Cenné papíry
Cenné papíry (21/36) · 14:07

EBITDA Opakování hodnoty podniku a srovnání s EBITDA

Navazuje na Inflace.
V posledních pár videích jsme viděli, že pokud se díváme jen čistě na tržní kapitalizaci, může to být trochu zavádějící, pokud se koukáte na firmy s velkým dluhem. Například pokud jsou tohle aktiva firmy řekněme, že mají takový dluh. A tohle je jejich vlastní jmění. A řekněme, že mají nějakou přebytečnou hotovost. Hotovost, která není nutná k vlastnímu provozu. Nakreslím to tady. Tohle je přebytečná hotovost. Určitá hotovost je nutná a častokrát to lidé nerozlišují. A na to celé se dívají jako na hotovost. Ale my skutečně chceme oddělit hodnotu podniku od tržní hodnoty vlastního jmění nebo hodnoty dluhu. Takže tohle tady je hodnota podnikání. Hodnota podniku. Tohle je dluh. Tady je dluh. A tohle je vlastní jmění. A tohle je nepatrná formalita. A o tohle se nemusíte starat, pokud vás to vůbec zmátlo. Když jsem tady napsal podnik, tohle je hodnota podniku jako takového. Takže tohle jsou provozní aktiva očištěná od provozních závazků. To je doslova...pokud jste museli v minulých dvou příkladech koupit pizzérii... kolik byste museli mít, abyste koupili pizzerii? A to je to, co se snažíme zjistit právě tady, když mluvíme o hodnotě podniku. A v pár minulých videích jsme viděli, jak ji vypočítáte, ale nic se nestane, když si to zopakujeme. Tohle je vlastně jeden z méně jasných výpočtů, když ho vidíte poprvé, takže nebude vadit to vypočítat znovu. První věc, kterou chceme zjistit je, jak zjistíte tržní hodnotu vlastního jmění? Účetní hodnota vlastního jmění je velmi jednoduchá. Můžete se podívat do rozvahy firmy, kam zapíší číslo. Říkají, tohle je co říkají naši účetní, že je účetní hodnota našeho vlastního jmění. Ale tržní hodnota, zjistíme z toho kolik je trh ochoten zaplatit za akcii. Takže tržní hodnota vlastního jmění nebo tržní kapitalizace se rovná ceně za akcii krát počet akcií. ... A to je tržní hodnota tohoto vlastního jmění. A můžete vidět jen z tohoto diagramu, že hodnota podniku plus neprovozní hotovost nebo investice nebo likvidní investice, jakkoli jim chcete říkat. Hodnota podniku plus hotovost se rovná dluh plus řekněme tržní kapitalizace. Protože chceme vědět, když se koukneme na cenu, chceme být schopni zjistit, co říká trh, že je hodnota tohohle podniku? Co je tržní hodnota podniku? Takže dluh plus... místo vlastního jmění... napíšu tržní kapitalizace, protože je to to samé. Tržní kapitalizace je tržní hodnota vlastního jmění plus tržní kapitalizace. Známe tržní kapitalizaci. V rozvaze firmy si můžeme vyhledat dluh. Můžeme si vyhledat hotovost. Takže od obou stran odečteme hotovost a dostaneme hodnotu podniku se rovná tržní kapitalizaci plus dluh mínus hotovost. Jen jsme dali hotovost na pravou stranu této rovnice. Takže například pokud mám akcii, která se obchoduje za řekněme cenu 10 dolarů. A řekněme, že je tu 1 milion akcií. A řekněme, že firma má dluh 50 milionů dolarů. A řekněme, že má 5 milionů dolarů přebytečné hotovosti, kolik je hodnota podniku? Nejprve zjistíme jejich tržní kapitalizaci. Jejich tržní kapitalizace je 10 dolarů za akcii krát milion akcií. To je 10 milionů akcií. To je tržní kapitalizace. Přidáte dluh. Plus 50 milionů dolarů. A ještě jednou, řekl jsem to v minulém videu, je to velmi nejasné, když zjišťujete hodnotu podniku a přídáváte dluh. A jasné je, že když by někdo chtěl koupit tuhle firmu od akcionářů a nemít dluh, zaplatili by těmto lidem celkovou částku dluhu a museli by zaplatit těmto lidem celkovou částku tržní hodnoty. Takže by museli zaplatit dluh plus vlastní jmění. A dostanou náhradu za hotovost. Tohle by byla věc navíc, kterou by si kupovali a za kterou by mohli dostat peníze zpět. Musíte vyplatit akcionáře, musíte vyplatit věřitele a potom dostanete náhradu za hotovost. A tak hodnota podniku je kolik? 60 milionů mínus 5. To je 55 milionů dolarů. Stačí. Tohle všechno je jen opakování videa o hodnotě podniku. Otázkou je, teď když jste zjistili hodnotu podniku, jak zjistíte, zda je to přiměřená hodnota podniku? Když jste se dívali na tržní kapitalizaci, porovnávali jste to se ziskem. Poměr cena k zisku. Dělali jste to na akcii. Tahle cena za akcii děleno ziskem na akcii. Tenhle poměr se rovná tržní kapitalizace děleno skutečným čistým příjmem firmy. ... Kdybyste jen vynásobili čitatele a jmenovatele počtem akcií, dostanete tržní kapitalizaci a čistý příjem. To je EPS (výnosy z akcie). Cena k zisku je vlastně cena akcie děleno ziskem na akcii. A to byl jeden způsob, jak na to pohlížet. Mohli jste porovnávat dvě firmy. A viděli jsme, že to nefungovalo, když měli odlišný typ kapitálové struktury. Takže s čím porovnáváte hodnotu podniku? Tady jsme porovnali tržní kapitalizaci s čistým ziskem. Hodnota podniku by měla být porovnávána s čím? V minulm videu jsem argumentoval, že když se koukáme na podnik, měli bychom se v podstatě koukat na zisk z toho podniku. Měli bychom se koukat na zisk z těchto aktiv. A v úplně prvním videu o výsledovce jsem naznačil, že... udělejme rozvahu... máte příjmy. Vaše příjmy mohou být 100. Máte náklady na prodané zboží. Náklady na prodáné zboží mohou být, řekněme, je to mínus 50. Ukážu vám další zvyklost. Jeden z komentátorů navrhl, abych udělal tuhle zvyklost. Je to vlastně nejtypičtější zvyklost pro mnoho účetních a finančních analytiků. Místo aby psali zápor, napíší to v závorkách. To znamená záporné. Mínus 50. A potom hrubý zisk by byl 50. A potom, vlastně chci dělat něco trochu zajímavého. Řekněme, že tyhle náklady na prodané zboží, neobsahují ani odpisy ani amortizaci. A koukněte se na ta videa, pokud se vám tahle slova pletou. A všechny odpisy a amortizace se vlastně objevují na podnikové úrovni. Řekněme, že jsou tam nějaké SG&A náklady (prodejní, obecní a administrativní). Ale je to bez odpisů a amortizace. Takže řekněme, že tohle je výdaj 10. Je tam také nějaký odpis a amortizace. O&A. V posledních pár videích jsem to tak trochu sdružil. A tohle se zdá být ten případ. V řadě výsledovkách nerozdělují odpisy a amortizaci. A vlastně se musíte podívat na výkaz cash flow, abyste zjistili, co to je. A udělám to v příštím videu. Ale řekněme, že to vlastně rozdělíme. Někdy se to stává. A řekněme, že je tam dalších 5. Možná je to v tisících. A potom vám zbyde provozní zisk. ... V tomhle případě to je 50 mínus 15, to je 35. A pak máte věci pod tím. Máte úrok. A udělám to jen pro... máte neprovozní příjem a úrok a všechno ostatní. Udělám to. Úrok. Řekněme, že to je také 5 000, pokud nás to zajímá. A pak máte před zdaněním. Nedal jsem tam neprovozní příjem. Řekněme, že tahle hotovost nic negeneruje. Příjem před zdaněním je 30 000, pokud je to to s čím máme co do činění. Začíná to být neuspořádané. Pak máte daně. Řekněme 1/3. To je 10 000 na daních. A pak máte zisk. ... 30 mínus 10 je 20 000. Takže jsem navrhl, která část výsledovky je výhradně závislá na téhle části zde? ... Všechny tyhle věci s úrokem, to je závislé na dluhu. A v podstatě daně jsou také závislé na dluhu. Protože čím větší máte úrok, tím víc si ho můžete odpočítat. A tak všechno tady dole je závislé na vaší kapitálové struktuře. Takže když jste se jen chtěli podívat, co generuje hodnota podniku, tak generuje provozní zisk. ... Navrhl jsem, že celkem dobrý poměr, ačkoli tohle je velmi netradiční. je to velmi netradiční, ale moc to neuslyšíte. Argumentoval bych, abyste se podívali na hodnotu podniku k provoznímu zisku jako dobrou metodu. ,,, Což je v mnoha případech opak výnosnosti aktiv, jak jsem to definoval v prvním videu. Existuje řada různých definic výnosnosti aktiv. Ale v zásadě říká, za každý dolar provozního zisku, kolik platíte za podnik. Což si myslím, že je docela dobrá metoda. Teď konvenčnější metoda se kterou se setkáte, když lidé mluví o hodnotách podniku, hodnota podniku k EBITDA. A když dostanete práci je výzkumný analytik v nějaké firmě, tohle bude něco, co se budete očekávat, že pro firmu vypočítáte. A doufejme i celkem inteligentně o tom mluvit. Takže první otázka, mluvit celkem inteligentně o něčem je, co je EBITDA? Takže EBITDA je zisk před úrokem, daněmi, odpisy a amortizací. Takže se podívejme, kolik bude tady. Je to zisk před úrokem, daněmi, odpisy a amortizací. Takže je to před všemi těmito věcmi. Vlastně, srovnejme to s něčím, co jsme již probrali. Máte EBITDA. A máte EBIT. EBIT je zisk před úrokem a daněmi. Tak EBIT je zisk. Přidáte daně a úrok. A jste na provozním zisku. A v minulosti jsem tohle prošel, ale rozdíl mezi provozním ziskem a EBIT je, že EBIT může zahrnovat nějaký neprovozní zisk, který jsem sem nedal. Ale pokud tahle hotovost generovala nějaký zisk nesouvisející s provozem obchodu, bylo by to zahrnuté v EBIT. Nebyl by to provozní zisk. Ale obvykle jsou velmi podobné, pokud mluvíme o, řekněme, nefinančním typu podniku. Tak tohle je EBIT. A pokud chcete dostat EBITDA, jen přidáte odpisy a amortizaci. Tak EBITDA bude tady. Tak EBIT je 35 000. Když to přidáte, bude to 40 000. Tak EBITDA v tomhle případě je 40. A pokud mám jednotky v tisících, je to 40 000. Nyní je otázka, proč se lidé o EBITDA zajímají? Proč se EBITDA používá místo provozního zisku? A logika je, že odpisy a amortizace a dělali jsme to ve videu o odpisech a amortizaci, jen rozloží náklady, které nutně nejsou utracená hotovost v tomto období. Viděli jsme, že odpisy a amortizace... Možná tohle je, koupil jsem předmět za 100 dolarů nebo 100 000 dolarů před 10 lety. A každý rok odepisuji 1/20 z něj. Ale hotovost jsem utratil před 20 lety. A tak odpisy a amortizace v tomhle období, není nutně utracená hotovost. Vlastně to není utracená hotovost. V budoucích videích budeme mluvit o tom, jak zjistíte, kolik je utracená hotovost v daném období. Takže se to považuje za nehotovostní výdaj. ... Takže když zjistíte kolik je EBITDA, když přidáte daně, přidáte úrok a přidáte odpisy a amortizaci. Co vám zbyde je vlastně, kolik hotovosti ve skutečnosti podnik utratí? A hodně lidí to zajímá, protože to je známka jednak toho, že je firma schopná něco dělat. Platit úroky, platit daně nebo investovat do vlastního podniku. Nebo jiný pohled je ten, když se podíváte na hodnotu podniku k EBITDA, říkáte, že za každý dolar hotovosti, kterou tenhle podnik utratil. A řekněme, že jsem znovu neinestoval do podniku nebo nekoupil nové vybavení. Pokud jsou to jen skutečné dolary, kolik platím za podnik? A obecné pravidlo a více o něm budeme mluvit v budoucnu. Myslím, že už jsem hodně za časovým limitem, je že za velmi stabilní, jednoduchý, neklesající, nerostoucí obchod 5 násobek EBITDA se považuje za dobré ocenění. Ale na čem záleží víc je to, za kolik se obchodují ostatní firmy v daném odvětví. Takže všechny tyhle poměry jsou lepší jako relativní oceňovací metody. V budoucnu vám ukáži, jak udělat analýzu třeba diskontovaného cash flow nebo volně diskontovaného cash flow. Nebo dividendově diskontní model, takže můžete svým způsobem zjistit absolutní hodnotu. Ale když se díváte na veřejné trhy, když si vybíráte, abyste o něčem rozhodli, nepřímo si vybíráte nekoupit další věci. Když si vybíráte, zda něco prodáte, také si nepřímo vybíráte, že neprodáte jiné věci. Takže na relativní hodnotě začne záležet trochu víc. Doufám, že to bylo pro vás užitečné.
video