Finanční deriváty
Finanční deriváty (4/10) · 9:42

Zajištěná dluhová obligace (CDO) Úvod k zajištěným dluhovým obligacím (ke sledování po sérii o hypotečních cenných papírech)

Navazuje na Peníze a bankovnictví.
Vítejte! V minulé prezentaci jsme popsali situaci, kdy množství dlužníků společně potřebovalo 1 miliardu USD. ... ... Bylo jich 1000 a každý chtěl 1 milion USD na koupi domu. ... V podstatě si půjčili peníze z účelově založené společnosti. ... Půjčili si je od místního hypotéčního makléře, který úvěry prodal bance nebo investiční bance. ... Ta založila účelovou společnost a provedla první veřejnou nabídku akcií. Tak získala peníze od lidí, kteří koupili hypoteční cenné papíry. ... ... Investoři do hypotečních cenných papírů poskytli peníze účelově založené společnosti, aby poskytla úvěr dlužníkům. ... ... ... A důvod, proč to nazýváme cenným papírem, je, že jeho držitelé nedostávají jen 10% ročně, ale můžou s ním obchodovat. .. ... Řekněme, že jste koupili takový cenný papír za 1000 USD a ročně dostáváte 10%, ale pak najednou zjistíte, že celé odvětví hypoték zkolabuje. ... ... Řada lidí nebude plnit závazky a vy chcete z trhu odejít. ... Pokud byste někomu poskytli úvěr, nemůžete odejít. Museli byste ho někomu prodat. ... ... Ale pokud máte hypoteční cenný papír, můžete s ním provést obchod. Možná dostanete více, možná méně než 1000 USD. ... ... ... ... Každopádně existuje alespoň nějaký typ trhu s cennými papíry, takže můžete mít tzv. likviditu. ... Likvidita znamená, že mám cenný papír a můžu ho prodat. ... Můžu s ním obchodovat jako s akcií IBM či Microsoftu. ... Jak jsme již řekli, pro ocenění tohoto cenného papíru bylo potřeba udělat analýzu toho, jakou si myslíte, že má hodnotu. ... ... Nebo jaký bude skutečný úrok poté, co vezmete v úvahu lidi, kteří splatí hypotéky předčasně, kteří neplní závazky, ale i jiné věci jako krátkodobé úrokové sazby, atd. ... ... ... Existuje jen malá skupina lidí, která je dostatečně sofistikovaná, aby dokázala vytvořit takové modely. ... ... ... Ale může existovat jiná skupina investorů jako například tento člověk. Rád by investoval do cenných papírů, ale se zdá se mu to příliš riskantní ... ... Akceptoval by nižší výnos, pokud by mohl investovat do méně rizikových investicí. ... .. Třeba ze zákona, třeba je to penzijní fond nebo je to nějaký typ vzájemného fondu, který je nucen investovat do něčeho s určitým stupněm. ... ... No a pak tu máme jiného investora, který si myslí, že je to nudné. 9%, 10%. Koho to zajímá? ... ... ... Chce vidět vyšší a vyšší výnosy. Neexistuje, aby investoval do tohoto cenného papíru a získal lepší výnosy. ... ... Proto vezmeme tenhle hypoteční cenný papír a posuneme se o krok dále, k permutaci, derivátu nebo, co to je. ... ... ... Asi jste už slyšeli výraz derivát. Je to vlastně jen komplikovanější forma cenného papíru. ... ... Derivát znamená, že vezmete jeden druh aktiva a "nakrájíte ho na kousky", aby jste rozdělili riziko a nebo něco takového. ... Máte derivované aktivum. Je odvozené od původního aktiva. ... Podíváme se, jak dokážeme se stejnou skupinou aktiv, se stejnou skupinou úvěrů, uspokojit všechny tyto lidi. ... Uspokojit toho, kdo chce klidně nižší výnos a nižší riziko a také toho, který akceptuje trochu vyšší riziko za vyšší výnos. ... ... V této situace máme stejné dlužníky, kteří si půjčili společně 1 mld. USD. Protože jich je 1000 atd. ... ... Toto je stále účelově založená společnost, místo, abychom ji nakrájeli na kousky, ji nejdříve rozdělíme na tři tranše (splátka dluhu). ... ... ... Tranše je nádoba na aktiva. Tranše si pojmenujeme na nezajištěné, mezaninové a zaručené. ... ... Slova běžně používaná v tomto odvětví. ... Zaručená znamená, že když tato jednotka přijde o peníze, tito lidé dostanou své peníze zpět jako první. Má nejnižší riziko ze všech tranší. ... ... Mezaninová znamená jen další úroveň nebo prostřední. A tito lidé jsou někde mezi. Podstupují trochu vyšší riziko, ale dostanou trochu vyšší výnos než v zaručené tranši. ... ... ... Lidé riskují méně, než v nezajištěné tranši. Tito lidé v nezajištěné tranši přijdou o peníze jako první. ... ... Řekněme, že někteří z těchto dlužníků začínají neplnit své závazky. Je to na úkor nezajištěné tranše. ... Investoři v zaručených a mezaninových tranších jsou chránění od neplnění závazků. ... V této situaci, kdy jsme potřebovali 1 miliardu USD, jsme získali 400 mil. USD ze zaručené tranše, 300 mil. USD z mezaninové tranše a 300 mil. USD z nezajištěné tranše. ... ... ... 400 mil. USD v zaručené tranši jsme získali z 1000 zaručených cenných papírů, zajištěná dluhová obligace (CDO). ... ... To jsou tyhle. Řekněme, že těchto bylo 400 000 a každá stojí 1000 USD. ... ... Vydali jsme jich 400 000 a získali jsme 400 mil. USD. ... Dáme těmto lidem jen 6% výnos. A můžete říct, že 6% není mnoho. ... Jenže tito lidé čelí malému riziku, protože aby nedostali svých 6%, musela by klesnout hodnota 1 mld. aktiv nebo 1 mld úvěrů pod 400 mil. USD. Možná údělám nějaké propočty v jiném příkladu. ... ... ... Myslím, že vám to začíná dávat smysl. Například, řekli jsme, že každoročně budou platby dlužníků ve výši 100 milionů USD. Protože úrok je 10% z miliardy. ... ... ... Těch 100 milionů se rozdělí investorům následovně. 6% ze 400 mil. USD, tedy 24 mil. USD půjde investorům v zaručené tranši. ... ... ... ... Podobně, v mezaninové tranši bylo emitovaných 300 000 akcií po 1000 USD. Řekněme, že investoři takto dostanou 7%. ... ... ... Je to trochu vyšší výnos než u zaručené tranše, což je dané typem trhu a tím, co jsou lidé ochotní akceptovat. ... ... ... 300 000 akcií, 7% výnos. ... ... Tito lidé dostanou 21 mil. USD. ... Ze 100 milionů každý rok jde 24 mil. těmto lidem a 21 mil. zase těmto lidem. ... Zbytek jde do nezajištěné tranše. ... Ti v 300 mil. USD nezajištěné tranši, dostanou tedy 55 mil. USD za předpokladu, že nedojde k neplnění závazků, předčasnému splacení nebo něčemu pochybnému s cennými papíry. ... ... Tito lidé dostanou 55 mil. USD nebo ze 300 mil. USD to je výnos 16,5%. Vím, co si myslíte. Člověče, Sale, to je ohromné! ... ... ... Proč nechce být každý investorem v nezajištěné tranši? ... Nevím. Přestala mi fungovat tužka. Budu pokračovat bez ní. Proč nechce být každý investorem v nezajištěné tranši? ... ... Vraťme se k příkladu, kde 20% dlužníků oznámí, že nemůže splácet hypotéku. ... ... ... Vrátí vám klíče od domů a z těchto 20% dosáhnete jen 50% návratnost. Domy za 1 milion prodáte za 500 000 USD. ... ... ... Místo 100 milionů ročně tak dostanete pouze 90. ... ... A najednou tito lidé nebudou odstřiženi. ... ... Tenhle člověk stále dostane svých 24 milionů USD. ... ... ... Tenhle člověk zase dostane svých 21 mil. a nyní tenhle člověk dostane 45 milionů. ... Ale stále má nadprůměrný výnos. Řekněme, že situace bude ještě horší. Skupina dlužníků přestane splácet své úvěry. ... ... ... Místo 90 mil. ročně, začnete dostávat jen 50 mil. ročně. ... Zaplatíte tomuto člověku 24 milionů, této skupině 21 milionů. ... ... A pro tohoto člověká vám zbývá 5 mil.. USD. Výnos z 300 mil. investice je méně než 2%. ... ... Tenhle člověk akceptoval vyšší riziko za vyšší odměnu. Pokud by všichni platili, určitě by dostal 16,5%. ... Jenže, pokud začne docházet k neplnění závazků, měsíční výnos klesne na polovinu, tenhle člověk dostane plný zásah. ... ... Jeho výnos je 0%. Akceptoval vyšší riziko, vyšší odměnu, zatímco ostatní jsou nedotčeni. ... ... Samozřejmě, když neplní závazky dostatečně mnoho dlužníků, tak i tihle lidé budou zasažení. ... Takže toto je forma zajištěné dluhové obligace (CDO). ... Je to zjištěná dluhová obligacie krytá hypotékou. ... Takovou strukturu můžete vytvořit s jakoukoliv dluhovou obligacií krytou aktivy. ... ... Udělali jsme to s hypotékami, ale dá se to udělat i s jinými aktivy. Například s firemními dluhopisy či firemními pohledávkami. ... ... V novinách se ale nejvíce píše o zajištěných dluhových obligaciích krytých hypotékami. ... ... Do jisté míry to právě ony dostaly do problémů hedgeové fondy. ... Myslím, že v další prezentaci ukážu jak a proč se dostali do problémů. ... Těším se!
video