Přihlásit se

Systematické pojmenování isobutylové skupiny Pokračování předchozího příkladu na názvosloví, ve kterém pojmenujeme isobutylové skupiny systematicky.

V předchozím videu jsme pojmenovali tuto molekulu s použitím běžného názvosloví pro zde zobrazenou skupinu a říkal jsem si, že by mohla být legrace, kdybychom udělali to samé s použitím systematického názvosloví. Posledně jsme tuto skupinu tedy pojmenovali jako isobutyl. Pokud to ale chceme udělat systematicky, zaměříme se na ni, začneme v místě, kde se připojuje k hlavnímu řetězci, a nalezneme nejdelší uhlíkatý řetězec vedoucí odtud. Pokud tedy začneme zde, napočítáme 1, 2, 3 uhlíky. Máme-li řetězec se 3 uhlíky, jedná se o propylovou skupinu a očíslujeme ji 1, 2, 3. Jak můžeme vidět, k uhlíku číslo 2 je připojen jednouhlíkatý zbytek. Jedná se tedy o methylovou skupinu, která se větví z uhlíku číslo 2 propylové skupiny. Nyní můžeme použít systematický název. Místo, abychom tomu říkali isobutyl, pojmenujeme skupinu jako 2-methyl, toto je ona methylová skupina, zapíši to tady stranou, 2-methylpropyl. A to je systematický název. Samozřejmě máme v molekule dva. Toto je 2-methylpropyl, přímo tady, místo isobutyl použijeme pojmenování 2-methylpropyl, a zde je další 2-methylpropyl. Takže 5,7-diisobutyl zde v zápise můžeme nahradit systematickým názvem. Udělejme to. Zkopíruji a znovu vložím vše, co se nachází před tím. Zkopíruji...vložím... Teď jsem ve špatné vrstvě programu... Půjdu o úroveň níže... Ještě jednou tedy zkopírujeme a vložíme. Zkopírujeme...vložíme... A je to. Tato část je tedy hotová, ale tuto část zapíši jinak. Umístění skupin se nemění, stále se nacházejí na uhlících číslo 5 a 7 hlavního řetězce, čili 5 čárka 7, a jsou dvě. Když ale používáme systematické pojmenování, neřekneme di"toto". Místo toho řekneme bis. Takže 5 čárka 7 bis, to nám říká, že následující část se nachází v molekule dvakrát, bis"toto". Tohle zkopírujeme... Ono se to vlastně nachází v jiné vrstvě... Zkopírujeme a vložíme. Bis"celé tohleto". A samozřejmě máme cyklooktan. A je hotovo. Pojmenovali jsme naši molekulu i systematicky.
video