Přihlásit se

Shodnost úseček Jak poznat, jestli jsou dvě úsečky stejně dlouhé?

Jsou úsečka AB a úsečka CD shodné? Tak se na ně podívejme. AB je tato úsečka a tato je CD. AB má délku 1, od bodu 2 po bod 3. A CD má také délku 1, od bodu 4 po bod 5. Takže obě jsou přesně stejně dlouhé. Jsou to úsečky se stejnou délkou. Takže ano, jsou shodné. Ano. Zkusme některé další. Jsou tyto úsečky AB a CD shodné? Takže AB, a to je poznat už na první pohled, AB je mnohem delší než CD. AB má délku 4, od bodu -5 po -1. CD má délku pouze 1, od bodu 1 po bod 2... Takže ne, nejsou shodné... mají odlišné délky. Zkusme ještě jeden příklad. Jsou AB a CD shodné? Takže AB má délku 2. od bodu -1 po bod 1. CD má délku 3. Takže nejsou shodné. Ne.
video