Přihlásit se

Přímá úměrnost (příklad) Jak zjistit, jestli jsou dvě veličiny přímo úměrné?

Následující tabulka popisuje vztah mezi počtem porcí boloňských špaget - (nevím jestli to vyslovuji správně) boloňských - a počtem rajčat potřebných k jejich přípravě. Zjistěte jestli jsou poměry rovnocenné a určete jestli jsou tyto veličiny přímo úměrné. Přímá úměrnost mezi počtem porcí a počtem rajčat bude existovat tehdy, bude-li poměr počtu porcí k počtu rajčat vždy stejný. Nebo pokud bude naopak poměr počtu rajčat k počtu porcí vždy stejný. Nejprve se zamysleme nad poměrem počtu rajčat k počtu porcí. Takže tento poměr je 10 ku 6, což je stejné jako 5 ku 3. Takže tento poměr je 5 ku 3. 15 ku 9 ... pokud vydělíte obě tato čísla třemi, dostanete 5 ku 3, takže tento poměr je stejný. 15 ku 25: Pokud vydělíte obě čísla pěti, dostanete 5 ku 3. Takže na základě těchto údajů se zdá, že poměr počtu rajčat k počtu porcí je vždy stejný. Takže ano, tyto veličiny jsou úměrné.
video