Inflace
Inflace (13/23) · 3:11

Reálný a nominální výnos Co je reálný a nominální výnos?

Navazuje na Hypotéka.
Řekněme, že minulý rok jsem vložil 100 dolarů na určitý typ spořícího účtu v bance. Tohle je minulý rok a tohle dnes přesně o rok později, těch 100 dolarů se zvýšilo na 110 dolarů. Tohle je nyní. Pokud se podíváte na věci v absolutním dolarovém vyjádření, věci vzrostly o 10 dolarů. Vydělal jsem 10 dolarů ze 100 investovaných dolarů. Měl jsem 10% návratnost. Ale to nad čím se chci zamyslet je, zda to skutečně zachycuje, o kolik více si mohu koupit za těchto 110 dolarů, než bych si mohl koupit předtím za 100 dolarů? Můžu si skutečně dnes koupit o 10% více zboží a služeb, než jsem mohl před rokem? A pokud se nad tím zamyslíme... Pojďme se zamyslet nad hypotetickou mírou inflace z loňského do letošního roku. Řekněme, že inflace skončila na 2% mezi loňským rokem a současností. Je-li to tento případ, co je 100 dolarů v loňském roce v dnešních penězích? Nuže, pokud byla inflace 2%, potom by vám 100 dolarů v loňském roce koupilo stejné věci jako 102 dolarů dnes. Bylo by to 102 dolarů. Jaký je výnos dolaru v dnešních penězích? V současných, dnešních penězích? Současná kupní síla? Dostáváme 110 dolarů, dostaneme 110 dolarů a v dnešních penězích investujeme 102 dolarů. Podíváme-li se na to v dnešních podmínkách, investovali jsme něco, co nám dá stejnou kupní sílu jako 102 dolarů dnes a nyní nám to dává kupní sílu 110 dolarů. Získáme o 8 dolarů větší kupní sílu v dnešních penězích. Kolik je skutečný reálný výnos? Dovolte mi to napsat...Reálný výnos a můžeme to udělat v dnešních penězích a můžete to udělat oběma způsoby. Můžete odečíst ze 110 dolarů loňského roku a vypočítat reálný výnos a zjistit tak skutečný výnos dolaru a provést výpočet. Nebo to můžete udělat v dnešních penězích a možná to udělám předchozím způsobem v dalším videu. Ale reálný výnos je... Vydělali jsme 8 dolarů během roku v dnešních penězích a původně jsme v dnešních penězích investovali 102 dolarů. Vyndáme si kalkulačku 8 děleno 102 je 7,8%, Tohle se rovná 7,8%. I když nominální výnos, pokud se podíváme jen na to, co jsme získali výměnou za to, co jsme investovali. I přesto, že nominální výnos byl 10%, protože inflace byla 2%, naše skutečná kupní síla vzrostla pouze o 7,8%.
video