Peníze a bankovnictví
Peníze a bankovnictví (46/47) · 2:51

Čína kupuje dluhopisy USA ČÍna kupuje dluhopisy USA.

Navazuje na Investiční nástroje.
Víme, že za účelem udržení obchodní nerovnováhy musí Čínská centrální vláda uměle udržovat slabou měnu. Aby toho dosáhli, mohou v podstatě tisknout svou měnu a použít ji k nákupu US dolarů. Tím zvyšují nabídku juanu a zvyšují poptávku po dolarech, čímž udržují svou měnu slabou. Další otázku, kterou si můžeme klást, je co dělají se skutečnými dolary které koupili za juany, jež vytiskli. Nechtějí ty dolary jen tak syslit. Chtějí je nějakým způsobem zúročit. Místo toho, aby je jen někde skladovali, půjčí tyto peníze vládě Spojených států nákupem krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých obligací. Takže peníze, které používají, nakoupili za své vytištěné juany, jdou ministerstvu financí Spojených států. Ministerstvo financí USA vydá Čínské centrální bance státní dluhopisy. ... Tohle jsou státní dluhopisy. A teď co je důsledkem. Zcela jasně má nyní Čínská národní banka zúročené své peníze. Pomáhají financovat dluh vlády Spojených států, ale co je ještě zajímavější, vytváří tím přírůstkovou poptávku po dlouhodobých obligacích, po státních dluhopisech. A co tohle způsobuje? Pokud zvyšujete poptávku po čemkoliv, tak to také bude zvyšovat cenu. Tudíž cena státních dluhopisů, střednědobých a dlouhodobých obligací jde nahoru. Krátkodobé mají trvání méně než 1 rok, střednědobé mají trvání je více než 1 rok. Takže cena jde nahoru. Co se stane, když jde cena nahoru? To znamená, že úrok, který vláda musí platit z tohoto dluhu klesá. Což znamená, že úrok klesá. Podrobněji to vysvětlím v jiných videích. Úrok klesá, což znamená, že cena za půjčení pro vládu Spojených států klesá. Ale stejně tak referenční sazba ceny dluhu obecně. V podstatě to financuje dluh Spojených států. Jak dluh vlády, tak úvěr v širším slova smyslu. Dluh se tedy stává levnějším. Ve Spojených státech se dluh stává levnějším. Salman Khan z Khanovy akademie pro CNBS.
video