Cenné papíry
Cenné papíry (25/36) · 11:47

Více o prvních veřejných nabídkách akcií Veřejný versus soukromý kapitál. roč v první řadě lidé kupují vlastní jmění.

Navazuje na Inflace.
... myslím, že je čas na malé opakování a možná se vrátit i torchu zpět a říct, proč vůbec firma zvyšuje vlastní jmění? A proč to vůbec v první řadě lidé, kteří kupují vlastní jmění, dělají? Takže celá myšlenka toho, co jsme dělali v minulých pár videiích je, že firma chce získat peníze pro spuštění webové stránky nebo vybudování továrny nebo na cokoli jiného... svým způsobem investovat ve světě a do své výrobní kapacity, takže může vybudovat věci, které má firma budovat. A v každém případě... máme příklad, kde já a moji kamarádi máme podnikatelský plán, to je aktivum. A potom vlastníme veškeré vlastní jmění. Původně jsme představenstvo. To je vešekeré vlastní jmění. Takže to nazveme aktiva. Tohle je vlastní jmění. A můžeme jít za investorem rizikového kapitálu... může to být andělský investor. Mohl by to být... mluvili jsme o řadě A, řadě B atd. A mohli jsme říct OK, potřebujeme získat x milionů dolarů. Jaké procento vaší firmy za to musíme rozdat? A on řekne OK, ohodnotíme, co máte právě teď... udělám jiné číslo, než jsem dělal v minulosti... ohodnotíme to, co máte, na 1 milion dolarů. A tak pokud potřebujete další 2 miliony dolarů... řekněme oceníme to, co máte teď, na 1 milion dolarů. Řekněme, že teď máte 1 milion akcií. Takže ocenění firmy před investicí je 1 milion dolarů. Takže vlastně říkáte, že firma teď má hodnotu 1 dolar za akcii. Jsou to aktiva v hodnotě 1 milion dolarů a je to milion akcií. Takže milion děleno milion je 1 dolar za akcii. Takže to oceňují na 1 dolar za akcii. A v podstatě říkají, že jsme ochotni vám dát nebo jsme ochotni koupit od vás více akcií za 1 dolar. Takže když vám dáme... napíšu to zeleně, napíšu to jinou barvou, udělám to fialovou... dají vám... nakreslím čtverec... dáme vám, nevím, 2 miliony dolarů. ... A proto, že to kupujeme za 1 dolar za akcii, dostaneme za to 2 miliony akcií. ... A potom tohle všechno je vlastní jmění. To je kolik mají zakladatelé a tohle všechno je vlastní jmění. A nyní má firma to, co podle nás mělo hodnotu milion dolarů. A to je docela doplňková věc a budeme mluvit víc o tom, jak můžete vlastně ocenit tahle nehmotná aktiva a věci. Ale nyní měli tohle a nyní mají další 2 miliony dolarů. Takže ocenění po investici... před investicí bylo 1 milion dolarů... po investici je nyní 2 miliony dolarů. A teď, měli jsme 1 milion akcií, máme 3 miliony akcií. Takže vlastně za 2 miliony dolarů, tihle investoři rizikového kapitálu nebo kdokoli... takže tyhle akcie dostane nějaký investor rizikového kapitálu nebo andělský investor... nyní mají 2/3 firmy. Mají 2 ze 3 milionů akcií nebo 66% firmy za 2 miliony dolarů. Takže to bylo soukromé získání kapitálu. A pravděpodobně jste slyšeli pojmy soukromá firma a veřejná firma. Soukromá firma je ta, jejíž akcie nejsou obchodované na veřejné burze. Takže, když tahle firma chce získat peníze prodejem vlastního jmění, jediné místo, kde to může udělat, jsou investoři rizikového kapitálu nebo firmy soukromého kapitálu. A budeme mluvit trochu víc o rozdílu. Investor rizikového kapitálu je skutečně firma soukromého kapitálu, protože kupuje soukromý kapitál. Ale soukromý kapitál má tendenci investovat do více zavedeného podnikání, když lidé mluví o soukromém kapitálu jako takovém. Ale uděláme o tom pár videí. Takže tohle je vlastně... tahle firma je soukromá firma získávající soukromý kapitál. Příklad, který jsme dělali v minulém videu je, řekněme, že tahle firma roste do určité velikosti. Udělám jinou firmu, aby to bylo jasné. Řekněme, že mám další firmu, tohle jsou její aktiva. A tohle je její... nakreslím současný vlastní kapitál. Měli by mít stejnou velikost, ale budete mít představu... tahle aktiva, může mít nějakou hotovost. Má nějaké továrny nebo pozemek. Může mít nějaké zaměstnance. Může mít nějakou technologii nebo můžeme mít nějaké duševní vlastnictví. Možná to je farmaceutická firma nebo třeba technologická firma. Má řadu patentů. A potom má nějaký nehmotný majetek... značku... kdo ví, co dalšího. Tohle jsou aktiva firmy. Tohle je vlastní jmění firmy. Takže tahle firma nemá dluh. A za chvilku o tom budeme mluvit, co znamená mít dluh. A tohle je její současná akcionářská základna, třeba někteří z nich jsou investoři rizikového kapitálu ve firmě, když byla soukromá. Třeba zakladatel má tyhle akcie. Ale tohle tady je vlastní jmění. A řekněme, že tahle firma chce získat hodně peněz a jako opakování minulého videa, může udělat první veřejnou nabídku akcií. Takže nyní je soukromá. A všechny tyhle akcie vlastní investoři rizikového kapitálu a původní zakladatelé firmy, nejsou obchodované na veřejné burze. Tenhle investor rizikového kapitálu nemůže jít na NASDAQ a prodat jejich akcie. Nemohou jít za makléřem a říct hele, prodej můj milion akcií, které mám ve firmě X. Jen je musí držet. Možná mohou najít nějakého investora soukromého kapitálu, aby koupil jejich akcie nebo možná tyhle zakladatele... není zde likvidita. Není žádný další člověk, kterému mohou prodat akcie. A také, pokud chce firma získat peníze právě teď, musí jít za investorem rizikového kapitálu a projít celým procesem, kde vyjednáváte jakou to má hodnotu... jaké je ocenění před investicí. A mohou přijít se všemi právními dokumenty a všemi podmínkami. Dáme vám tyhle peníze, ale pokdu se to stane, musíte nám dát tuhle úrokovou míru. A všechny tyhle věci. Takže, co můžou chtít říct, je, potřebujeme získat hodně peněz. Všichni tihle lidé chtějí najít způsob, jak být schopni prodat své akcie jednoduše, pokud potřebují. A tahle firma řekne, potřebujeme získat mraky peněz. Řekněme, chceme získat 100 milionů dolarů. A je těžké získat je od jednotlivého investora, i když je to velká instituce. Takže udělají první veřejnou nabídku akcií a to jen znamená, že... první veřejná nabídka akcií a tohle je přehled minulého videa... poprvé tahle firma zaregistruje své akcie na Komisi pro cenné papíry a burzy v USA a protože to udělá, bude listovat akcie na burze. Dostane burzovní symbol, třeba to bude firma... tohle bude její burzovní symbol T-I-C-K nebo v minulém videu to bylo SOCK, protože bude prodávat ponožky. A potom mohou lidé obchodovat tyhle akcie na burze. Může to být na NASDAQ nebo jiné. A myslím, že někteří z vás s tím již mají zkušenost. Když půjdete na svůj účet u Charles Schwab a řeknete, prodám SOCK. Firma, kterou prodáváte, udělala v určitém okmažiku první veřejnou nabídku akcií a zaregistrovala je na Komisi pro cenné papíry a burzy v USA a zalistovala na burze. A způsob jakým to skutečně funguje, je v podstatě stejný jako když získáváte peníze od investora rizikového kapitálu. Ale nyní místo získávání peněz od investora rizikového kapitálu, všechny peníze pocházejí vlastně od veřejnosti. Jde to přes tyhle banky a makléře, ale pochází to od řady malých... jen to tu rozděluji. Může to pocházet od milionů a milionů lidí. Ale je to v podstatě stejný proces. Abychom viděli za jakou cenu jsou nakupovány tyhle akcie, někdo musí říct, jakou měla firma hodnotu před tím, než dostala peníze. Jakou měla firma hodnotu před získáním peněz? Takové ocenění před investicí. K tomu stále musí dojít a to je to, co dělá investiční banka. Investiční banka v podstatě udělá model a řeknou, tohle má hodnotu... firma měla předtím hodnotu 50 milionů dolarů. Půjdou na trh a řeknou, naše... tahle firma má 5 milionů akcií. Takže tahle část tady je 5 milionů. Takže, když banka ocení firmu na 50 milionů dolarů a má 5 milionů akcií, řeknou, OK nyní je ocenění před investicí 10 dolarů za akcii. A banka tam půjde. Bude to takový odhad zájmu a řekne, vypadá to, že trh je ochoten zaplatit 10 dolarů za akcii za firmu jako je tahle. Nebo firmu ocenit před investicí na 50 milionů dolarů? A pokud tomu tak je, budou pokračovat v první veřejné nabídce akcií. A doufejme, že trh nechce zaplatit 10 dolarů za akcii. Trh chce třeba zaplatit 20 dolarů za akcii. Takže všichni tihle lidé, zaplatí 10 dolarů za akcii. Řekněme, že prodají 10 milionů akcií za 10 dolarů za akcii. Takže firma je schopna získat 100 milionů dolarů. 10 krát 10 dolarů je 100 milionů dolarů. Potom mohou udělat velké reklamy a jiné. A banka doufá, že prodeje těchto akcií za 10 dolarů za akcii... řekněme, že tohle jsou dny a tohle cena. Změním barvy... v co chce investiční banka doufat je, že první den to prodáte za 10 dolarů za akcii a potom cena poroste. Požadavek byl ve skutečnosti prodat za víc peněz. A je to trochu balancování, protože pokud to prodají za málo, potom firma nedostane tolik, kolik si zaslouží. Ale když to prodají za hodně, potom cena akcie klesne. A získáte stigma spojené s první veřejnou nabídkou akcií. Ale v každém případě to vyvolává otázku, jasně já chápu, proč firma prodává akcie. Potřebuje peníze. Potřebuje fungovat. Potřebuje postavit továrny nebo se propagovat a tak dále. Ale začněme s tím, proč lidé kupují akcie. Proč lidé kupují akcie na akciovém trhu? A upřímně jsou dvě odpovědi. A jedna je celké zřejmá, protože si myslí, že akcie porostou. Ale do určité míry je to spekulace. Pokud kupuji akcii za 10 dolarů jen proto, že doufám, že tam bude nějaký člověk, který třeba o pár týdnů později zaplatí 15 dolarů, jen spekulují. Jen říkám, první veřejná nabídka akcií roste, tak to koupím. Ale ekonomicky proč to na začátku mělo vůbec hodnotu 10 dolarů? Proč vůbec uvažujeme o takovém ocenění na tak vysoké úrovni. Proč to má vůbec na začátku hodnotu 10 dolarů za akcii? Ale myšlenka je, že tahle aktiva... aktiva nejsou nic než nároky na budoucí výhody, ne? Dům je aktivum, protože získáte budoucí výhodu, že v něm budete žít, ne? Nebo budoucí výhodu toho, že nebudete platit nájem. Takže budoucí výhoda tohoto je, že doufejme v určitém okamžiku v budoucnosti budou generovat tok příjmů. A dokonce budou generovat hotovost. A v určitém okamžiku v budoucnosti a řada firem to teď nedělá, budou vlastně rozdělovat tu hotovost na dividendy. Takže je zde pár věci, díky kterým bude tohle vlastní jmění svým způsobem ekonomické... bude to mít ekonomický základ. A tahle aktiva mohou začít vydělávat hotovost a potom každý z akcionářů dostane dividendu. Dividenda je jen hotovost, kterou dostávají akcionáři. Takže řekněme, že tohle je akciový certifikát SOCK. V určitém okamžiku, když začnou aktiva této firmy generovat hotovost, může každý z akcionářů dostávat dividendu. Nebo třeba velká firma někdy v budoucnu řekne, tohle je úžasná technologie. Doplní to, co již máme. A třeba firmu koupí. Možná zaplatí za tuhle firmu 300 milionů dolarů. A potom vlastně zaplatí 300 milionů dolarů... a to je kolik 15 milionů akcií? Takže zaplatí 20 dolarů za akcii. Takže tohle jsou ekonomické základy toho, proč mají tyto akcie takovou hodnotu. A budu se tomu detailně věnovat, udělám celou řadu videí o tom, jak vůbec uvažujete o tom, zda tohle má hodnotu 50 milionů dolarů nebo to má hodnotu 5 milionů dolarů nebo to má hodnotu 500 milionů dolarů. A je to svým způsobem umění víc než věda, protože uděláte mnoho předpokladů ve smyslu, jak rychle firma roste, jaká je bezriziková míra návratnosti, kterou byste mohli získat z těchto aktiv. Vlastně kam jinam byste mohli dát své peníze? Když firma rozdělí na dividendy... je zde řada předpokladů, takže je to víc umění. Takže se s tím ve skutečnosti snažíte zacházet. Ale není zde skutečná odpověď. Skutečná odpověď je, kolik je někdo ochoten za to zaplatit. V každém případě se uvidíme v dalším videu. ...
video