Evropská unie
Evropská unie (1/1) · 2:48

Spojené království vs. velká Británie Rozdíl mezi Velkou Británií, Spojeným královstvím a Anglií

Navazuje na Současná ekonomika.
Pro někoho, kdo žije mimo Velkou Británii, jsou pojmy Spojené království, Velká Británie a Anglue často zaměnitelné. A zdá se, že odkazují na stejnou věc. Ale jak uviídme v tomto videu, neodkazují přesně na tu stejnou věc. Spojené království je ve skutečbosti zkratka pro Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Spojené království zahrnuje všechno zde napravo, na ostrově Velká Británie. Zahrnuje všechno tohle, zahrnuje část ostrova Irsko, zahrnuje Severní Irsko zde. To je Spojené království, Spojené království Velké Británie a Severního Irska. O čem mluví lidé, když řeknou Velká Británie. Odkazují na velký ostrov právě zde. A co Anglie? Anglie je podmnožina velké Británie. Anglie je region označený broskvovou barvou, přímo tady na ostrově, na ostrově Velká Británie. Důvod, proč někteří lidé zaměňují tato slova je ten, že Londýn je v Anglii. Je to sídlo moci pro Spojené království. Ale jsou ostatní regiony a někteří lidé by řekli dokonce národy. Protože lidé v těchto regionech historicky sdílejí společné tradice, společné dialekty, někdy hraničící se společným jazykem. A ty ostatní regiony nebo můžete říct dokonce národy, lidé, kteří mají blízký vztah, zahrnuje Velšany, kteří jsou ve Walesu, což je také část Velké Británie, část Spojeného království. Také máte Skoty. Lidé, kteří žijí ve Skotsku, což je část Velké Británie a část Spojeného království. To je Velká Británie. A jak jsme říkali Spojené království je Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Také to zahrnuje tuhle sevrní část ostrova Irsko. Někteří z vás se mohou ptát, co je tohle zelené, co je zbytek ostrova Irsko. To je Irská republika. Doufejme, že to trochu vyjasnilo rozdíl mezi Spojeným královstvím, které zahrnuje Wales, Anglii, Skotsko a Severní Irsko. Je to Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Rozdíl mezi Velkou Británií, což je ten velký ostrov zde, Anglií, která je součástí Velké Británie a Irskou republikou, o které jsme právě mluvili.
video