Kryptoměna Bitcoin
Kryptoměna Bitcoin (1/9) · 9:08

Bitcoin - Co to je? Co je to Bitcoin? Úvodní video série připravené Zulfikarem Ramzanem, světovým expertem v počítačové bezpečnosti a krypgrafii a v současnosti působící ve společnosti Sourcefire.

Navazuje na Peníze a bankovnictví.
V tomto videu budu mluvit obecně o tom, co je to bitcoin a jaké rozlišující charakteristiky má v porovnání s jinýmy způsoby platby. Na začátek to hlavní: bitcoin je elektronický platební systém. Je to pouze prostředek, pomocí kterého mohou dvě strany provádět transakce prostřednictvím internetu. Jako příklad si vezmeme Alici a Boba a řekněme, že Alice chce dát Bobovi peníze prostřednictvím internetu. Třeba Bobovi dluží peníze nebo je Bob obchodník a Alice si od Boba něco kupuje anebo je Bob nezisková organizace a Alice dává Bobovi dar. Existuje spousta důvodů, proč se Alice pokouší zaplatit Bobovi prostřednictvím internetu nějakou částku. Pokud je Bob ochoten přijmout bitcoiny, které jsou formou elektronické platby, pak může Alice poslat Bobovi nějakou hodnotu v bitcoinech. Ve skutečnosti převod bitcoinů mezi Alicí a Bobem odpovídá speciálně vytvořené řadě čísel, kterou Alice pošle Bobovi. A celé to proběhne prostřednictvím internetu. Tato čísla mají jisté matematické vlastnosti, které zaručí, že je obtížné systém oklamat nebo provést nějaký zločinný útok na systém. A způsob, jakým v praxi Alice provede tuto transakci je buď nainstalování speciálního softwaru, který nazýváme "bitcoin client" anebo může spolupracovat s třetí stranou, která zařídí tyto technické záležitosti. Ale v obou případech (klient, služba třetí strany) budou pro Alici vygenerována tato čísla. Bob bude mít také nainstalovaný nějaký software nebo využije službu třetí strany, která převezme tato čísla a umožní mu s nimi udělat něco dalšího. Bob může například sám něco koupit nebo může vyměnit tato čísla za skutečné peníze. Jedna z prvních otázek, kterou můžete mít, a již jsem to zmiňoval dříve: Proč by měl Bob vůbec bitcoiny přijmout? Bitcoiny jsou přeci pouze řada čísel. Jakou to může mít skutečnou hodnotu? A překvapivě se ukazuje, že bitcoiny mají ve skutečnosti reálnou hodnotu. Více a více obchodníků přijímá bitcoiny jako platidlo. Také existují bitcoin směnárny, kde můžete směnit bitcoiny za běžnou měnu. Jedna z největších takovýchto směnáren se jmenuje Mt. Gox. V této směnárně můžete směnit vaše bitcoiny za eura, jeny, dolary a tak dále. Současná hodnota (rok 2015) bitcoinu v amerických dolarech je přibližně 100$ za bitcoin. Toto číslo je proměnlivé, jedná se o novou měnu a můžeme očekávat kolísání. Ale jak budou lidé tuto měnu lépe chápat, je zde naděje, že se tato kolísavost sníží. Je třeba si hlavně uvědomit, že hodnota bitcoinu bude odvozena od důvěry, kterou máte, a od hodnoty toho, co si za bitcoiny můžete koupit. Je to jako za dolar, euro nebo jen. Důvěra, kterou máte v hodnotu této měny, je na kolik měnu oceňujete. Další otázka, kterou můžete mít: Proč se lidé vůbec zaobírají bitcoiny? Mám na mysli, neexistují nějaké standardnější způsoby? Proč nemohli Alice a Bob použít Paypal? Proč nemohli pro transakci použít číslo kreditní karty? Proč nemohla Alice poslat Bobovi elektronický šek? Proč nepoužít jeden z těchto způsobů platby, které jsou pochopitelnější a více rozšířené. Proč byste se chtěli hrabat ve fungujícím systému? Bitcoin má několik vlastností, které se vyplatí zmínit. První z nich je soukromí. Ukazuje se, že v ekosystému bitcoin mohou lidé provádět transakce bez toho, aniž by prozradili svoji reálnou identitu. Z pohledu bitcoinu bude totožnost Alice pouze řada čísel. Tato řada čísel bude efektivně sloužit jako pseudonym pro Alici. Tato řada čísel nemá nic společného s její totožností v reálném světě. Nikdo neví, že právě Alice provádí onu transakci. Starají se jen o pseudonym v systému. Je to trochu, ale ne úplně, jako když platíte hotově při vašem nákupu. Když něco koupíte a používáte hotovost, nemusíte prokazovat žádné detaily a důkazy toho, kdo jste v reálném světě. To je odlišné od, řekněme, od používání kreditní karty, kde se musíte prokázat jménem, fakturační adresou a dalšími údaji. Nebo poskytnutí elektronického šeku, kde potřebujete tento šek obvykle vázat s údaji vašeho bankovního účtu. Chci také zmínit, že někdy, když máte bezhotovostní transakci nebo transakci, kde používáte hotovost, je zde možnost, že lidé mohou zkusit použít tuto transakci pro nekalé účely a koupit nedovolené zboží a služby. Je to určitě riziko, které se objevuje, když poskytujete anonymitu a soukromí. Ale jsou zde určitě legitimní důvody, proč někdo možná chce provést transakci soukromě a nedat vědět celému světu, co převádí. Další vlastností bitcoinu je, že je otevřený. Doslova každý se může stát součástí. Každý, kdo má internetové připojení, může udělat transakci s bitcoiny. Vše, co potřebujete, když chcete začít, je stáhnout si speciální bitcoin klient. Bitcoin klient, nebo třeba služby směnáren jako Mt. Gox, které pro vás udělají efektivně tu samou práci jako klient. Ale každý, kdo má bitcoin klienta nebo kdo vlastní účet ve směnárně jako je Mt.Gox, může být součástí bitcoin transakcí. Transakce, její detaily a mechanismus jsou uživatelům zcela jasné. Jediné, o co se Alice musí starat, je množství jejích peněz a jestli tyto peníze může dát Bobovi. Samotný software se pak postará o to, aby se transkace uskutečnila. Tímto se se liší od tradičních měn jako je dolar. Pokud chci provést online transakci, obvykle potřebuji bankovní účet, kreditní kartu atd. Považujeme to za samozřejmé, ale někteří lidé nemají přístup ke kreditní kartě nebo bankovnímu účtu. Například v samotných Spojených státech bylo zjištěno (právě jsem si to vyhledal), že počet domácností bez bankovního účtu je větší než 8 %. To je docela vysoké číslo, spousta lidí není schopna provést tradiční internetové transakce. Ale byli by schopni provést transakci prostřednictvím bitcoinů. Mimochodem, bitcoiny se používájí na celém světě, nezáleží na tom, kde na světě jste. Dokud máte internetové připojení, můžete provádět bitcoinové transakce. Další vlastností bitcoinu stojící za zmínku, je jeho decentralizovaná povaha. Neexistuje banka ani jiný centralizovaný subjekt, které by měly jakoukoli kontrolu nad tím, co se děje v bitcoinovém ekosystému. Vše se děje samovolně. To znamená, že když Alice pošle prostřednictvím internetu peníze Bobovi, tato transakce neprochází skrze žádného prostředníka. Není zde žádná banka, která by transakci zprostředkovávala. To může mít určité výhody. Například to znamená, že žádný subjekt nemůže přímo kontrolovat tvorbu peněz v bitcoinové síti. Dále to znamená, že nikdo nemůže, řekněme, zabavit váš bitcoinový majetek, nikdo nemůže zrušit již provedenou transakci, což je dobré pro podnikání online. Někteří obchodníci nemohou podnikat online kvůli obavě z podvodů v platbách. Pokud tedy existuje systém, v němž zrušení provedené transakce není jednoduché, potom z pohledu obchodníků existuje možnost, jak se těmto podvodům vyhnout. To může jejich podnikání otevřít pro svět online. Chci zdůraznit, že právě decentralizovanost bitcoinu způsobuje u některých lidí největší znepokojení. V běžné praxi totiž centrální autorita jako jsou banky vykonávají důležitou funkci v rámci tradičních měn. Banky ověřují například pravost hotovosti a schvalují platné transakce. V bitcoinové síti probíhají tyto činnosti decentralizovaným způsobem pomocí ostatních účastníků, tedy dalších uzlů v síti. V následujících lekcích této série se budeme podrobně zabývat mechanismem bitcoinových transakcí. Jakým způsobem jsou ověřovány i přes to, že je systém decentralizovaný? Seznámíme se zajímavými technikami potřebnými k tomu, aby to celé fungovalo. Předpokládám, že již nyní máte spoustu otázek, což je naprosto v pořádku. Bitcoin je složitý protokol, který má mnoho dynamických částí. Když se snažíte pochopit něco tak složitého a tak sofistikovaného jako je bitcoin, je důležité nejdřív prozkoumat jednotlivé části, abyste nakonec zjistili, jak všechny zapadají do sebe. Doufejme, že další videa v této sérii, vám pomohou pochopit tyto dílčí části a zodpoví spoustu dalších otázek, které můžete mít.
video