Kryptoměna Bitcoin
Kryptoměna Bitcoin (2/9) · 11:01

Bitcoin - Přehled Úvod do mechanismu měny bitcoin a přehled jak probíhá transakce.

Navazuje na Peníze a bankovnictví.
Bitcoin je nový virtuální měnový systém, který v poslední době budí velkou pozornost. Představím vám zde sérii videí, kde se ponoříme do hlubin bitcoinu a vysvětlíme si, jak přesně funguje. Mým cílem pro první video v této sérii je obecně popsat některé ze základních mechanismů bitcoinu. A v následujících videích se ponořím trochu hlouběji do zásadních aspektů, které představím v tomto prvním videu. Doufám, že na konci této serie videí budete nejen vědět, co bitcoin je, ale také budete chápat mechanismus toho, jak jsou transakce zahajovány. Uvidíte, jak se tyto transakce ověřují a také se naučíte, co pro někoho znamená být součástí procesu zvaného "bitcoin mining". Tento termín jste možná zaslechli, pokud jste se o Bitcoiny již zajímali. Chtěl bych také poukázat, že systém bitcoin je poměrně komplikovaný. Pochopení všech podstatných detailů zabere nějaký čas. Dle mého názoru nejlepší cestou, jak nejlépe pochopíte schéma jako bitcoin, je, že musíte skutečně přestat věřit, vydat se napospas všem relevantním detailům. Teď máte určitě spoustu otázek, ale věřím, že na konci této video série budou všechny důležité kameny odkryty a vaše otázky budou zodpovězeny . Ale možná to bude nějaký čas trvat, než se tam dostaneme. Z části proto, že se snažím popisovat věci jasně a srozumitelně. To možná zahrnuje vynechání nějakých detailů, než budu moci vysvětlit dostatečně části tohoto systému. Poté přidám tyto detaily a vy tedy nebudete zahrnuti tolika drobnými detaily a odlišnostmi. Získáte pohled na systém jako celek, jak se budu postupně probírat jednotlivými částmi. Můžeme se na to rovnou vrhnout. První, na co chci poukázat je, že bitcoin byl popsán jako decentralizovaná měna protože se zde nevyskytuje žádná centrální banka či entita, která by se podílela na generování nebo převádění bitcoinů. Co se v kontextu bitcoinu děje, je, že všechny transakce skutečně vyžadují něco, co se nazývá síť klient-klient (rovný s rovným). Síť individuálních hostitelů, kteří se kolektivně dohodnou na různých aspektech toho, jak bude protokol zaveden a využíván. Bitcoin jako takový je někdy považován za něco jako kryptoměna. Kryptoměnou mám na mysli to, že používáme mnoho kryptografických, šifrovacích technik, abychom usnadnili/skutečně umožnili, že se bitcoin transakce uskuteční. O některých z těchto technik udělám další samostatná videa. Teď tady ale máme fakt, že bitcoin je decentralizovaný a je to druh kryptoměny. Teď chci také poukázat na to, že samotný termín bitcoin může být ve skutečnosti trošku matoucí. V mnoha ohledech se bitcoin transakce nepodobají tradičním peněžním transakcím, tak jak je psáno v některých globálních hlavních účetních knihách. Tím myslím, že máte právě provedenou transakci, řekněme transakci prováděnou mezi dvěma stranami. Pojmenujeme je Alice a Bob, což jsou tradiční jména, která se používají v mnohých kryptografických protokolech za účelem popsat zúčastněné strany. Představte si, že Alice chce převést určité množství svých bitcoinů Bobovi. Můžete o této transakci přemýšlet, že vstoupila do nějaké hlavní účetní knihy. Také chci poukázat, než budu pokračovat dál, že i když jsem použil termíny jako Alice a Bob, co skutečně znamenají v kontextu bitcoinu. Nejedná se o skutečné fyzické osoby. Identita Alice a Boba, tyto identity jsou vlastně jen řada čísel, které nemusí být spojeny se skutečnou identitou Alice a Boba. Pokud to takto chápete, můžete o bitcoin identitách uvažovat jako o opravdu dobrých pseodonymech spíše než o skutečných jménech. Cílem je, že se bitcoin stane více pseudo anonymním protokolem, kde jsou lidé oslovováni jejich pseudonymy, což jim poskytuje určitou úroveň soukromí. Lidem, uživatelům, kteří chtějí provádět transkace prostřednictvím bitcoinu. V transakci mezi Alicí a Bobem Alice v podstatě udělá to, že označí několik různých čísel. Stanoví, kolik bitcoinů chce poslat Bobovi. Řekněme, že Alice začala s 50 bitcoiny. Mohla se rozhodnout, že chce dát 30 z těchto bitcoinů Bobovi. Řekněme, že chce, aby se jí nějaké bitcoiny vrátily. Alice musí určit, kolik dostane zpět. V tomto případě můžeme říct, že dostane zpět 18 bitcoinů. Zbylé 2 itcoiny budou poplatkem za převod. Trochu později budeme mluvit o tom, co znamená poplatek za převod. Myslím, že se na to zaměřím v některém z dalších videí. Ale v podstatě se jedná o pobídku pro další uzly v síti bitcoin, které mají pomoci Alici. V podstatě jde o potvrzení některých detailů převodu pro Boba. Alice vezme tyto transakční detaily a použije digitální podpis pro tyto transakční detaily. Digitální podpis je jednoduše matematická obdoba tradičních podpisů. Tento podpis spojí Alicinu identitu s detaily této transakce. A to podle identity Alice. Tím myslím její identitu v bitcoin systému. A toto spojení je velmi dobře zašifrováno. Nyní detaily této transakce. Poté, co transakce proběhne, dojde k jejich přenosu. Alice vezme detaily této transakce a rozešle je ke všem uzlům v síti klient-klient. Toto představuje bitcoin uzly. Jakmile Bob obdrží informace o této transakci, které obdrží prostřednictvím klient-klient sítě, pravděpodobně zkontroluje nějaké části transakce. Například může zkontrolovat, že čísla byla zadána správně. Řekněme, že Alice začala s 50 bitcoiny. A nesnaží se mu převést více než 50 bitcoinů a tak dále. Bob bude mít nějakou matematickou pojistku, kvůli zahrnutému šifrování, aby se zajistilo, že některé z těchto požadavků jsou přesné. Řekněme, že Alice má bitcoiny, o kterých tvrdí, že je vlastní. Projeví zájem převést tyto bitcoiny Bobovi, ale Bob ještě neví, zda se Alice nepokusila převést ty samé bitcoiny někomu jinému v průběhu času nebo těsně před touto situací. A způsob, jakým se s touto situací vypořádáme, je... mimochodem jsem měl upozornit na to, že tento koncept, kdy se Alice pokouší utratit peníze dvakrát v kontextu digitální hotovosti a elektronického měnového systému, je známý jako ,,dvojité utrácení'' a je to něco, čeho byste se měli obávat. Když máte virtuální měny, je pro někoho velmi jednoduché jen zkopírovat čísla, která symbolizují tuto transakci a zkusit je použít někde jinde. A způsob, jakým zvládneme snížit riziko dvojitého utrácení, je prostřednictvím specifického systému uzlů v této klient-klient síti, které jsou známé pod jménem bitcoin těžaři. Možná jste tento termín bitcoin těžaři již slyšeli. Bitcoin těžaři jsou v podstatě určité osoby/specifické uzly v rámci klient-klient sítě, které dělají to, že vezmou všechny transakce, které vidí. Pamatujte, že vidí všechny transakce, nejen transakci Alice a Boba, ale i ostatní transakce, které právě probíhají. Vezmou tyto transakce a shromáždí je do tzv. ,,transakčního bloku". Je to v podstatě záznam všech předešlých nezaznamenaných transakcí. Pokud máte na mysli jednu transakci, řekněme jednu položku hlavní účetní knihy, můžete si transakční blok představit jako celou stránku v hlavní účetní knize. Tito bitcoin těžaři do tohoto bloku také zahrnou k těmto všem nezaznamenaným transakcím i speciální transakci, která je jen pro ně samotné, aby se v podstatě odměnili za úsilí při těžbě. Transakční blok bude také obsahovat zašifrovaný předcházející transakční blok. Bude zde tedy určitá návaznost. Bitcoin těžaři do toho také zahrnou speciálně vytvořené řady čísel vztahujících se k této transakci. Tyto řady čísel jsou známé jako ,,proof of work" (doklad o práci). Nazývá se to proof of work, protože je to něco, co se opravdu složitě generuje, něco, co vyžaduje spoustu úsilí. A díky tomu se jen tak někdo nemůže dostat do bitcoin těžby. Vyžaduje to, aby opravdu projevil/vynaložil nějakou konkurenční snahu, v podstatě výměnou za to, že dostane tuto odměnu navíc. A také výměnou za to, že těžaři dostanou tento transkační poplatek 2 $, který jim Alice přislíbí jako odměnu za tento odvedený kus práce. V samostatném videu se více za měřím na to, co znamenají protokoly proof of work. Protože každý transakční blok obsahuje informace o předchozí transakci, neskončíte s vlastnictvím jen jednoho bloku, nakonec budete mít něco jako řetězec transakcí. A můžete to nazývat řetězec trasakčních bloků. Znamená to, že jakmile je bitcoin těžař schopný vybudovat řetězec transakčních bloků obsahující všechny nezaznamenané transakce a proof of work, vyšle detaily tohoto řetězce do všech uzlů, všem klientům na této klient-klient síti pro bitcoin. A jakmile je nově vypuštěný řetězec ověřený, má určité vlastnosti, uzly na síti budou postupovat a začnou řetězec používat. A uzly začnou přidávat nové transakční bloky k tomuto řetězci. Vezmou vše, co ještě nebylo zpracováno a začnou to zahrnovat do transakčního řetězce, jenž byl přenesený uzlem, který přišel se správným proof of work. Tento řetězec transakčních bloků... V kontextu bitcoinů to funguje tak, že uzly posuzují jen řetězec transakčních bloků, který vykazuje nejvyšší hodnotu práce, A opět je zde proof of work. Zmínil jsem, že se používá k určení, identifikaci toho, co bylo zahrnuto do tohoto řetězce transkačních bloků. Ten, který je nejdelší, bude považován v rámci bitcoin systému za nedotknutelný. A od budoucích těžařů se předpokládá, že budou pracovat pouze na řetězci, do kterého bylo vloženo nejvíce práce. Co je zde pozoruhodné, že celý průběh je decentralizovaný. Není zde žádná banka či centrálně důvěryhodná entita, která je do transakce zahrnuta. Doufám, že toto první video vám poskytlo popis mechanismu bitcoin systému. Zůstalo mnoho kamenů, které jsem ještě neobrátil. V následujícím videu začnu odkrývat další detaily a jsem si jistý, že máte spoustu otázek. Ale doufejme, že další videa vám pomohou na některé z nich odpovědět.
video