Cenné papíry
Cenné papíry (23/36) · 11:54

Návrat zpátky k pokladně: řada B Návrat zpátky k pokladně: řada B

Navazuje na Inflace.
Kde jsem skončil v minulém videu, já a moji kamarádi jsme měli skvělý nápad prodávat ponožky online. Šli jsme za andělským investorem. Původně nám dal 5 milionů dolarů. Ocenil, že již máme 5 milionů dolarů. Takže když nám dal 5 milionů dolarů a my jsme měli 5 milionů dolarů, dostal 50% firmy. A my máme druhých 50%. Máme celkem 2 miliony akcií. A vzali jsme 4 miliony, řekněme, že uběhlo 6 měsíců. Najali jsme 50 lidí a konečně jsme vybudovali pracovní verzi naší webové stránky. Ale nyní nám dochází hotovost. Stále jsme nezačali prodávat věci a vlastně musíme začít prodávat hodně věcí, než budeme mít dost peněz, abychom podporovali sami sebe. Tažke znovu potřebujeme získat peníze. A také chceme utratit peníze za marketing a všechno ostatní. Takže jdeme za nějakými profesionálními investory. Půjdeme za investory rizikového kapitálu spacializující se na rozjezd a uděláme řadu A financování. Což znamená náš první cyklus financování profesionálním rizikovým kapitálem. Konečně jsme... někdo našel tým, kterému se líbíme. A začneme vyjednávat. Řeknou, víte co? Řeknou lidi potřebujete 10 milionů dolarů. Věříme vám. Víme, co je třeba a myslíme si, že máte dobré podnikání. Řekněme, že potřebujeme získat 10 milionů dolarů. Jen abych to vyjasnil. Potřebujeme to na průběžné výdaje. A samozřejmě budeme mít velký podnikatelský plán a vše ostatní, co nás dále vylepší. A také potřebujeme... uděláme marketing atd. Říkají, víte, máme 10 milionů dolarů a myslíme si, že tohle je žhavé místo, protože my víme, že ti druzí investoři rizikového kapitálu naproti přes ulici také investovali do online hry se spodním prádlem. A víme, že to je právě teď žhavá věc. Takže to také uděláme. Takže otázka je, co dostali za svých 10 milionů dolarů. Takže znovu se k tomu dostáváme, jakou hodnotu má firma právě teď? Znovu udělají ocenění před investicí. Takže jakou hodnotu má tahle věc nyní? Řeknou, to je dobrý nápad. Nezhroutí se. Neřeknou, tenhle nápad má hodnotu 5 milionů dolarů. Ale obecná představa je, doufejme, že z úrovně, kde bylo ocenění po investici 10 milionů dolarů, ne? Předtím to bylo 10 milionů dolarů. Tady to bylo 10 milionů dolarů. Použili jsme těhle 5 milionů dolarů. Udělali jsme spoustu práce. Doufejme, že jsme přidali hodnotu. Pokud jsme přidali hodnotu, naše hodnota této věci je teď... přeměnili jsme tuhle hotovost na jiný druh aktiv jako webová stránka a jiné věci a znalost v naší firmě a odbornost a všechny tyhle věci. Doufejem, že nyní tohle, co tu máme, má větší hodnotu než 10 milionů dolarů, ne? Jinak jsme zničili bohatství. A všechno tohle je velmi nehmotné. Pro někoho je velmi těžké v téhle fázi ohodnotit věci. Řada investorů rizikového kapitálu se snaží o nemožné. Jsou jako, víte co, tyhle kluci mají 10% šanci mít hodnotu miliardy dolarů a 90% mít hodnotu 0. Když udělám 10 z těchto sázek, nejméně jedna z nich se zaplatí a celé to finančně pokryje. To je způsob jakým uvaŽují. Takžee na téhle úrovni budou tvrdě vyjednávat. Ale častokrát... ne na téhle úrovni, to je kde jsme teď... je to něco, co ostatní lidé dostali za tuhle úroveň firmy. Říkají, víte co, máte docela pěkně vybudouvanou webovou stránku. Tamti ostatní lidé, kteří měli docela pěkně vybudovanou webovou stránku v tomhle okamŽiku, ti naproti přes ulici, museli zaplatit... museli dát 20 milionů dolarů ocenění před investicí. Ale víte co, vy jste trochu... váš trh není tak velký jako širší trh se spodním prádlem. Vy máte jen ponožky. Take příležitost není tak velká. Dáme vám ocenění před investicí 15 milionů dolarů. Takže říkají, že to co právě máme, má hodnotu 15 milionů dolarů. A to je celkem dobré. Kdyby to byla skutečnost, pokud by to opravdu mělo hodnotu 15 milionů, tak jakou hodnotu by měli nyní naše akcie? Všimněte si, že nám nedali žádné peníze. To je ocenění před investicí. Takže 15 milionů dolarů děleno 2 miliony akcií, ne? To je kolik máme právě teď. Takže jaká je hodnota akcie? 15 milionů děleno 2 je 7,50 dolarů za akcii. To je docela dobré. Protože předtím... pamatujte si tohle je scénář, který vlastně nenastal, to byl takový negativní scénář... ale předtím, kdy ocenění před investicí bylo 5 milionů dolarů za milion akcií, to bylo 5 dolarů za akcii. Potom to bylo 10 milionů dolarů za 2 miliony akcií, stále 5 dolarů za akcii. Ale před a po tomhle cyklu řekl anděl, vaše akcie mají hodnotu 5 dolarů za akcii. Nyní tenhle investor rizikového kapitálu, který je profesionální investor a má tým držitelů MBA, kteří pro něj dělají tabulky, říká, že vlastně, co máme teď, má hodnotu 7,50 dolarů za akcii. Takže jen za 6 měsíců jsme v podstatě získali 50% návratnost našich akcií, pokud tomu věříte. A andělský investor je šťastný. Má z toho dobrý pocit. To bylo ospravedlnění jeho sázky na nás. My máme dobrý pocit. Máme pocit, že jsme mu dali minimálně krátkodobě návratnost. V každém případě máme 15 milionů dolarů ocenění před investicí. A nechám vás o tom přemýšlet? Co je ocenění po investici? Co se stane, když přidáte těhle 10 milionů dolarů z téhle firmy rizikového kapitálu? Abych ve skutečnosti zjednodušil výpočet, řeknu, že získáme 7,5 milionů. Chtěli jsme 10 milionů, ale doufali jsme v 20 milionové ocenění před investicí, protože to je kolik dostali ti druzí. A protože nám dávají jen 15 milionů dolarů ocenění před investicí, nechceme si od nich brát tolik akcií, protože se nechceme zbavovat tak velké části firmy. Takže si vezmeme jen 7,5 milionů dolarů, protože si myslíme, že to stačí na to, abych mohli pokračovat. Takže to uděláme. Vezmeme si 7,5 milionů dolarů od tohohle investora rizikového kapitálu specializujícího se na rozjezd. Který v zásadě ohodnotil naše staré akcie na 7,50 dolarů za akcii. Takže za 7,5 milionů dolarů 7,50 dolarů za akcii, by měl dostat další milion akcií. Takže co uděláme.... tenhle andělský investor pravděpodobně sedí v našem představenstvu, protože vlastní tolik našich akcií. Představenstvo firmy je v podstatě voleno akcionáři. Takže pokud máte 50% akcií, můžete se připojit k představenstvu. Můžete také přizvat do představenstva i nějaké ostatní lidi. Takže jsmě měli 2 miliony. Tihle lidé dostali milion. Kolik akcií máme teď? Nyní budeme mít 3 miliony akcií. Takže musíme emitovat další milion akcií. A kolik je naše ocenění po investici? Před investicí bylo 15. Máme nyní 7,5 milionů dolarů. Naše ocenění po investici je 22,5 milionů dolarů. A teď jaké procento vlastní každý z nás? Andělský investor vlastní 1 milion, ne ze dvou milionů akcií jako předtím. Nyní vlastní 1 milion ze 3 milionů akcií. Takže nyní vlastní 30%. Investor rizikového kapitálu specializující se na rozjezd má milion ze 3 milionů, takže vlastní... tohle je 33,3%... Investor rizikového kapitálu specializující se na rozjezd vlastní 33,3%. A potom já a moji kamarádi, společně vlastníme 33,3% a já z toho mám 1/5, take mám něco málo přes 5%. Takže zakladatelé, to jsme my, stále budou mít zhruba třetinu firmy. A nyní jsme získali 7,5 milionů dolarů plus máme milion dolarů v hotovosti, který jsme měli předtím. Máme 8,5 milionů dolarů, abychom pokračovali v našem podnikání. To stačí. Takže za nějakých 6 měsíců. Naše rozvaha... nakreslím všechny ty akcie... chci udělat jetě pár dalších cyklů financování před tím než bude tahle firma veřejně obchodvatelná. Tohle dole je moje část 200 000 dolarů. Tohle je andělský investor. Tohle je investor rizikového kapitálu specializující se na rozjezd. A potom samozřejmě, řekněme, za, nevím, dalších 6 měsíců utratíme veškerou hotovost. Propagovali jsme webovou stránku, zbývá nám 1 milion dolarů. A to je většinou ná spouštěcí moment, kdy chceme získat víc peněz. Ve skutečnosti bychom to pravděpodobně měli udělat při 2 milionech dolarů, protože jsme získali víc zaměstnanců a utrácíme hotovost. Vaše utracená hotovost je v podstatě kolik peněz vyletí oknem kadý měsíc, protože vaše podnikání stále nevydělává peníze. A samozřejmě máte všechna aktiva firmy, což je v podstatě webová stránka a kanceláře a znalosti, něco z toho je nehmotné. Takže webová stránka a všechno s tím spojené. Vaše značka, pravděpodobně ji máte, protože jste se ji propagovali. Takže lidé rozeznávají socksonline.com. Nevím, zda to ji existuje, take mi odpusťte, pokud se nějak dotýkám skutečného podnikání. Ale nyní máte značku. Takže už jste skoro připraveni. Ve skutečnosti generujete obrat. Ale vaše cash flow je stále negativní. Utrácíte méně peněz, protože lidé ve skutečnosti chodí na vaši stránku. Kupují věci. Ale vy potřebujete jen trochu víc peněz, myslíte, abyste byli ziskový, ne? Až dostanete tuhle částku peněz, jste připraveni začít. Takže jdete za dalším investorem rizikového kapitálu. Znovu vás řada z nich odmítne. Ale jeden člověk nakonec řekne OK, dám vám nějaké peníze. A vy řeknete, víte, potřebuji 5 milionů dolarů. Řekne, tak jo. Ocením vaše podnikání na... řekněme, že jsme v optimistickém světě, takže oceňujeme výše ne v předchozím cyklu. "Up round" je, když ocenění před investicí v tomhle cyklu je větší než ocenění po investici v předchozím cyklu. Takže hodnota roste. Vytváříte hodnotu. Budete oceněni méně... jako tady, ocenili nás na 15 milionů dolarů. Zatímco ocenění po investici v našem posledním cyklu bylo 10 milionů dolarů. Takže to bylo vyšší ocenění. Pokud tihle lidé řeknou v žádném případě, svět se změnil. Oceníme všechny tyhle věci jen na 8 milionů dolarů, pak to bude nižší ocenění (down round) a nikdo s tím není spokojen. O následcích tohoto budeme mluvit v budoucnosti, proč nejsou nižší ocenění dobrá. Častokrát ve skutečnosti nechcete získat tak dobré ocenění. Protože pokud získáte moc dobré ocenění, v příštím cyklu může být těžké získat lidi, kteří vám dají lepší ocenění. Můžete být donuceni vzít nižší ocenění, což má negativní aspekty. Ale jen rychle, máte prominentní značku Je pro vás trochu snazší získat peníze. Jdete za nějakým investorem rizikového kapitálu, který se specializuje na pomoc lidem dostat se na ziskovou úroveň. A co uděláte je, že získáte řadu B. A jen pro zjednodušení je to vyšší ocenění (up round). Vaše ocenění po investici v minulém cyklu bylo 22,5 milionů dolarů, ne? 22,5 milionů dolarů. Vygenerovali jste nějakou hodnotu. Takže nyní řeknou, víte co? Vaše podnikání má hodnotu 30 milionů dolarů. A potřebujete dalších 10 milionů dolarů, abyste zintenzivněli marketing. Kolik akcií dostanou? Ocenění před investicí bylo 30 milionů, měli jsme 3 miliony akcií, takže nám přiřazují hodnotu v podstatě 10 dolarů za akcii, což je skvělé. Pamatujete si první cyklus, andělský investor nám dal 5 dolarů za akcii? Ve druhém cyklu jsme dostali 7,50 dolarů za akcii. A nyní dostáváme 10 dolarů za akcii. Takže pokud mu prodáváme akcie 10 dolarů za akcii, musíme emitovat další milion akcií, abychom dostali 10 milionů dolarů. To je další milion akcií a to jde investorovi rizikového kapitálu 2, druhý investor rizikového kapitálu. A to je naše řada B. Získali jsme 10 milionů dolarů. Stačí. Takže jsme udělali jeden cyklus andělského investování. A potom jsme měli naší řadu A, která nám dala 7,5 milionů dolarů. Potom jsme udělali řadu B, která nám dala 10 milionů dolarů. A mohli bychom v tom pokračovat, řada C, řada D a tak dále. A budu v tom pokračovat v příštím videu.
video