Přihlásit se

Objasnění sp2 a sp hybridizace video již není na youtube

Toto video pouze objasňuje některé věci, o kterých jsme mluvili ve videích o sp2 a sp hybridizaci. Když jsme si vzali molekulu ethenu, mohli jsme říct, že oba uhlíky jsou hybridizované. A potom jsem vám ukázal, jak se dostat k tomuto obrázku. Velmi stručně jsme mluvili také o pi vazbě, která je v molekule ethenu. Takže jedna z těchto vazeb je pi vazba. Také jsem mluvil o tom, jak překryv těchto orbitalů tvoří pi vazbu. Minule jsem ovšem pořádně nezdůraznil, že k tomuto překryvu vlastně dochází na dvou různých místech. Takže, i když je to jen jedna pi vazba, k překryvu dojde na dvou různých místech. Opravdu tedy jde o jedinou pi vazbu. Stejný princip platí i pro sp hybridizaci. Mluvili jsme o molekule ethynu, a o tom, že tyto uhlíky jsou sp hybridizované. A ještě jednou jsem vám ukazoval, jak sestrojit tento obrázek. Protože je tato molekula sp hybridizovaná, má dvě pi vazby. Znovu můžeme říct, že jedna pi vazba, je vlastně překryv orbitalů. Pamatujte si, že k tomuto překryvu dochází na obou možných místech. Jedna pi vazba nám tedy vznikla tady. Ještě tady ale máme druhou pi vazbu. Můžete proto říct, že k překryvu dochází tady, a také tady. Teď vidíte přesnější znázornění toho, kde se v molekule nacházejí pi vazby, jak jsem to měl ukázat už v dřívějších videích. Takže jsem to jen chtěl všechno trochu víc zpřehlednit. Samozřejmě, že ty obrázky můžou vypadat trochu zmateně, ale vyjadřují to, co se v molekule děje. Když budete chtít, můžete se ještě podívat na přehlednější obrázky do učebnice.
video