Peníze a bankovnictví
Přihlásit se
Peníze a bankovnictví (49/52) · 9:08

Bitcoin - Co to je? Co je to Bitcoin? Video připravené Zulfikar Ramzan. Zulfikar Ramzan je světový expert v počítačové bezpečnosti a krypgrafii a v současnosti vrchní věděc ve Sourcefire. Získal Ph.D. z informačních technologií na MIT.

V tomto videu budu mluvit více obecně o tom, co je Bitcoin a jaké rozlišující charakteristiky má v porovnání s jinýmy způsoby platby. Tedy pro začátečníky, Bitcoin je pouze elektronický platební systém. Eletronickým platebním systémem myslím, že jedná pouze prostředek, pomocí kterého mohou dvě strany provádět transakce prostřednictvím internetu. Vezměme si dvě strany Alici a Boba a řekněme, že z nějakého důvodu má Alice zájem dát Bobovi peníze prostřednictvím internetu. Může to být třeba proto, že Bobovi peníze dluží nebo je možné, že je Bob obchodník a Alice si od Boba něco kupuje a možné je Bob nezisková organizace a Alice dává Bobovi dar. Může zde být mnoho důvodů proč se Alice pokouší Bobovi zaplatit prostřednictvím internetu do určité míry. Pokud je Bob ochoten přijmout Bitcoiny, které jsou formou elektronické platby, pak může Alice poslat nějakou hodnotu v Bitcoinech. Ve skutečnosti transakce mezi Alicí a Bobem se bude rovnat hodnotě odpovídající speciálně konstruované řadě čísel, kterou Alice Bobovi jednoduše pošle. A toto bude provedeno celé prostřednictvím internetu. Tato čísla budou mít určité matematické vlastnosti, které zaručí, že je obtížné systém oklamat nebo provést nějaký zločinný útok na systém. A způsob, jak vlastně Alice provedla tuto transkaci v praxi, je nainstalováním speciálního softwaru, který nazýváme "Bitcoin client" a nebo může spolupracovat s třetí stranou, která zvládne tento mechanismus za ní. Ale v obou případech (client nebo služba třetí strany) budou pro Alici vygenerována tato čísla. A také Bob bude mít nainstalovaný nějaký software nebo využije službu třetí strany, která vezme tato čísla a dovolí mu s těmito čísly udělat něco dalšího. Například Bob může pro změnu sám něco koupit s těmito čísly nebo může vyměnit tato čísla za skutečné peníze. Dobře. Jedná z prvních otázek, kterou můžete mít, a již jsem to zmiňoval dříve, je: Proč by Bob měl vůbec přijmout Bitcoiny? i přes všechno, Bitcoiny jsou jen řada čísel. Jakou to může mít skutečnou hodnotu? A to se ukáže celkem překvapivě Bitcoiny mají ve skutečnosti reálnou světovou hodnotu. Existuje více a více obchodníků, kteří přijmou Bitcoiny za transakci, a take zde jsou, Bitcoin směnárny, místa kam můžeš přijít a směnit Bitcoiny za měnu přijímanou širokou veřejností. Některé z těchto směnáren včetně té hlavní, která se jmenuje ''Mt.Gox'', a v této směnárně můžete směnit vaše Bitcoiny za eura, jeny, dolary a tak dále. Současná cena, současná hodnota Bitcoinu v amerických dolarech je přibližně 100$ za Bitcoin. Toto číslo je proměnlivé, jedná se o novou měnu a můžeme očekávát kolísání. Ale jak budou lidé tuto měnu lépe chápat, je zde naděje, že se tato kolísavost sníží. Ale nakonec si myslím, že věc, kterou byste měli mít na paměti, je ,že hodnota Bitcoinu bude odvozena od důvěry, kterou máte, a od hodnoty toho, co si za Bitcoiny můžete koupit. Je to jako za dolar, euro nebo jen. Důvěra, kterou máte v hodnotu této měny, je na kolik měnu oceňujete. Další otázka, kterou můžete mít: Proč se lidé vůbec zaobírají Bitcoiny? Mám na mysli, neexistují nějaké standardnější způsoby? Proč nemohla Alice a Bob použít Paypal? Proč nemohli pro transakci použít číslo kreditní karty? Proč nemohla Alice poslat Bobovi elektronický šek? Proč nepoužít jeden z těchto způsobů platby, který je pochopitelnější, mezi veřejnosti více rozšířený a je více ustanovený. Proč byste se chtěli trápit dobrou věcí? Ukazuje se, že je několik vlastností Bitcoinu, které se vyplatí zmínit, pro začátek, je to soukromí. Ukazuje se, že s ekosystémem Bitcoinu, v rámci sítě Bitcoin mohou lidé provádět transakce bez toho, aniž by prozradili, kdo jsou v reálném světě. Z pohledu Bitcoinu bude totožnost Alice pouze řada čísel a tato řada čísel bude efektivně sloužit jako pseudonym pro Alici. Tato řada čísel nemá nic společného s její totožností v reálném světě. Nikdo neví, že právě Alice provádí transakci. Jediné o co se starají, je pseudonym v systému. Je to trochu, ale ne úplně jako když platíte hotově, když něco kupujete. Když něco koupíte a používáte hotovost, nemusíte prokazovat žádné detaily a důkazy toho, kdo jste v reálném světě. To je odlišné od, řekněme, od používání kreditní karty, kde se musíte prokázat jménem, fakturační adresou a dalšími údaji Nebo poskytnutí elektronického šeku, kde potřebujete tento šek obvykle vázat s údaji vašeho bankovního účtu. Teď chci také zmínit ,že někdy, když máte bezhotovostní transakci nebo transakci, kde používáte hotovost, je zde možnost, že lidé mohou zkusit použít tuto transakci pro nekalé účely, koupit nedovolené zboží a služby. Je to určitě riziko, které se objevuje, když poskytujete anonymitu a soukromí. Ale jsou zde určitě legitimní důvody, proč někdo možná chce provést transakci soukromě a nedát vědět celému světu, co převádí. Další vlastností Bitcoinu je, že je otevřený doslovně, každý se může stát součástí. Každý, kdo má internetové připojení, může udělat transakci s Bitcoiny. Vše, co potřebujete, když chcete začít, je stáhnout si speciální Bitcoin client. A Bitcoin client a nebo také můžete použít služeb jako směnárna Mt.Gox, které udělají pro vás efektivně tu samou práci jako client. Ale ve zkratce každý, kdo má Bitcoin client nebo kdo vlastní účet ve směnárně jako je Mt.Gox, může být součástí Bitcoin transakcí. Transakce, její detaily, mechanismus budou pro uživatele průhledné. Jediné čeho se uživatélé musí obávát... Jediné čeho se Alice musí obávat je, kolik má peněz a jestli tyto peníze může dát Bobovi. Současný software využije všechny mechanismy, aby se transkace uskutečnila. Toto se liší, pokud přemýšlíte o tradičních měnách jako dolar. Pokud chci provést online transakci, obvykle potřebuji bankovní účet, kreditní kartu a tak dále. Považujeme to za samozřejmé, ale jsou lidé kteří, nemají přístup k kreditní kartě, bankovnímu účtu. Například v samotných Spojených státech bylo zjištěno (právě jsem si to vyhledal) počet domácností bez bankovního účtu je více než 8%. To je docela vysoké číslo, spousta lidí není schopna provést tradiční internetové transakce. Ale kdo je schopen provést transakci prostřednictvím Bitcoinů. Mimochodem lidé na celém světě používají Bitcoiny, doslova nezáleží na tom, kde na světě jste. Dokud máte internetové připojení, můžete začít provádět transakce prostřednictvím Bitcoinů. Další vlastností Bitcoinu stojící za zmínku je jeho decentralizovaná povaha. Neexistuje žádná banka ani jiný centralizovaný subjekt, které by měly jakoukoli kontrolu nad tím, co se děje v bitcoinovém ekosystému. To znamená že, když Alice pošle prostřednictvím internetu peníze Bobovi, tato transakce neprochází skrze žádného prostředníka, Není zde žádná banka, která by transakci zprostředkovávala. To může mít určité výhody. Například to znamená, že žádný subjekt nemůže přímo kontrolovat tvorbu peněz v bitcoinové síti. Dále to znamená, že nikdo nemůže, řekněme, zabavit váš bitcoinový majetek, nikdo nemůže zrušit již provedenou transakci, což je dobré pro podnikání online. Někteří obchodníci nemohou podnikat online kvůli obavě z podvodů v platbách. Pokud tedy existuje systém, v němž zrušení provedené transakce není jednoduché, potom z pohledu obchodníků existuje možnost, jak se těmto podvodům vyhnout. To může jejich podnikání otevřít pro svět online. Chci zdůraznit, že právě decentralizovanost Bitcoinu způsobuje u některých lidí největší znepokojení. V běžné praxi totiž centrální autorita jako jsou banky vykonávají důležitou funkci v rámci tradičních měn. Banky ověřují například pravost hotovosti a schvalují platné transakce. V bitcoinové síti probíhají tyto činnosti decentralizovaným způsobem pomocí ostatních účastníků, tedy dalších uzlů v síti. V následujících lekcích této série se budeme podrobně zabývat mechanismem bitcoinových transakcí, jakým způsobem jsou ověřovány i přes to, že je systém decentralizovaný. Seznámíme se zajímavými technikami potřebnými k tomu, aby to celé fungovalo. Předpokládám, že již nyní máte množství otázek, což je v naprostém pořádku. Bitcoin je složitý protokol, který má mnoho dynamických částí. Když se snažíte pochopit něco tak složitého a tak sofistikovaného jako je Bitcoin, je důležité nejdřív prozkoumat jednotlivé části, abyste nakonec zjistili, jak všechny zapadají do sebe. Doufejme, že další videa v této sérii, vám pomůžou pochopit tyto dílčí části a zodpoví spoustu dalších otázek, které můžete mít.
video