Inflace
Inflace (22/23) · 3:31

Ceny řídí spíš rychlost peněz než kvantita Jak může rychlost peněz řídit růst ceny?

Navazuje na Hypotéka.
Běžně existuje mylná představa, že úroveň cen je čistě diktována množstvím peněz v oběhu. Abychom viděli, že to není ten případ, představme si ostrov, na kterém máme dva hráče. Máme farmáře, který samozřejmě produkuje jídlo a také máme nazveme ho hospodář/stavitel, který buď pronajímá budovy nebo vám může postavit další budovy nebo postaví více budov, které pronajímá. A žijeme v realitě, kde jediné, co potřebujeme je jídlo a přístřeší. A představme si skutečnost, kde tento ostrov nebo tato země, jakkoli to chcete nazvat, neobjevila mnoho oběživa. Mají jen trochu zlata. Třeba farmář má pro začátek dvě zlaté mince a hospodář/stavitel má také dvě zlaté mince pro začátek. Jsou velmi chudí, co se týká oběživa. Mají jen trochu zlata. Ale jsou velmi optimističtí. Farmář řekne, hele víš co, daří se mi dobře hospodáři, chci si od tebe pronajmout pěknou budovu pro svou rodinu a chci, abys mi postavil více budov. Tady vezmi si obě tyto mince a postav mi nebo mi pronajmi něco pěkného. A tak hospodář dostane obě mince. A hospodář/stavitel řekne, daří se, farmář je docela optimistický. Farmáři, chci abys mi nakoupil, vypěstoval pro mne tunu skutečně dobrého jídla, protože se mi daří. Tady vezmi si ode mne čtyři mince a vypěstuj pro mne tunu opravdu dobrého jídla. Víš, něco co je těžké vypěstovat. Farmář dostane ty čtyři mince. Teď jsou pryč. Hospodář už je nemá. Nyní se farmář cítí skutečně skvěle, opravdu optimisticky. A mince jsou pryč, nyní je dal hospodář farmáři. Farmář se cítí opravdu optimisticky a řekne hospodáři, víš co, cítím se lépe než předtím. Proč bys mi nepostavil jěště více budov. Chci svůj dům ještě více rozšířit. Ale teď hospodář řekne, no víš, už jsi mi dal hodně peněz a já už mám hodně práce. Musíš mi zaplatit víc, jestli chceš, abych pracoval přesčas, protože to bude doba, kdy nebudu s rodinou a tak dále. A farmář řekne jistě. Minule jsem ti zaplatil dvě zlaté mince za nějaké budovy a nyní ti zaplatím tři zlaté mince za stejný počet budov. A tak mu dá tři zlaté mince a vše, co za to dostane je to, co již dostal za dvě zlaté mince. A když se nad tím zamyslíte, cena vzrostla za jakoukoli službu nebo produkt, který poskytuje stavitel. A dá tyto tři zlaté mince hospodáři/staviteli. A potom stavitel řekne, víš co, daří se mi skutečně dobře, mám od farmáře spoustu práce, můžu od farmáře získat dokonce více jídla. A jde za farmářem a řekne, hele dej mi to, co jsi mi dal minule za dvě zlaté mince. Farmář řekne, ne, víš co, mám teď hodně práce, jsem skoro plně vytížen. Pokud chceš, abych pracoval přesčas nebo rozšířil své vybavení, musíš mi dát tři zlaté mince za to, co jsem ti dal před tím. A kromě toho právě vzrostly náklady na moje domy na tři zlaté mince, takže mi musíš teď dát tři zlaté mince. Stavitel řekne, jasně, dám ti tři zlaté mince. Jedna věc, kterou chci, abyste si v tomto videu všimli je, že jsme začli se dvěma zlatými mincemi u každého z hráčů, protože si byli skutečně sebejistí, protože pokračovali v utrácení mezi sebou, protože existovalo mnoho transakcí, byla vysoká rychlost vlastních peněz, vlastně jste měli zvýšení cen.
video