Zjišťování chybějícího algebraického kroku Podívejte se, jakým způsobem řešil Steven lineární rovnici. Jakou operaci udělal v prvním kroku?

video