". A to je jenom konvence, že součin "i" a "j" se značí "k". A toto je také jenom konvence, víte, jak kreslit osu x. Kreslíme rostoucí x směrem ven? Nebo směrem dovnitř? Čímž se dostáváme k té konvenci. Takže "i" jde tímto směrem. Snažím se být jist, že to správně nakreslím. Takže, teď nakreslím vektorový součin. Tedy, když vezmeme první vektor, natočte svůj ukazováček ve směru prvního vektoru, prostředníček ve směru druhého vektoru a ostatní prsty si mohou dělat co chtějí. Takže, toto jde ve směru "i". Toto jde ve směru "k". Pardon, ve směru "j", jo? Ve směru y. A nyní bříško vašeho palce a palec pak půjde tímto směrem. Váš palec bude směřovat nahorů, což je směr "k". Taktéž je dobré vědět, kde se tato konvence vzala? To je vlastně druh pravorukého systému souřadnic. Ale teď k tomu hlavnímu. Takže, jak definujeme plochu ve 3D prostoru? Dobrá, můžeme definovat "z" jako funkci "x" a "y". Což teď uděláme. A teď ještě značení, "z" je rovna funkci "x" a "y". Což znamená, že když vám zadám hodnotu "x" a hodnotu "y", dostanete hodnotu "z". A tedy, nevím, vyberme si nějakou. "z" pochází z "x" a "y" Takže "z" je rovno, nevím, třeba x na druhou + y. A jak získáme body takové plochy? Ukážu vám plochy vygenerované počítačem, které vypadá mnohem profesionálněji, než cokoliv, co bych mohl zkusit vytvořit. Řekněme tedy, čemu se rovná "f", nevím, třeba při "2" a "1"? Což by znamenalo, že "x" je rovno 2, takže je to 2 na druhou + 1, což je 5. A pokud bychom měli zobrazit tento bod plochy a možná jej vlastně nakreslím, pak se po "x" pohneme dvakrát. Takže, 1, 2. Po ose "y" se posuneme o jedno. Takže, když si vezmeme tento bod, "x" je rovno 2 a "y" je rovno 1. A potom, vlastně, "z" je rovno 5. Takže tady se posuňme nahoru, nevím, nahoru o 5 dílků. Ten bod zakreslíme. A pak bychom uviděli, že pokud bych takto dále pokračoval nakreslili bychom celou plochu. Nakreslili byste plochu. To bych rád vysvětlil. Takže, přirozená otázka, na kterou byste se chtěli zeptat, ...a vlastně, ukáži vám zakreslení plochy. Mám obavu, že když budu měnit tento graf, zpomalí to můj počítač a začnu znít, jako kdybych právě roztával. Ale já to risknu. To zvládnem. Tady vídite plochu, kterou používám, vytvořenou tímto Java appletem. Je zdarma. Dám vám odkaz na něj. Ale tato plocha zde, to je... a já vám vlastně ukážu její graf. Začnu tvořit parciální derivaci. Zatím ignorujte tuto stěnu. Za chvíli se k ní dostaneme. Ale toto je funkce proměnných "x" a "y". Vidíte osu "x", osu"y". A výška je osa "z". Teď to pravděpodobně hodně zpomalí můj počítač, ale můžeme tento graf otáčet. Podívejte na to. Nechci zpomalit... Nechci to příliš zpomalit, když se snažím o zachytávání mé obrazovky. Jinak, myslím si, že pochopíte, že když vyberete bod na ose "x", bod na ose "y" a potom na ose "z" - tato plocha, bez téhle protínající přímky, tahle plocha je funkcí proměnných "x" a "y". Takže otázka zní: jak použít matematickou analýzu na plochy? Protože... a rád bych ještě jednou připomněl... protože, pokud se podíváte na tuto plochu, pokud byste měli vybrat jakýkoliv bod na této ploše, pak, řekněme, jaká je směrnice takové plochy? Tedy, ono to vlastně moc nedává smysl, protože byste museli vybrat nějaký směr. Kdybychom se ptali, jaká je směrnice tečny? Jakýkoliv bod tohoto grafu má totiž nekonečně mnoho tečen. Tím myslím, zkusme se nad tím zamyslet takto. Pokud vezmete misku nebo něco takového, však víte, něco vypadající jako toto. A pak byste vzali, dejme tomu, párátko. A z párátka byste vytvořili tečnu k misce a uvidíte, že v jakémkoliv bodě misky můžete párátko, jakokoliv otáčet. Takže vlastně musíte vybrat směr párátka. Naučíme se tedy, že pokud chceme derivovat ve 3D prostoru, musíme nejdříve vybrat směr, ve kterém budeme derivovat. A to je ten důvod, proč jsem zde nakreslil tu stěnu. Stěna je totiž vlastně rovnice "y = 0,3" Takže vidíme, podél celé stěny je "y" konstantní, že? Pokud tedy předpokládáme, že "y" je konstantní, pak bychom mohli prostě derivovat jen podle "x". Vzali bychom tedy jen směrnici tady této křivky. Pojďme přijít na způsob, jak to provést. Prvně, jaká je rovnice této plochy? Já jsem vybral tu, která byla na Wikipedii. Ale rovnice této plochy... ...teď to odstraním, abych nezněl jako bych roztával. Tedy, rovnice této plochy.... a ještě to všechno smažu, protože asi budeme potřebovat víc místa. Takže zpět k tužce. Rovnice je: z je rovno (x na druhou) plus (x krát y) plus (y na druhou). Jak jsme říkali, pokud chceme derivovat, není to jednoduché... ..však víte, nemůžeme říct "toto je ta derivace". Musíme si nejdříve vybrat směr. Musíme všechno ostatní zafixovat a derivovat pouze podle jedné proměnné. A tomu se právě říká "parciální derivace". Zní to vznešeně, ale hned uvidíme. Ono to totiž není složitější, než běžná derivace. Stačí si zapamatovat, která proměnná je stále promměná a která je konstantní. Takže, řekněme, že třeba "y" zafixujeme. A pak se ptejme, pro jakékoliv konstantní "y", jak se mění "z" se změnou "x"? Paricálně zderivujeme. Tohle je značení. Paricální derivace... ...považujme tohle za "d" se zatočeným vrškem. ...parciální derivace "z" podle "x". A to se rovná... jediné, co uděláme je, že vezmeme tento výraz... zderivujeme podle x... a přitom předpokládáme, že "y" je nějaká konstanta. Takže, jaká je derivace "x na druhou" podle "x"? No, to je prostě 2x. A jaká je derivace "xy" podle "x"? No, "y" je teď jenom číslo. Je to jenom konstanta. Uvědomme si, tady se "y" nebude derivovat, "y" je jen konstanta. Pokud máme tedy nějakou konstantu krát "x", derivace je pak zase jenom konstanta. Plus "y". A jaká je derivace "y" na druhou podle "x"? No, předpokládáme, že "y" na druhou je konstanta. To je vlastně číslo, že? "y" je jen číslo. A derivace čísla podle "x" je prostě 0. Takže derivace je pak 0. Parciální derivace "z" podle "x" je pak 2x plus y. Co to tedy znamená? To znemaná, že pokud bychom.... ...a ještě zavedu nějaké značení, než to vysvětlím. Jiný způsob, jak zapsat stejnou věc, by byl f(x,y) je rovno tomu stejnému, tedy (x na druhou) plus (xy) plus (y na druhou)... pak parciální derivace "f" podle "x" by mohla být zapsána takto. Parciální derivace "f" podle "x"... což je stále funkce proměnných "x" a "y", že? Stále závisí na tom, jakou konstantu "y" používáme, ...je rovna 2x plus y. Myslel jsem, že by bylo pěkné ukázat si toto značení. Takže, co to znamená? Tedy, jaká je směrnice "z" podle "x" když, dejme tomu, když "x" je 1.... a vyberme menší číslo. Když "x" je rovno, třeba 0,2 a "y" je rovno, dejme tomu, 0,3, Pak bychom použili toto. Parciální derivace "f" podle "x" v bodě [0,2; 0,3] je rovna 2x (což je 0,4) plus y (což je 0,3). Takže směrnice této funkce v závislosti na "x" je v bodě [0,2; 0,3] rovna 0,7. Pojďme se to nyní zobrazit graficky. Tedy, ta stěna je vlastně: y = 0,3 a my potřebujeme směrnici v bodě x = 0,2. Tady máme x = 0,2. Takže míra, ve které se výška, (nebo "z") mění v závislosti na "x" je 0,7. Takže kdykoliv "x" vzroste o jedničku, "z" se zvýší o 0,7. Takže směrnice je o něco menší než 1. Myslím, že je to jasné, že? V tomto místě tečna roste s rostoucími hodnotami hodnotami "x", ale méně, než o 45°. Každopádně, čas vypršel. Na shledanou u dalšího videa.
video