Přímá úměrnost (příklad) Jak zjistit, jestli jsou dvě veličiny přímo úměrné?

video