Peníze a bankovnictví
Peníze a bankovnictví (4/47) · 11:07

Bankovnictví 4: multiplikační efekt a peněžní zásoba Kolik "peněz" je vytvořeno ve frakčním rezervním bankovním systému. M0 a M1 definice peněžní zásoby. Multiplikační efekt.

Navazuje na Investiční nástroje.
Trochu se zamyslíme nad tím, co se stalo v minulém videu. Zreviduji znovu tyto různé teorie peněžní zásoby. A potom budeme mluvit o tom, zda je pro lidi fér, když věří, že mají skutečně peníze, které mají. V původním videu poté, co byla úroda sklizena, farmáři uložili 1 000 kousků zlata do mé banky. Potom jsem z toho půjčil 900. Musel jsem držet nějakou rezervu pro případ, že by tihle farmáři, chtěli něco z jejich peněz zpět. A zjistil jsem, že nikdy nebudou potřebovat více než 10% najednou. Půjčil jsem to. Staví zavlažování. Víte, někteří z nich mají skvělý nápad postavit zavlažovací kanál, tak aby bylo použitelné více polí a získali přístup k vodě. Aby postavili zavlažovací kanál, vezmou si těchto 900 kousků zlata a zaplatí skupinu dělníků. Nyní mají ty kousky zlata tihle dělníci. Potřebují nějaké místo, kam by je bezpečně uložili. Dají je zpět do mé banky. Nyní mám vklad 900 kousků zlata. Znovu dám stranou 10%. A nyní půjčím 810 kousků zlata. Řekněme, že to půjčím podnikateli, který chce postavit továrnu na typ nástrojů, které mohou zefektivnit nebo zrychlit nebo zautomatizovat sklizeň jablek. Ten podnikatel si vezme těchto 810 kousků zlata a zaplatí staviteli ve městě. A potom ten stavitel má 810 kousků zlata a dá peníze zpět do mé banky. Protože já jsem nejbezpečnější místo, kam je dát. Tady zastavím řetěz. Můžete pokračovat dál a dál, ačkoli existuje nějaký konec. Všimněte si, že se tyto hodnoty po každé zmenšují a zmenšují. A uděláme tady malý výpočet, abychom zjistili, jak daleko můžeme dojít. Ale potom vezmu peníze stavitele a řeknu, víte tenhle nápad s bankovnictvím je pro mne nový. Nechám to všechno jako rezervy. Nejprve chci vidět, jak to všechno dopadne. Potom jsme řekli, kolik peněz je v systému? A všechno to záleží na tom, jak definujete peníze. A měli jsme jednu definici peněz, kterou jsme nazvali M0. V M0 jsme řekli... nazveme to naše nejužší definice. A tohle je doslova, kolik zlata je v systému. Kolik věcí je v systému. které mohou být okamžitě použity k provedení transakce. A předpokládám pro účely tohoto argumentu, že nikdo z těchto hráčů neměl ve skutečnosti žádné zlato v kapse, nebo neměl nějakou hotovost v peněžence na horší časy. Ačkoli, pokud měli, zahrnuli bychom to do výpočtu. Předpokládám, že všichni uloží vklady do Salovy banky. Takže když jsme dělali tuto kalkulaci... byla tam tahle rezerva kousků zlata, kterou jsme si dali stranou poprvé. Potom tady 90, ne promiňte 900. A potom tady 810. A pokud jste to sečetli, dostanete 1 000 kousků zlata v systému, což dává smysl. Protože původně jsmě měli zhruba 1 000 kousků zlata v systému. V příkladu, alespoň tak, jak jsem to popsal... nikdo neobjevil nové zlato nebo žádné zlato se nesnědlo nebo nebylo nějak zničeno. Dává smysl, že je tam 1 000 kousků zlata. Ale potom je zde zajímavější otázka. Když byste obešli město a zeptali se každého, kolik má peněz, řeknou, mám tolik na běžném účtu v Salově bance. Když se zeptáte mě, kolik mám peněz, řekl bych vám, kolik mám na běžném účtu. Ve skutečnosti mám v peněžence jen velmi malou hotovost, pokud někdo z vás přemýšlí o tom, že mne přepadne. Všechny mé peníze jsou na běžném účtu. Když se mě někdo zeptá, kolik máš peněz, řekl bych tohle číslo. Když byste obešli město a každého se zeptali, kolik má peněz a sečetli jste to, dostali byste součet jejich běžných účtů. A měli jsme 810 kousků zlata od podnikatelů, 900 kousků zlata od kopáčů a potom 1 000 kousků zlata od farmářů. Podívejme se na to 1 900 plus 810. Dostanete 2 710 kousků zlata souhrnně na běžných účtech. A protože jsem jediná banka, tohle jsou mé celkové závazky. Nazveme to M1. A nazývám to z toho důvodu, protože existují skutečná slova, která používají ekonomové nebo vládní úředníci. Je zde pár skutečně zajímavých otázek. Jedna je, jak se 1 000 kousků zlata přeměnilo na 2 710. A potom těchto 2 710 představuje skutečné bohatství nebo to byl nějaký druh hazardní hry, kterou jsme hráli a představuje to nějaký druh divné pyramidové hry? Jak se to vytvořilo... prošli jsme ten mechanismus, ne? Pokaždé jsem dal trochu stranou, něco jsem půjčil a oni to potom uložili, atd. Takhle se to vytvořilo. Zajímavá otázka je, zda to představuje skutečné bohatství? Odpověď, zda to představuje skutečné bohatství, zda všechny tyto investice byly skutečné investice. Pokud těchto 900 kousků zlata, které byly použity ke stavbě tohoto zavlažovacího příkopu nebo cokoli to bylo, pokud ten projekt skutečně generuje alespoň 900 kousků zlata budoucího bohatství... vlastně můžete splatit nejméně 900 kousků zlata. Pravděpodobně to bude generovat víc, pokud je to dobrý projekt. Ale pokud to generuje nejméně 900 kousků zlata budoucího bohatství, potom tohle je skutečné aktivum, ne? Tohle je skutečné aktivum. Podobně, pokud tato továrna skutečně generuje nejméně 810 kousků zlata budoucího bohatství, pokud nám to skutečně umožní produkovat více jablek nebo zlata nebo čehokoli, tohle je skutečné aktivum, ne? Tito lidé, toto bohatství skutečně existuje. Těchto 2 710 kousků zlata uváděných jako bohatství skutečně existuje, pokud projekty, na které se půjčovali peníze, skutečně generují budoucí bohatství. Je zde pár věcí, které je třeba si uvědomit. V tomhle světě není 2 710 kousků zlata. Je zde jen 1 000 fyzických kousků zlata. Ale pokud jsou tyto projekty skutečné a nejsou vpodstatě špatně vedené, nejsou to jen nějaké typy projektů vyhazování peněz z okna, potom máme bohatství v hodnotě 2 710 kousků zlata. A skutečně chci zdůraznit tento bod. Pamatujte si, že zlato není bohatství samo o sobě. Zlato se používá k reprezentaci bohatství. Nemůžete zlato jíst. Nemůžete pod zlatem žít. Zlato vás nikam nepřeveze. Zlato nezlepší vaše zdraví. Je to něco, co se používá k reprezentaci bohatství. Někdy si lidé myslí, že je to bohatství samo o sobě a to je ve skutečnosti špatný názor. Těchto 2 710 kousků zlata představuje skutečné bohatství, ačkoli to nepředstavuje skutečné kousky zlata. A znovu můžete říct, tohle je nějaký druh hazardní hry. Ale ve skutečnosti není. Dokud jsou tyto investice dobré investice. Pamatujte si, tohle je bohatství generující investice. A všimněte si peněžní zásoba, alespoň tak, jak jsme to definovali tímto M1... rozšířilo se to, aby to pomohlo skutečné ekonomické výrobě. Dokud tato továrna generuje bohatství, nebo tento zavlažovací příkop generuje bohatství, potom peněžní zásoba nerostla rychleji než částka bohatství zde. Jestliže se předtím za jeden kousek zlata koupilo jablko, nyní by se za jeden kousek zlata, doufejme, stále koupilo jablko. Ve skutečnost a je důležité si tuto věc uvědomit, pokud jsou tyto investice velmi dobré, ve skutečnosti budete mít... řekněme, že jsme produkovali 1 000 jablek ročně. A všimněte si, že jablka jsou skutečné bohatství. Jablka jsou něco, co můžete konzumovat. Udrží vás při životě. A můžete se na ně dívat také jako na formu investice, protože tím, že je budete jíst, jste schopni pracovat. V každém případě, řekněme, předtím než se začalo s veškerými investicemi, mohlo naše hospodářství produkovat 1 000 jablek. Nyní řekněme poté, co byl vytvořen zavlažovací příkop, místo 1 000 jablek, které jsme schopni produkovat se dostaneme na 2 000 jablek ročně. A ještě jednou bylo vytvořeno hodně bohatství. Pamatujte si, jen jsme vzali 900 kousků zlata, abychom tohle postavili. A najednou to zdvojnásobujeme. Jsme schopni produkovat další přírůstek jablek 1 000 ročně, které v našem starém hospodářství, mělo hodnotu 1 000 kousků zlata. To se skutečně vyplatí, ne? Půjčili jsme 900 kousků zlata a tenhle projekt nebude generovat celkem 1 000 kousků zlata, bude to ve skutečnosti generovat ekvivalent 1 000 kousků zlata ročně. Zvyšuje to naši produkci 1 000 jablek ročně. A podobně řekněme, že tato továrna nám zvýší produkci z 2 000 jablek na 3 000 ročně. Zamysleme se nad tím. Kolik je produkováno jablek v daném roce ? Měli jsme produkci 1 000 jablek. Nyní máme produkci 3 000 jablek, protože tohle byly skutečně dobré investice. Skutečně vylepšily naší produktivitu. Nyní, pokud řeknete, že si všichni v hospodářství myslí, že mají 2 710 kousků zlata nebo nějaký ekvivalent a můžeme produkovat 3 000 jablek, nyní peněžní zásoba roste ve skutečnosti pomaleji než naše bohatství. Nakreslím to. Předtím... řekněme peníze. Bohatství. Myslím, že je skutečně důležité oddělit dva koncepty. Peníze se používají k obchodování bohatství nebo k reprezentaci bohatství. Není to bohatství samo o sobě. A k tomu to má nějaké důležité filosofické základy. Pravděpodobně vám to umožní žít šťastněji, pokud si uvědomíte tento rozdíl. Ale předtím jsme měli 1 000 kousků zlata, předtím než existovalo bankovnictví a frakční rezervní systém. A měli jsme bohatství 1 000 jablek ročně. A budu se zabývat více rychlostí peněz. Ale poté, co se všechno tohle později stalo, jsme měli 2 710 kousků zlata. Tohle byla naše definice M1. Naše M0, skutečné fyzické zlato, bylo stále 1 000. Ale kolik jablek produkujeme ročně? Nyní produkujeme 3 000 jablek. Všimněte si, že poměr zlata k jablkům se ve skutečnosti zlepšil. A nyní, když se nad tím zamyslíte, jablko vlastně stojí méně zlata. Předtím jste zhruba měli jeden kousek zlata za jablko; nyní máte méně než jeden kousek zlata za jablko. Kvůli naší inovaci jsme ve skutečnosti zažili deflaci. Můžete říct, aha, všechny tyhle peníze byly vytvořeny z ničeho. Tyto peníze neexistují. Tohle povede k inflaci. Ale ne, tohle je velmi důležitý bod, protože peníze začaly pracovat prostřednictvím produktivních investic, které tvoří bohatství, které tvoří koláč větší nebo větší koláč jablek, ve skutečnosti zažíváme deflaci. A naše hospodářství ve skutečnosti roste. A tohle byl vlastně velmi pozitivní příklad. Uvidíme se v příštím videu.
video