Podnikání
Podnikání (18/28) · 3:30

Giles Shih - Význam vzdělávání

Navazuje na Současná ekonomika.
Jmenuji se Giles Shih. Jsem prezident a CEO firmy BioResource International. Lidé se mě ptají: Pomohlo vám PhD, když jste rozšiřoval své podnikání? Myslím, že více než cokoli jiného, to byla vytrvalost a houževnatost, kázeň jít každý den za něčím a nastavovat cíle a dosahovat je. Myslím, že řada lidí, kteří projdou procesem PhD, vám řekne, že musíte být opravdu motivováni a musíte být orientováni na detail a musíte dodat produkt, disertaci na konci roku a obhájit ji před svými profesory a kolegy. Myslím, že takový trénink mi pomohl rozvinout více dlouhodobý pohled, být vytrvalý a pilný. Nejsem první, kdo tohle říká, ale obvykle když začínáte s podnikáním, musí se stát tři věci. Nazýváme to tři nohy stoličky. Musíte mít dobrou technologii. To je typicky výzkumný ústav nebo vědecká či vládní výzkumná instituce. Zadruhé jsou to dobří lidé. Pracuji se skvělým týmem, který má skvělou atmosféru, ducha a kulturu. Zpočátku vidíme lidi jen jako seznam dovedností a zkušeností. Alespoň se na to takhle dívám já. Uvědomění si, že existuje řada dalších otázek a věcí jako přizpůsobení se, kultura a motivace a všechny tyhle nehmatatelné věci. Raději najmu někoho, u koho cítím, že je ochotný se učit a má energii a ducha, než někoho, kdo je plně vyškolen, ale nemá tyhle kvality. To jsou věci, které jsem se naučil pokud jde o najímání lidí. A nechat lidi jít nebo je dát na jiné pozice nebo místa, kde mohou fungovat lépe. Lidé mi tohle říkali a já tomu nevěřil, dokud jsem nezačal podnikat, že lidé jsou to, co tvoří podnikání. Můžete mít průměrnou technologii, ale máte skvělý tým a na tom můžete opravdu postavit dobré podnikání. Naproti tomu, když máte skvělou technologii a průměrný tým, mnoho to neznamená. Lidé jsou opravdu klíčoví. Zatřetí musíte mít kapitál. Ve formě rizikového kapitálu nebo andělských investorů nebo strýčků s plnými kapsami, kteří mohou pomoci podporovat vaše podnikání. Zejména u podnikání v přírodních vědách jsou to v prvních letech ztrátové entity. Museli jsme utratit spoustu peněz, než jsme se dostali do bodu, kdy jsme měli produkt, který jsme mohli vzít na trh. Pro přírodovědné společnosti je nutná řada investic předem. Financovat výzkumnou laboratoř, která bude provádět výzkum, financovat vědce, aby pracovali. Typicky trvá několik let získat jen prototyp. Myslím, že nyní je to skutečně těžký úkol z hlediska financování. Společnosti v počáteční fázi, aby se dostali do prostřední fáze a potom do pozdní fáze, kdy jsou úspěšné. Dobrá společnost je jen tak dobrá, jako poslední problém, který byla schopna vyřešit. Pokud nedokážete nějaký problém vyřešit, pak vás to bude omezovat. Vždy budou existovat těžké úkoly a problémy. Váš úspěch bude spojen s tím, jak je dokážete vyřešit. Doporučil bych lidem ve vědě se ptát: Proč tohle děláme? Jaký to má dopad? Ptát se: Proč? Potom, když je něco, co vás nutí jít dál, něco co se stane osobním a důvodem pro vás, usilujte o to, využijte to a následujte to. Myslím, že to vás dostane přes mnoho překážek a těžkostí. Myslím, že mi pomohlo, vědět, co budeme na konci dělat, pomáhat průmyslu a pomáhat krmit svět.
video