Hypotéka
Hypotéka (16/16) · 11:39

Riziko a odměna - úvod Základní úvod do rizika a odměny

Navazuje na Půjčky a úroky.
Kdykoli lidé hovoří o investování velmi často se objevují termíny riziko a odměna a obvykle se objevují společně, a předpokládá se, že čím více riskujete, tím větší odměnu můžete získat a to je ve skutečnosti to, co to znamená. Ale to, co chci ukázat v tomto videu, je malý úvod do nebo souvislosti, trochu více uspořádání jak uvažujete o riziku a odměně. Řekněme, že máme 1 000 dolarů a chceme zjistit co s těmito 1 000 dolary můžeme dělat, jedna z možností je uložit je na spořící účet, tady máme jednu možnost, můžeme je uložit na spořící účet a v této situaci bude naše odměna, začnu nejprve s odměnou, je, že dostaneme, nevím, 1% úrok ročně 1% roční úrok, takže za rok budeme mít zrhuba 1 010 dolarů dostali jsme 1% z našich 1 000 dolarů. Takže máme malou odměnu. Co je naše riziko? Takže riziko zde, zapíšu riziko jinou barvou. Jaké je zde riziko? Pokud budu dávat peníze na spořící účet a předpokládám, že je dávám na spořící účet pojištěný FDIC ( Federal Deposit Insurance Corporation - zajišťuje pojištění vkladů) zapíšu to zde, pokud si otevřete spořící účet, měl by být pojištěný FDIC, což znamená, že je pojištěný Americkou centrální bankou, což znamená, že pokud banka z jakéhokoli důvodu selže do určitého limitu Fed (Americká centrální banka) pojistí vaše peníze takže i když banka zkrachuje a ztratí veškeré peníze a vše ostatní vy stále dostanete svůj vklad zpět. Takže pokud investujete a vkládáte peníze na spořící účet pojištěný FDIC vaše riziko je v podstatě 0. Máte garanci, že dostanete 1 000 dolarů zpět bez ohledu na to, co se stane s bankou, takže je zde velmi malé riziko. Ale můžete říct, to je dobré riziko, ale mám pocit, že bych mohl získat více jak 1% ze svých peněz. Zamyslím se nad jinými místy, kam investovat. Mohli byste a já samozřejmě nepodám vyčerpávající přehled různých investičních možností, jen chci, abyste měli představu o riziku a odměně, Možná si můžete říct, mohl bych ty peníze půjčit nějaké renomované společnosti, řekněme půjčit peníze renomované společnosti. A možná má tahle firma tisíc, miliardy a miliardy dolarů v majetku, existuje stovky let, pravidelně generuje zisk, existuje jen velmi málo okolností, za kterých si dokážete představit, že by tato společnost nebyla schopná splatit svůj dluh. A půjčíte peníze renomované společnosti tím, že si v podstatě koupíte jejich cenné papíry. Když kupujete cenné papíry společnosti, půjčujete společnosti peníze, Tímto způsobem byste o tom měli přemýšlet. Odměna bude, pokud půjčíte společnosti peníze, že vám vyplatí 6% roční úrok z vašich 1 000 dolarů. 6% z prvních 1 000 dolarů v prvním roce, získáte 60 dolarů, což je 6 krát více než byste získali ze spořícího účtu. Jaké je zde riziko? Už není 0, není to pojištěné FDIC, Fed (Americká centrální banka) už neříká, že vám buď dá peníze pokud banka zkrachuje nebo že vytisknou peníze, pokud je nebudou mít, zde je riziko, že firma nezaplatí půjčku. Takže firma nezaplatí půjčku. Společnost sama může zbankrotovat, pokud zbankrotuje, potom všichni lidé, kterým společnost dluží peníze, půjdou po majetku společnosti. Ale možná jste v hierarchii nízko, možná společnost nemá dostatek majetku k vyplacení každého, takže je zde nějaké riziko, jakákoli firma může zkrachovat nikdy nevíte, co se může stát ale vzhledem k tomu, že se jedná o renomovanou společnost a jak jsme řekli, má velký majetek, má velmi stabilní obchod, daří se jí dobře v časech rozmachu a recesí, je malé riziko, že firma nebude platit, Takže zde napíšu malé riziko, protože předpokládáme, že se jedná o renomovanou společnost, která má hodně majetku a všeho ostatního. Nyní řekněme, že těch 6%, je dobrých, ale máte pocit, že byste mohli získat víc, že by se vám mohlo dařit lépe, řekněme, že máte kamaráda, který řekněme začíná svojí kariéru jako lékař, má pěkné stále zaměstnání a začíná jako lékař se stabilním příjmem. Vydělává 200 000 dolarů ročně, ale právě dokončil medicínu a chtěl by si koupit dům a tak se snaží najít lidi, teprve začíná, chce najít lidi, kteří pomohou s akonatcí na dům. Zde vaše odměna, kdy on říká každému, kdo je ochoten mi půjčit, dám 8% roční úrok z jeho peněz. Roční úrok, vypadá to docela dobře, stabilní příjem, je to jen 1 000 dolarů, nekupuje zvlášť drahý dům, kupuje dům za 200 000 dolarů, ze kterých chce složitt akontaci 40 000 dolarů, vypadá to dobře, chce platit, ale je zde vždy nějaké riziko, že platit nebude. Kdo ví? Doufejme, že se to nestane, možná se něco stane jemu samotnému, možná nebude schopen pracovat jako lékař, možná bude mít nějaké zdravotní problémy, možná má nějakou formu závislosti a rád by všechny peníze propil nebo prohrál a to je proč potřebuje půjčky, aby mohl začít, takže je zde riziko, je zde riziko, že nebude platit ale podle všech známek vypadá jako docela spolehlivá osoba, ale je to rozhodně riskantnější než společnost, protože nemáte majetek, po kterém můžete jít, pokud nebude platit. Společnosti nemohou být náhodně sraženy autobusem, lidé mohou, společnosti se nemohou stát alkoholiky, lidé mohou. Kdo ví? My nevíme. Ale je zde určitě více rizik spojených s jedním lékařem, který nemá majetek, po kterém byste mohli jít. Ale možná ani tohle není dostatečná odměna, říkáte si, slyšel jsem, že bych mohl vydělat ještě víc. Mohl bych vydělat víc na burze cenných papírů zvažujete jinou možnost, řekněme, že investujete na trhu. Investujete na burze cenných papírů. A budete investovat do širokého portfolia, vlastně investovat v rámci celého trhu, odměna zde by byla očekávaný výnos trhu. Podíváte se na výsledky trhu v minulosti a řeknete si, koukej jde to nahoru dolů každý rok, ale v delším časovém období to vypadá, že není to přesné číslo, ale vypadá to, že lidé dosahují v průměru asi 10% ročně. To vypadá docela dobře, jaké je riziko? Riziko je takové, že očekávání je založené na výnosech trhu v minulosti, jsou zde dlouhá časová období na trhu mluvím o 10, 20, 30 letech, kdy je trh nezajímavý, kdy dokonce trh může klesat v daném roce by mohl trh poklesnout i dvouciferně nebo víte 30%, 40% v případě skutečně špatného roku, opravdu si nejste jistí, zda dostanete svých 10% ročně. Řekl bych, že riziko zde je nestálost, a nestálost znamená nahoru dolů, že to skáče nahoru dolů, nebude to mít konstatní vzestupný trend jako bude mít spořící účet, nestálost, a existuje zde velká šance že můžete dokonce peníze ztratit, když investujete, může dojít k poklesu v každém roce, každém měsíci každých 5 let, 10 let, takže ještě jednou to vypadá jako docela riskantní věc, a velmi snadno byste mohli ztratit všechno a řekněme, že ani 10% pro vás není dost Říkáte, hele chci se podívat i na věci, kde bych možná mohl získat lepší návratnost. Máte švagra, který tak trochu nemá práci. Napíšu sem švagr, váš švagr nemá tak trochu práci a trvdí, že všechno, co potřebuje, aby rozjel svůj nový zaručeně výdělečný podnik, je 1 000 dolarů, aby mohl koupit vybavení a mohl začít podnikat v garáži a odměna je zde několik způsobů, jak stanovit odměnu můžeme to udělat tak, že si od vás půjčí peníze; můžeme to udělat tak, že vlastníte část podniku. Řekněme, odměnou dostanete 50% podíl v podniku 50% podíl v podniku a řekněme, že váš švagr má pravdu a stane se z toho podnik za milion dolarů. Takže to je velmi, velmi, velmi vysoká odměna, pokud to váš švagr odhaduje správně. Ale jaké je riziko? Riziko je zde samozřejmě, že nemá pravdu a že utratí všechny vaše peníze, takže ztráta všeho, a nejenom, že můžete ztratit samotné peníze, které jste do toho vložili, může to zničit váš vztah se švagrem a možná s vaší partnerkou, takže riskujete vztahy, možná bych měl naspat riskujete rodinu, rodinné štěstí. Jakmile váš švagr utratí všechny peníze, už nebude snadné na Den díkůvzdání se normálně bavit. Vymyslel jsem více scénářů, než jsem potřeboval, ale myslím, že vidíte tendenci čím větší riziko podstoupíte, tím větší odměnu byste měli očekávat nebo větší odměnu očekáváte. Existuje zde nějaké riziko a pokud něco vypadá, že je to opravdu bezpečné spojené s vysokou odměnou, jedna z těchto 2 věcí není pravděpodobně pravda. Takže kdybychom měli vše shrnout a já jsem to ve skutečnosti nekvantifikoval, vlastně jsem vám neřekl, jak riziko měřit, v budoucím videu se nad tím můžeme zamyslet a vědci se zamysleli nad měřením rizika. Takže riziko a odměna, pokud to celé shrneme spořící účet, je nulové riziko, tady máme spořící účet a vaše odměna je 1%. Tady máme 1%. Půjčení renomované společnosti, to je trochu vyšší riziko, to je právě tady, je to trochu vyšší riziko a vaše odměna je 6% řekněmě 6% právě zde. To je trochu vyšší riziko, jen říkám, že riziko stoupá. Pokud půjčíte lékři, vezmu si jinou barvu, kterou jsem nepoužil, pokud půjčíte lékaři, ještě jednou, riziko je trochu vyšší než když půjčíte společnosti nebo spořící účet. Ještě jednou trochu vyšší odměna, nyní máte odměnu 8%. Investice na burze cenných papírů, vezmu si barvu, kterou jsem nepoužil, investice na burze cenných papírů, ještě jednou, vyšší riziko ale také vyšší odměna, možná 10% ročně. Tady máme 10%. Váš švagr, velmi vysoké riziko, pravděpodobně mimo náš graf, ale také velmi vysoká odměna, takže by to možná mohlo být takhle. Základní idea je čím větší riziko, tím větší odměna.
video