Inflace
Inflace (9/23) · 2:56

Stagflace Jak může nabídkový šok zvednout ceny a způsobit stagnaci ekonomiky?

Navazuje na Hypotéka.
Už jsme si ukázali, že mírná úroveň inflace je běžný znak zdravé ekonomiky. Ale na začátku 70. let, konkrétně v roce 1973, v době uvalení ropného embarga, jsme se setkali s něčím, co je označováno za stagflaci. Stagflace je bizarní jev, při kterém spolu s inflací dochází také ke stagnaci ekonomiky. To ostatně vysvětluje její název: Stag-flation (Stagflace). Teď si ukážeme, jak k tomu mohlo dojít. Blíže se podíváme, jak vzniká stagflace zapříčiněná nabídkovým šokem. Existují i jiné způsoby vzniku stagflace. Zvláštní či nadměrná regulace, podivné chování vlády. Ale klasickou ukázkou je nabídkový šok, zapříčiněný například ropným embargem. Tedy nenadálý a dramatický pokles nabídky ropy nebo jiného produktu. To může nastat například z důvodu mimořádných událostí nebo uvalením embarga. Zamysleme se, jak by byly ovlivněny další články řetězu. Pokud nabídka prudce poklesne a víme, že nabídka má inverzní vztah k ceně, potom pokles nabídky zapříčiní okamžitý nárůst ceny. A můžeme si myslet, že ropa tvoří pouze malou část našich výdajů a to jen v případě řízení auta. Ale tak to není. I v ceně ovoce, které si kupujeme, jsou zahrnuty náklady na dopravu. Tím pádem cena ropy ovlivňuje cenu ovoce, potravin nebo jakéhokoliv jiného zboží nebo služeb. Ropa je jedna z nejvíce prostupujících veličin v ekonomice. Ceny velkého množství zboží mohou obecně růst. A pokud dochází k růstu cen, jak to ovlivní poptávku? Poptávka prudce poklesne. Pokud potávka prudce poklesne, prudce poklesne i stupeň využití výrobních kapacit, investice prudce poklesnou, zisky nyní padají, protože když klesá využití výrobních kapacit a ceny rostou na úroveň, při které již není možné něco prodat. Nyní je cena velkým nákladem především, když se na to podíváme z pohledu USA. Pokud je ropa na začátku 70. let imprortovaný produkt, bude mít rostoucí cena inverzní vztah k ziskům. Rostoucí cena se opravdu projeví na straně nákladů, což znovu tvrdě postihne zisk. Pokud všechny tyto veličiny klesají, zasáhne to zaměstnanost, mzdy a to ještě dále snižuje poptávku. Tudíž stagflace je situace, kdy je systém zasažen šokem, který v tradičním případě zasáhne nabídku tak tvrdě, že způsobí v jedné části ekonomiky masivní inflaci a v případě ropy ovlivní i ostatní části ekonomiky, a to vše dohromady způsobuje další negativní řetězovou reakci.
video