Cenné papíry
Cenné papíry (1/36) · 14:06

Co to znamená kupovat firemní akcie? - verze 1

Navazuje na Inflace.
Co znamená kupovat firmení akcie Pojďme se pobavit o tom, co znamená vlastnit podíly nebo akcie firmy. Myslím, že všichni máme nějakou představu. V dnešním videu bych to chtěl udělat trochu víc konkrétnější, abyste pochopili, co přesně kupujete, když si koupíte podíl nebo akcii. Obecně a to je přesně to, co to ve skutečnosti je, když si kupujete akcii nebo si kupujete podíl v podstatě se stáváta částečným nebo spolu vlastníkem firmy. ... A v porovnání s dluhopisy, které jsou často používány ve stejném vyjádření, koupím si nějaké akcie nebo dluhopisy nebo obchoduji s akciemi a dluhopisy. Dluhopisy, stáváte se částečným věřitelem firmy. ... Například, pokud si řekněme koupíte dluhopis nominální hodnoty třeba tisíc dolarů a tohle udělá tisíc lidí. Každý z vás půjčuje firmě tisíc. A protože vás je tisíc, půjčujete firmě milion dolarů. Nebudu zacházet do detailu, protože se budu zaměřovat na akcie. Je dobré myslet na to, že se jedná o velmi odlišné věci. Tady firmu vlastníte, tady firmě půjčujete. Abych to trochu víc zkonkretizoval, co přesně vlastníme, nakreslím jednoduchou rozvahu nějaké firmy X. To je firma - nakreslím to jinou barvou - řekněme, že zde obchodujeme s firmou X. A pokud se podíváme na aktiva firmy X a když mluvíme o aktivech, je to skutečně stejná věc, kterou považujeme za majetek v reálném světě nebo v každodenním životě. Jsou to věci, které mají hodnotu. Věci, které nám přinesou nějaký budoucí přínos. Dům je aktivum, protože nám dává budoucí přínos, že v něm budeme bydlet a ochrání nás před chladným počasím a deštěm. Auta jsou aktiva, protože nám poskytují dopravu. Hotovost je aktivum, protože může být směněna za věci, které potřebujeme v budoucnosti. Takže všechno tohle - půjčka někomu dalšímu je aktivum, protože nám to v budoucnu vrátí. Půjčka mně je závazek, o kterém budeme mluvit za chvíli. Ale pojďme velmi abstraktně říct, že tohle jsou aktiva firmy X. A mají hodnotu 100 milionů dolarů. Nebudu přesně rozebírat, jak je tohle číslo stanoveno nebo kdo ho stanovil nebo kdo říká, že je to sto milionů. Domluvme se, že to je, kolik je jejich pozemek, jejich patenty a autorská práva a hotovost a budovy a všechno ostatní, co mají má hodnotu. Všechny věci, které vytvoří budoucí hodnotu. Řekněme, že firma X si také půjčila nějaké peníze. A možná si půjčili tak, že vydali dluhopisy, které nebudu detailně rozebírat. Řekněme, že si půjčili nějaké peníze. Některým lidem dluží, souhrnně 80 milionů dolarů. Mohl by to být přímý dluh u banky nebo by to mohlo být prostřednictvím emise dluhopisů. Mohli emitovat, možná emitovali milion dluhopisů, kdy každý z nich v podstatě představuje dluh 80 dolarů. Moc se tím nebudu zabývat, ale myslím, že máte představu, co myslím částečným věřitelem. Ale tohle je dluh. Dluh 80 milionů dolarů právě zde. A řekněme, že tohle jsou všechny jejich závazky. Jsou i jiné závazky než jenom dluh. Pro zjednodušení, řekněme, že jsou jen závazky a dluh bývá nejvyšší. Co zbývá vlastníkům? A dobrý způsob, jak o tom přemýšlet, je co by se stalo, kdyby byla tahle firma prodána a dluh vyplacen? Takže když je firma prodaná a tato aktiva je opravdu možné prodat za 100 milionů dolarů. Dostali byste 100 milionů dolarů. Museli byste vyplatit věřitele, museli byste nejprve zaplatit dluh. Měli byste 100 mínus 80, měli byste 20 milionů dolarů, které zůstali pro vlastníky. Vyznačím to zelenou barvou. Zůstalo by vám 20 milionů dolarů. ... A to se nazývá vlastní kapitál nebo vlastní kapitál vlastníků. ... A je to úplně stejný princip jako když lidé mluví o tom, že mají vlastní kapitál v domě. Když mám dům v hodnotě 300 000 dolarů a stále mi zbývá 200 000 dolarů hypotéky, potom mám 100 000 dolarů ve vlastním kapitálu. Takže je to úplně analogické. A tak můžete velmi jednoduše vidět, že aktiva - zapíšu to, dostanete zde malý úvod do účetnictví, ale aktiva se budou vždy rovnat závazkům plus vlastní kapitál. Protože v podstatě se na to můžete podívat takto, když odečtete závazky od obou stran, aktiva mínus závazky se rovnají vlastnímu kapitálu. To by mohlo být trochu víc intuitivní. Co nám zbyde, je vždy, co vlastníme mínus to, co dlužíme. To je co mají vlastníci. Nyní, když říkáme, že jsem částečný vlastník naší firmy, znamená to, že mám kousek tohohle koláče právě tady. Jsem spolumajitelem vlastního kapitálu. Například, pokud je 2 milionů podílů, tak firma X má 2 miliony podílů a a vlastní kapitál má reálnou hodnotu 20 milionů dolarů. Jakou cenu má každý podíl, jestliže věříme všem těmhle číslům? Máme 20 milionů dolarů vlastního kapitálu děleno 2 miliony podíly, které nám dají 10 dolarů vlastního kapitálu na podíl. Pokud věříme všem těmto číslům a víme, že firma X má 2 miliony podílů, potom řekneme, že každý podíl má cenu 10 dolarů. Pokud se nám tahle čísla líbí a pokud je nám někdo ochoten prodat podíl za méně, měli bychom ho koupit. Jestliže by byl někdo ochoten zaplatit více než to, možná bychom měli prodat. Abych to trochu více zkonkretizoval, pojďme se podívat na skutečný příklad firmy, abych vám ukázal, že si všechny tyhle věci nevymýšlím. Stáhnul jsem to z vašich tradičních finančních zdrojů. Je to vlastně od podání této nejmenované firmy. A dostanete body navíc, když přijdete nato, ktrá firma to je. A to je jejich skutečné obchodování na burze. Chci nakreslit stejný diagram, který jsem nakreslil pro tuhle firmu, takže můžete trochu vidět, co se vlastně děje v reálném světě. Nejprve zakreslím jejich aktiva. Řekněme, že tohle je firma X. A tohle jsou její aktiva. Přejdeme na jejich rozvahu, to je co ve skutečnosti vykázali. To je 30. červen - chceme novější datum, tohle je - snaží se jen porovnat s tím, co měli před tím - a podívejte se na tohle. To je před nějakou dobou, ale to nevadí. Učíme se. Nesnažíme se rozhodnout, zda do toho právě chceme investovat. To je velmi starý finanční výkaz. Ale koukněme se na to, co říkají. Zde jsou jejich celková aktiva. 30 milionů dolarů - použiji zaokrouhlená čísla - 30 milionů dolarů zde. ... Asi jste zvědaví, co jsou všechna tyhle běžná aktiva? Tyhle věci jsou buď hotovost nebo se mohou přeměnit na hotovost během následujícího roku. Například, pohledávky. To jsou peníze, které jim třeba dluží ostatní obchodníci a které zaplatí velmi brzy. Zásoby zboží, to jsou věci, které mají třeba na skladě, které mohou prodat a přeměnit velmi rychle na hotovost. Ostatní běžná aktiva Možná to jsou zásoby nebo jiný druh investice, který mohou prodat a přeměnit na hotovost. Mají 18 milionů dolarů běžných aktiv. Věci, které mohou přeměnit na hotovost velmi snadno a velmi rychle, určitě během následujícího roku. A potom jsou zde nějaké nemovitosti, provozovna a zařízení. To je druh pozemku, budov a zařízení, o kterých jsem mluvil. A kdo ví, co jsou ta ostatní aktiva. Možná jsou to ochranné známky nebo patenty nebo kdo ví, co to je. Koneckonců mají 30 milionů dolarů aktiv. Přejděmě na pasiva. Mají běžné závazky 16 milionů dolarů. Běžné závazky, jen abyste věděli, jsou pasiva - věci, které musí platit v hotovosti během následujícího roku. Může to být dluh, mohou to být splatné pohledávky, které musí zaplatit ostatním obchodníkům. Kdo ví, co to je. Ale můžete to vidět jako dluh na nějaké úrovni. Možná dluh, který musíte zaplatit příští rok. A potom máte dlouhodobý dluh 5,5 milionů dolarů. Pokud tyhle dvě čísla sečtete dostanete se zhruba na 22 milionů dolarů, pro zjednodušení, napíšu sem 22 milionů dolarů. Tahle firma má 22 milionů dolarů závazků. ... To jsou jejich aktiva, jen abych vše správně označil. Co zbývá na vlastní kapitál? Na tomhle jednoduchém diagramu máme 8 milionů dolarů zbývajících na vlastní kapitál. A v podstatě oni to pro nás tady spočítali. Přesné číslo je 8,39 nebo 8,4 milionů dolarů vlastního kapitálu. A to je pro nás pěkné zaokrouhlené číslo. Tady máme co do činění se skutečným světem. A kdybyste to chtěli vědět, pokud věříte těmhle číslům. Pokud věříte, že aktiva této firmy jsou skutečně v hodnotě 30 milionů dolarů, co byste za ni měli zaplatit? Vydělíte celkový počet podílů. A uvidíte to v některém finančním výkazu a já nebudu zabíhat do detailů rozdílu mezi základními a oslabené, ale tahle čísla jsou velmi, velmi blízko. Takže se o to nemusím moc starat. Ale řekněme, že tahle firma má 2,7 - vypadá to jako 2,78 milionů podílů. Takže pokud účetní hodnota je 8,396 - napsal jsem zde 8 - kolik bude každý podíl - kolik bude každý z nich - a když říkám účetní hodnota, myslím tím jejich účetní knihy - podle jejich účetních knih, vlastní kapitál je v hodnotě 8,4 milionů dolarů. Takže pokud věříme, že vlastní kapitál má hodnotu 8,4 milionů, jakou hodnotu bude mít každý podíl? Jen vydělíme 8,4 milionů - to je vlastně 8,4; pro zjednodušení jsem napsal 8 - děleno počtem podílů 2,78 milionů. To je milion a to je milion. A vytáhnu si tady na to kalkulačku. Takže 8,4 milionů děleno 2,78 milionů podílů. Pokud těmhle číslům věříme, věříme účetním knihám, účetní hodnota je zhruba 3,02 dolarů na podíl. To je 3,02 dolarů na podíl - účetní hodnota podílu. To bychom měli být ochotni zaplatit nebo bysme si měli myslet, že je to férová cena za podíl v této firmě, pokud jsou aktiva skutečně v hodnotě 30 milionů dolarů. Kolik ve skutečnosti lidé za tyhle podíly platí? Tuhe informaci najdeme zde. A vidíme, že poslední obchod byl za 2,58 dolarů. Takže lidé platí méně než je číslo, které jsme vypočítali. Jediný důvod proč lidé platí méně nebo proč je někdo ochten prodat za méně než 3,00 dolary je ten, že si někdo zejména prodávající, myslí, že tahle firma - aktiva této firmy nemají ve skutečnosti hodnotu 30 milionů dolarů. Myslí si, že aktiva této firmy mají hodnotu nižší než 30 milionů dolarů. Možná si myslí, že vyhlídky téhle firmy nejsou tak dobré, jejich výrobek není dobrý, tržby klesají. Kdo ví, možná kupující si myslí, že to má hodnotu 3,00 dolary za podíl, a proto je ochoten zaplatit 2,58 dolarů, protože si myslí, že to půjde nahoru. Další detaily, které zde můžeme vidět, tahle nabídka je, že někdo výslovně řekl, kolik je ochoten zaplatit za podíl. To je co, někdo výslovně řekl, za kolik je ochoten podíl prodat. Tohle období 52 týdnů ukazuje rozsah cen, za které byly podíly prodány. V minulém roce, byly podíly prodány za málo 1,20 dolarů a byl to vlastně skvělý obchod, protože potom šly nahoru - i teď se prodávají za 2,58 dolarů. Průměrný objem tady, to je počet podílů prodaných za den - směněných za den. Tržní kapitalizace, pravděpodobně jste tohle slovo slyšeli už předtím. To je v podstatě kolik tohle číslo je z hlediska trhu. Říkáme, že účetní knihy této firmy tvrdí, že hodnota firmy je 8 milionů dolarů. Ale tržní kapitalizace říká jakou hodnotu má vlastní kapitál z hlediska trhu. A pro výpočet tohohle čísla, vezmou 2,58 dolaru krát počet podílů, krát 2,78 milionů podílů. Pokud to uděláme, dostaneme 2,58 krát 2,78 se rovná přesně - no to je trochu jiné než, co udělali, možná je tu trochu chyba v zaokrouhlení, ale zhruba 7 milionů dolarů v tržní kapitalizaci. Jak jsem již říkal, trh neplatí 3,00 dolary, platí 2,58 dolarů. A trh říká, že vlastní kapitál, tahle část právě zde se blíží 7 milionům, i přesto, že účetní knihy říkají, že to číslo právě zde je více jak 8 milionů. Doufám, že to bylo trochu užitečné a dává vám trochu smysl, co to vlastně znamená kupovat podíly ve firmě.
video