Peníze a bankovnictví
Přihlásit se
Peníze a bankovnictví (50/52) · 11:02

Bitcoin - Přehled Úvod do mechanismu Bitcoinů a přehled jak probíhá transakce. Video vytvořil Zulfikar Ramzan. Zulfikar Ramzan je světový expert v počítačové ochraně a kryptografii a v součastnosti vrchní vědec v Sourcefire. Získal Ph.D. v informačních technologiích na MIT.

Bitcoin je nový virtuální měnový systém, který v poslední době budil velkou pozornost. Myslím ,že bych měl udělat sérii videí, kde se ponoříme do hloubky Bitcoinu a vysvětlíme, jak detailně funguje. Můj plán na první video v této sérii je popsat některé z těchto mechanismů podrobněji. Co udělám v následujících videích je, že se ponořím trochu hlouběji do zásadních aspektů, kterých jsem se dotkl v tomto prvním videu. Doufám, že na konci této serie videí budete vědět nejen, co Bitcoin je, ale také budete chápat mechanismus toho, jak jsou transakce zahajovány. Uvidíte, jak se tyto transakce ověřují a také se naučíte, co pro někoho znamená být součástí procesu zvaného "Bitcoin mining". Tento termín jste již možná slyšeli, pokud jste se o Bitcoiny již zajímali. Chtěl bych také poukázat, že systém Bitcoin je celkem komplikovaný. Vyžaduje to nějaký čas, aby byly zahrnuty všechny podstatné detaily. Dle mého názoru nejlepší cestou, jak nejlépe pochopíte schéma jako je Bitcoin, je, že musíte skutečně přestat věřit, vydat se napospas všem relevantním detailům. Teď máte určitě spoustu otázek, ale věřím, že na konci této video série budou všechny důležité kameny odkryty a vaše otázky budou zodpovězeny správně. Ale to může to nějaký čas trvat, než se tam dostaneme. Z části proto, že se snažím popisovat věci praktickým způsobem. To možná zahrnuje vynechat nějaké detaily, než budu moci vysvětlit dostatečně části tohoto systému. Poté přidám tyto detaily a nebudete tedy zahrnuti tolika drobnými detaily a odlišnostmi. Získáte pohled na systém jako celek, jak se budu postupně probírat jednotlivými částmi. Můžeme se na to vrhnout a ponořit se přímo do podstaty. První, na co chci poukázat je, že Bitcoin byl popsán opravdu jako decentralizovaná měna, protože se zde nevyskytuje žádná centrální banka či entita, která by se podílela na generování/převádění Bitcoinů. Ve skutečnosti, co se v kontextu Bitcoinu děje, je, že všechny transakce skutečně vyžadují něco, co se nazývá síť klient-klient (rovný s rovným). Síť individuálních hostitelů, kteří se kolektivně dohodnou na různých aspektech toho, jak bude protokol zaveden a využíván. Bitcoin je jako takový někdy považován za něco jako krypto měna. Crypto měnou mám na mysli to, že používáme mnoho kryptografických technik, abychom usnadnili/skutečně umožnili, že se Bitcoin transakce uskuteční. A udělám samostatná videa o některých z těchto technik. Berme za bernou minci, že Bitcoin je decentralizovaný a je to druh krypto měny. Teď chci také poukázat na to, že samotný termín Bitcoin může být ve skutečnosti trošku matoucí. V mnoha ohledech se Bitcoin transakce opravdu nepodobají tradičním peněžním transakcím, tak jak je psáno v některých globálních hlavních účetních knihách. Tím myslím, že máte právě prováděnou transakci, řekněme transakci prováděnou mezi dvěmi stranami. Pojmenujeme je Alice a Bob, což jsou tradiční jména, která se používají v mnohých kryptografických protokolech za účelem popsat zúčastněné strany. Představte si, že Alice chce převést určité množství Bitcoinů, které vlastní, Bobovi. Můžete o této transakci přemýšlet, že vstoupila do nějaké hlavní účetní knihy. Také chci poukázat na to, než budu pokračovat, že i když jsem použil termíny jako Alice a Bob, co skutečně znamenají v kontextu Bitcoinu. Nejedná se o skutečné fyzické osoby. Identita Alice a Boba, tyto identity jsou při faktické realizacijen sbírka čísel, které nemusí být spojeny se skutečnou identitou Alice a Boba. Pokud to takto chápete, můžete o Bitcoin identitách uvažovat jako opravdu o efektivních pseodonymech spíše než o skutečných jménech. A myšlenka je, že se Bitcoin stane více pseudo anonymním protokolem, kde oslovováni jejich pseudonymy, což uživatelům poskytuje určitou úroveň soukromí. Uživatelům, kteří chtějí provádět transkace prostřednictvím Bitcoinu. V transakci mezi Alicí a Bobem, Alice v podstatě udělá to, označí několik různých čísel. Stanoví kolik Bitcoinů, chce poslat Bobovi. Řekněme, že Alice začala s 50 Bitcoiny. Mohla se rozhodnout, že chce dát 30 z těchto Bitcoinů Bobovi. Řekněme, že chce, aby se jí nějaké Bitcoiny vrátily. Alice musí určit, kolik dostane. V tomto případě, můžeme říct, že dostane zpět 18 Bitcoinů. Zbylé 2 Bitcoiny budou poplatkem za převod. Trochu později budeme mluvit o tom, co znamená poplatek za převod. Myslím, že na to podívám v některém z dalších videí. Ale v podstatě se jedná o pobídku pro další uzly v síti Bitcoin, které mají pomoci Alici. V podstatě potvrzení některých detailů převodu pro Boba. Alice vezme tyto transakční detaily a použije digitální podpis pro tyto transakční detaily. Digitální podpis je jednoduše matematická analogie tradičních podpisů. Tento podpis spojí identitu Alice s detaily této transakce. A to podle identity Alice, znovu mám na mysli její identitu v Bitcoin systému. A toto spojení je opravdu provedeno kryptograficky silným způsobem. Nyní detaily této transakce poté, co transakce proběhne, dojde k jejich přenosu. Alice vezme detaily této transakce a efektivně je rozešle ke všem uzlům v klient-klient síti. Toto představuje Bitcoin uzly. Jakmile Bob obdrží informace o této transakci, které obdrží prostřednictvím klient-klient sítě, pravděpodobně zkontroluje nějaké části transakce, například může zkontrolovat, že čísla byla zadána správně. Řekněme, že Alice začala s 50 Bitcoiny. A nesnaží se mu převést více než 50 Bitcoinů a tak dále. Bob bude mít nějakou matematickou pojistku, protože to zahrnuje kryptografii, že některé z těchto požadavků jsou přesné. Řekněme, že Alice má Bitcoiny, o kterých tvrdí, že je vlastní. Projeví zájem převést tyto Bitcoiny Bobovi, ale co on opravdu ještě neví, je zda se Alice nepokusila převést ty samé Bitcoiny někomu jinému v průběhu času nebo nebo těsně před touto situací. A způsob, jakým se s touto situací vypořádáme, je... mimochodem měl jsem upozornit na to, že tento koncept, kdy se Alice pokouší utratit peníze dvakrát v kontextu digitální hotovosti a elektronického měnového systému, je známý jako ,,dvojité utrácení'' a je to něco, čeho byste se měli obávat, když máte virtuální měny, protože je pro někoho velmi jednoduché jen zkopírovat čísla, která představují tuto transakci a zkusit je použít někde jinde. A způsob, jakým jednoduše zvládneme snížit riziko dvojitého utrácení, je prostřednictvím specifického systému uzlů v této klient-klient síti, které jsou známé pod jménem Bitcoin těžaři. Možná jste tento termín Bitcoin těžaři slyšeli. Bitcoin těžaři jsou v podstatě určité osoby/specifické uzly v rámci klient-klient sítě, které v podstatě dělají to že, vezmou všechny transakce, které vidí. Pamatujte si, že vidí všechny transakce, ne pouze transakci Alice a Boba, ale i ostatní transakce, které právě probíhají. Vezmou tyto transakce a shromáždí je do tzv. ,, transakčního bloku". Je to v podstatě záznam všech předešlých nezaznamenaných transakcí. Pokud máte na mysli jednu transakci, řekněme jednu položku hlavní účetní knihy, můžete si transakční blok představit jako celou stránku v hlavní účetní knize. Tito Bitcoin těžaři do tohoto bloku také zahrnou k těmto všem nezaznamenaným transakcím speciální transakci, která je jen pro ně samotné, aby se v podstatě odměnili za úsilí při těžbě. Transakční blok bude také obsahovat zašifrovaný předcházejí transakční blok. Bude zde určitá úroveň návaznosti. Bitcoin těžaři do toho také zahrnou speciálně vytvořené řady čísel vztahující se k této transakci. Tyto řady čísel jsou známé jako ,,proof of work" (doklad o práci). Nazývá se to doklad o práci, protože je to něco, co se opravdu složitě generuje, něco, co vyžaduje spoustu úsilí. Díky tomu je těžké jen tak pro někoho, aby se dostal do Bitcoin těžby. Ale vyžaduje to, aby opravdu projevil/vynaložil nějakou konkurenční snahu, v podstatě výměnou za to, že dostane tuto odměnu navíc. Také výměnou za to, že dostanou tento transkační poplatela také v zisku tohoto transakčního poplatku slíbeného od Alice za angažování se v tomto typu práce. A ještě budu v samostatném videu detailněji mluvit o tom, co znamenají protokoly dokladůo práci. Protože každý transakční blok obsahuje informace o předchozí transakci, neskončíte s jen vlastnictvím jednoho bloku, nakonec budete mít něco jako řetězec transakcí. A můžete to nazývat řetězec trasakčních bloků. Myšlenka je taková, že jakmile je Bitcoin těžař schopný vybudovat řetězec transakčních bloků obsahující všechny nezaznamenané transakce a doklady o práci, vyšle to detaily tohoto řetězce do všech uzlů, všem klientům na této klient-klient síti pro Bitcoin. A jakmile je nově vypuštěný řetězec verifikován/bude mít určité vlastnosti, uzly na síti budou pokračovat a začnou ho používat. A uzly začnou přidávat nové transakční bloky k tomuto řetězci. Vezmou vše, co ještě nebylo zprocesováno a začnou to zahrnovat do transakčního řetězce, který byl vypuštěn uzlem, který přišel se správným dokladem o práci. Tento řetězec transakčních bloků... V kontextu Bitcoinů to funguje tak, že uzly posuzují jen řetězec transakčních bloků, který vykazuje nejvyšší hodnotu práce, generovaný obsah. A opět je zde doklad o práci, který jsem zmínil, že používá k určení/identifikaci toho, co bylo zahrnuto do tohoto řetězce transkačních bloků. Ten, který je nejdelší, bude považován v rámci Bitcoin systému za nedotknutelný. A od budoucích těžařů se předpokládá, že budou pracovat pouze na řetězci, do kterého bylo vloženo nejvíce práce. Co je zde pozoruhodné, že celý průběh je decentralizovaný. Není zde žádná banka či centrálně důvěryhodná entita, která je zahrnuta do transakce. Doufejme, že toto první video vám poskytlo popis mechanismu Bitcoin systému. Zůstalo mnoho kamenů, které jsem neobrátil. V následujícím videu začnu odkrývat další detaily a jsem si jistý, že máte spoustu otázek. Ale doufejme, že další videa vám pomohou odpovědět na některé z nich.
video