Cenné papíry
Cenné papíry (32/36) · 9:56

Úvod k výnosové křivce Úvod k výnosové křivce státu

Navazuje na Inflace.
... Vítejte zpátky. Než budeme pokračovat dál a trochu lépe porozumíme, proč možná někteří z těchto investorů měli takový zájem investovat do cenných papírů zajištěných hypotékou, v podstatě půjčovat tyhle peníze všem lidem, kteří kupují domy stále stoupající v ceně, myslím, že potřebujeme mít v kapse pár dalších nástrojů. Představím vám koncept výnosové křivky. Už jste to možná slyšeli. Možná jste o tom slyšeli mluvit na CNBC. A doufejme, že za dalších 5 nebo 10 minut, toho budete o výnosové kříivce vědět hodně. Takže když většina lidí mluví o výnosové křivce, mluví o výnosové křivce státních dluhopisů. A co to znamená? Co jsou vůbec státní dluhopisy? Takže státní cenné papíry, ať už jsou to krátkodobé dluhopisy (pokladniční poukázky), střednědobé dluhopisy nebo dlouhodobé dluhopisy. ... Jsou to půjčky federální vládě. A jsou považovány za bezrizikové. Protože pokud půjčíte federální vládě a dojde jim hotovost, všechno co musí udělat je zvýšit daně nám lidem a mohou vám splatit dluh. Takže za podmínek, že je to vyjádřené v dolarech, pokladniční poukázky, střednědobé a dlouhodobé dluhopisy jsou tak bezpečné jako půjčování peněz nikomu jinému. Takže když většina lidí mluví o výnosové křivce, mluví o bezrizikové výnosové křivce. A mluví o křivce dluhopisů. Takže nejprve trochu definic. Jaký je rozdíl mezi pokladničními poukázkami, střednědobými a dlouhodobými dluhopisy? Jsou to skoro všechno půjčky vládě. Ale jsou to půjčky na rozdílnou dobu. Takže když vládě poskytnu půjčku 1 000 dolarů na 6 měsíců, bude to pokladniční poukázka. Poskytnu vládě 1 000 dolarů, vláda mi dá pokladniční poukázku. A ta pokladniční poukázka od vlády je v podstatě dlužní úpis, že vám vrátím peníze zpět za 6 měsíců spolu s úrokem. Podobně pokud jsou to 3 měsíce, je to tříměsíční pokladniční poukázka. Střednědobé státní dluhopisy jsou půjčky od 1 roku do 10 let. Takže na tomhle grafu, který vytvoříme použitím aktuálních odhadů výnosové křivky od nuly do 1 roku...a vlastně u pokladničních poukázek není rok nula. Ve skutečnosti nejkratší je 1 měsíc. To bude na našem grafu někde tady. Takže od 1 měsíce do 1 roku to jsou pokladniční poukázky. A tohle je jen definiční. Potom od 1 roku do 10 let to jsou střednědobé dluhopisy. Vlastně věřím, že 1 rok samotný je střednědobý dluhopis. Do 1 roku je to krátkodobý dluhopis. Ačkoli se v tom mohu mýlit. Opravte mne, jestli se mýlím. To je jen otázka definice. Od 1 do 10 let se to nazývá střednědobé dluhopisy. A potom nad 10 let se to nazývá dlouhodobé státní dluhopisy. To se zabýváme jen definicemi. Takže když to máme vyřešené, pojďme mluvit o tom, co je výnosová křivka. Dám vám jednoduchý příklad k zamyšlení. Pokud půjčuji někomu peníze na měsíc naproti tomu, kdy půjčuji peníze někomu na rok. V jaké situaci pravděpodobně přijímám vyšší riziko? Jasně, že když půjčuji někomu na měsíc, vím kolik se toho může během měsíce stát. Takže budu očekávat nižší úrok. Ne jenom zjevně v dolarovém vyjádření, ale také upravené v čase. Budu očekávat nižší úrok za tenhle měsíc. A to je skutečně důležité říct. Když říkám, že účtuji 6% úrok za měsíc, neznamená to, že za měsíc mi ta osoba zaplatí 6% z mých peněz. Znamená to, že kdybych někomu dal ty peníze na měsíc a oni by je splatili. A potom bych ty peníze dal, řekněme, stejné nebo jiné osobě na měsíc a dělal bych to tak rok, potom bych souhrnně dostal 6%. Takže těch 6%, bez ohledu na to o jaké splatnosti mluvíme, ať je to 1 měsíc, 1 rok, 5 let, 15 let, když jsme mluvili o úrokové sazbě. To je sazba, kterou průměrně dostanete za rok. Je to roční úroková sazba. Takže zpět k mé otázce. Když někomu půjčím peníze, i vládě na měsíc je to obvykle méně riskantní. Protože jen tolik se může stát za měsíc oproti roku. Během roku může být vyšší inflace, dolar může prudce klesnout, mohu přijít o lepší investice, mohu během roku potřebovat hotovost, zatímco jsem si dost jistý, že nepotřebuji hotovost během měsíce. Takže obecně očekáváte nižší úrok, když půjčujete peníze na kratší dobu než na delší dobu. A tak nakreslíme výnosovou křivku a uvidíme, zda to platí. Ve skutečnosti jsem šel na stránky ministerstva financí, to je treas.gov. A tohle je výnosová křivka. Říkají 14. března, tohle je nejaktuálnější číslo. A já to zakreslím. Říkají, když půjčíte peníze vládě na 1 měsíc, dostanete 1,2% ze svých peněz. A pamatujte si, když je to 1 000 dolarů není to tak, že dostanu 1,2% z 1 000 dolarů po měsíci. Pokud to budu dělat rok, tohle je roční číslo, dostanu 1,2%. A tak za 3 měsíce dostanu trochu méně. A za 6 měsíců dostanu víc. A potom to vypadá, že celkový trend je, že očekávám víc a víc peněz, když půjčuji peníze vládě na delší a delší časové období. A tohle je trochu zajímavá anomálie, že dostanete trochu větší úrok za 1 měsíc než za 3 měsíce. A podíváme se to na zevrubněji později, proč můžete dostat nižší výnosy z dlouhodobějších investic. To se nazývá obrácená výnosová křivka. Tak to nakreslím a uvidíme, jak to vypadá. Takže jste viděli, odkud mám data. Říkají, že za 1 měsic bych dostal 1,2%. Tak tohle je 1 měsíc. Bude to někde tady. Za 3 měsíce dostanu zhruba stejně. Za 6 měsíců dostanu 1,32%. Třeba tady. Za 1 rok dostanu 1,37%. Třeba tady. Za 5 let dostanu 2,37%. Takže třeba někde tady. ... A tohle nejsou všechny doby trvání. Pro zjednodušení je nebudu všechny zakreslovat. Za 10 let 3,44%. Takže třeba tady. Za 20 let dostanu 4,3%. Tady. A za 30 let dostanu 4,35%. Takže současná výnosová křivka vypadá nějak takhle. ... A tak doufám, že alespoň rozumíte tomu, co je výnosová křivka. Celé to používá jednoduchý graf. Někdo se na ten graf může podívat a říct, no obecně jaké typy sazeb dostávám za půjčení vládě na bez rizikovém základě nebo tak bez rizika, jak jen můžeme očekávat. Jaké typy sazeb dostávám, když půjčuji vládě na různou dobu? A to je to, co nám říká výnosová křivka. A obecně je rostoucí. Protože jak jsem řekl, když půjčíte peníze na delší dobu, je to více riskantní. Cítíte, že by se mohlo stát daleko víc. Mohli byste potřebovat hotovost. ... Mohla by být inflace. Dolar by mohl devalvovat. Je zde řada věcí, které by se mohly stát. Takže další otázka je, co určuje výnosovou křivku? Když ministerstvo financí, vláda potřebuje půjčit peníze, co udělá je, že řekne hele všichni potřebujeme od vás půjčit miliardu dolarů, protože neumíme kontrolovat své výdaje. A řeknou, půjčíme si miliardu dolarů v jednoměsíčních poukázkách. Tohle je jednoměsíční poukázka. Půjčí si miliardu dolarů. A udělají dražbu. A svět, investoři odevšad přijdou a řeknou, tohle je bezpečné místo, kam dát na měsíc hototovost. A záleží na poptávce, ta určuje sazbu. Takže když je hodně lidí, kteří chtějí koupit tyhle jednoměsíční poukázky, sazba může být trochu nižší. Dává vám to smysl? Přemýšlejte o tom. Když to chce koupit hodně lidí, je velká poptávka vzhledem k nabídce. Takže vláda za to musí platit nižší úrokovou sazbu. Podobně, pokud z jakéhokoli důvodu nechtějí lidé držet své peníze v dolarech, myslí si, že USA mohou jednou neplnit svůj dluh a ne tolik lidí chce investovat do ministerstva financí, potom ta aukce... vláda bude muset platit vyšší úrokovou sazbu lidem za to, že půjčili peníze. Takže potom by ta aukce skončila třeba někde tady. A podobně vláda udělá aukci na všechny různé doby trvání. A doba trvání, myslím tím dobu, na kterou dostáváte půjčku. Udělají to na 1 měsíc, 3 měsíce, 6 měsíců, 1 rok, 2 roky, 3 roky, atd. Jakmile udělá vláda tu aukci...Dáte vládě peníze, oni vám dají dlužní úpis, který se nazývá pokladniční poukázka. Potom ji můžete obchodovat s ostatními lidmi. A to bude určovat sazbu v krátkodobém horizontu. Takže vláda udělá aukci. Ale poté aukci a řada lidí poptávala, ale potom se jich hodně leklo. A veřejné trhy, když se snažíte prodat ten dluhopis, potom očekávají vyšší výnos. Chápu, že to teď může být trochu komplikované. A vždycky začnu míchat věci, když mi dochází čas. Ale doufejme, že v tomto okamžiku máte povědomí o tom, co je výnosová křivka. Máte ponětí o tom, co je pokladniční poukázka, střednědobý dluhopis a dlouhodobý dluhopis. A máte určité tušení, proč má výnosová křivka takový tvar. Nashledanou v příštím videu.
video