Peníze a bankovnictví
Peníze a bankovnictví (34/47) · 10:06

Vliv měny na obchod - opakování Currency Effect on Trade Review

Navazuje na Investiční nástroje.
Na začátek mě nechte shrnout co se stalo v minulém videu, protože, obecně lze říci, že je to trochu matoucí a je vždycky dobré si to zopakovat. A poté už budeme schopni trochu popřemýšlet o tom, jak touhle tržní mechanikou lze manipulovat tak, abychom neměli stále dražší čínskou měnu. V minulém videu jsme začali na měnovém kurzu 10 Juanů za dolar. Viděli jsme, že tento čínský výrobce musel prodat svoje zboží... za peněžní ekvivalent 10 Juanů, aby docílil zisku a ve Spojených státech musel tento pán prodat svoje zboží v zahraničí, nebo můžeme říci v Číně, za peněžní ekvivalent 1 dolaru. Nyní při tomto měnovém kurzu, cena byla 1 dolar, 1 americký dolar ve Spojených státech. A měnový kurz byl takový, že tento pán musel prodat svoji kolu za 10 Juanů, aby dostal svůj zpět svůj dolar. Tento vztah prostě znázorníme na obrázku. A řekli jsme, že za cenu... za 10 Juanů, které odpovídaly 1 dolaru, byla poptávka na 100 panenek ve Spojených státech. Takže jsme v tom viděli dynamiku. On by dodal do Spojených států 100 panenek a poté by se mu ze Spojených států vrátilo 100 dolarů. Jestliže by panenky bez výjimek prodával za 1 dolar za kus, tak by zpátky dostal 100 dolarů Na druhé straně rovnice máme prodejce koly, Jestliže by ji chtěl v Číně prodat za 10 Yuanů, tak by byla poptávka na 50 plechovek. Takže kdyby poslal do Číny 50 plechovek limonády a oni by mu poslali nazpět 10 Yuanů za každou, tak by získal 500 Yuanů. Co se stalo v této situaci je to, že čínský výrobce měl 1 000 Yuanů, které potřeboval směnit na dolary, nejlépe na 100$, pokud by se nezměnil měnový kurz. Americký výrobce, a předpokládejme, že existují v našem scénáři pouze tito dva výrobci, má 500 Yuanů, které potřebuje směnit na 50$. Když se podíváme sem, tak tady je někdo, kdo si chce vyměnit peníze za 1 000 Yuanů. Chce si směnit své dolary za 1 000 Yuanů. Nyní musíme být velmi pozorní. On chce směnit svých 100$ za 1 000 Yuanů, pokud zůstane měnový kurz konstantní. Ale na trhu je k dispozici pouze 500 Yuanů. Takže bude nabízet více dolarů za jeden Yuan, čímž docílí, že na trhu bude k dispozici více Yuanů. Pojďme se na situaci podívat z druhé strany. Americký výrobce má 500 Yuanů, které získal za prodej zboží v Číně. A chce je směnit, pokud kupní síla měny zůstane stálá, za 50 dolarů. Ale možná by mohl vydělat více než 50 dolarů. Jak můžeme vidět, existuje větší poptávka po směně na Yuany, než po směně na dolary. On chce koupit 50 dolarů za použití Yuanů. Tento pán chce směnit 100 dolarů za Yuany. Takže když se podíváte sem, tak zjistíte, že nabídka dolarů je větší než poptávka po dolarech. A jak jistě víte u všeho platí vztah, že pokud je nabídka jablek větší než poptávka po jablkách, pak se cena jablek bude snižovat. A opačná situace se děje v našem scénáři s Yuanem. Poptávka po Yuanech, toto je poptávka, je mnohem větší než nabídka Yuanů. A jak už víme, tak když je poptávka větší než nabídka, tak ceny musí růst. A tak jsme viděli scénář, kde cena dolaru z hlediska Yuanu půjde dolů. Tohle všechno značí, že kdybyste dali 10 Yuanů za dolar, tak byste nyní dostali za jeden dolar méně Yuanů. Cena za Yuan by šla dolů, kdyby cena jablek v Yuanech šla dolů, namísto nabídky jablek za cenu 10 Yuanů, byste pravděpodobně nabízeli jablka za cenu 8 Yuanů. Takže můžeme vidět přesně tuhle samou záležitost u ceny dolaru. Je to, to samé, jako bychom říkali, že cena Yuanu šla nahoru. Nakonec jsme mluvili o tom, a já jsem pouze zvýšil tohle číslo, že je těžké predikovat, jaká bude aktuální vyrovnávací cena, nakonec jsme dostali 8 Yuanů za dolar. A pak jsme si řekli, že měnový kurz a teď se ještě chystám trochu změnit čísla, aby to bylo trochu jasnější, že měnový kurz, 8 Yuanů za dolar, způsobí, že tyhle 10 yuanové panenky budou nyní stát 1,25 dolaru. Nezapomeňme dodat, že za cenu 1,25 dolaru, bude poptávka ve Spojených státech rovna 60 panenkám. Trochu měním čísla z minulého videa, jen kvůli tomu, aby ty čísla trochu lépe seděly. Takže můžete prostě ignorovat čísla z minulého videa. A pamatujte, stará poptávka, když 10 yuanové panenky byly za 1 dolar, tak stará poptávka byla rovna 100 panenkám. Proto dává smysl, že když jsou panenky za 1 dolar, tak je lidé budou více kupovat. Když cena vzroste na 1,25 dolaru, tak poptávka klesne a pojďme říci, že klesne na 60 panenek. Na druhé straně rovnice, 1 dolarová plechovka limonády při ceně 8 Yuanů za dolar, se bude v Číně prodávat za 8 Yuanů. A nezapomínejte, jaká byla stará cena. Stará cena v Číně, kde měnový kurz odpovídal 10 Yuanům za dolar. Takže cena, napišme ji zde, cena za kolu poklesla z 10 na 8 Yuanů. Což má vliv na poptávku, nyní je kola v Číně levnější, a proto poptávka vzrostla. A tohle číslo také změním, takže se nemusí dělat 80 plechovek. Řekněme, že poptávka v Číně vzrostla z 50 plechovek, jak jsme viděli tady, výrobce musel dodávat 50 plechovek, když byla cena 10 Yuanů za plechovku. Poptávka vzrostla z 50 plechovek, možná bych to měl napsat sem nahoru. Řekněme, že vzrostla z 50 na 75 plechovek. Používám tyto čísla, protože to bude vést k hezčím číslům. Co je tedy nyní aktuální scénář? V minulém videu, jsem vám řekl, abyste na tom pracovali sami, ale uvědomil jsem si, že čím více příkladů vám dám, tím více se vám to vryje do paměti. Co se teď děje s obchodní bilancí? Když uvažujeme Čínu a pak tu také máme USA. Tady budeme vyvážet pouze 60 panenek. A potom nám USA pošle zpět 60x 1,25 dolaru. Což je 75 dolarů, že ano? 1,25 dolaru za 60 panenek, znamená, že dostanete 75 dolarů. 75 dolarů tedy jde zpět do Číny. Tak to je díky panenkám. A teď pojďme přemýšlet, co se stane díky limonádě. Budeme mít 75 plechovek limonády, které se budou vyvážet do Číny. Pak Čína pošle zpět za 75 plechovek 8 Yuanů za každou. 75 krát 8 je 600. Takže za 75 plechovek, dostane výrobce zpět 600 Yuanů. Co se nyní děje? Čínský výrobce, tady nalevo, chce nebo potřebuje směnit 75 dolarů. Jestliže budeme předpokládat, že kurz je 8, a on si řekne, že to vezme za tuhle tržní cenu. Tak vymění 75 dolarů zhruba za 600 Yuanů. 75 krát 8 je 600. 8 Yuanů za dolar. A tady náš americký výrobce chce směnit... 600 Yuanů, které dostal za prodej limonád. A pokud se předpokládá, že může směnit podle poslední ho měnovém kurzu, tak když 600 vydělíme 8 dostaneme 75 dolarů. Co se tady právě stalo? Nabídka dolarů je rovna poptávce po dolarech. A také nabídka Yuanů tady je rovna poptávce po Yuanech. Teď, v závislosti na tom, z jakého pohledu se na to díváte buď, posíláme stejnou hodnotu v dolarech, jakou posíláme do USA, zpět do Číny, nebo posíláme stejnou hodnotu v Yuanech, jakou posíláme do USA, zpět do Číny. Měnový kurz je nyní v rovnováze, a opravdu by se neměl měnit. Opravdu jsem chtěl znovu projít celým tímhle příkladem, abych vám ukázal, že když máme volně pohyblivý měnový kurz, tak by se časem jedné měny mělo dostat více, pokud existuje tržní nerovnováha, tak se stane jedna měna dražší než ostatní... dokud se poptávky v obou zemích nevyrovnají tak, že nakonec vznikne tržní rovnováha. Doufejme, že vás to moc nezmátlo. V příštím videu, budeme mluvit o zásazích vlády a také zejména o tom, jak může zasáhnout Čínská národní banka, aby nedošlo ke stejné situaci jako v tomto videu. Můžou tedy vždycky vyvážet více do USA, než USA dováží k nim.
video