Grafické zobrazení funkce úměrnosti (příklad) Známe souřadnice několika bodů, které leží na přímce. Jaký je sklon této přímky?

video