Kryptoměna Bitcoin
Kryptoměna Bitcoin (8/9) · 12:14

Bitcoin - Peněžní zásoba Mechanismy, kterými je kontrolována zásoba bitcoinů.

Navazuje na Peníze a bankovnictví.
V minulém videu jsem mluvil o tom, jak jsou bitcoinové transakce zapsány do globální a veřejně přístupné účetní knihy, kterou nazýváme transakční blockchain. Tato práce je zprostředkovávána uzly v bitcoinové síti, které známe jako těžaře bitcoinů. Za všechno jejich snažení je odměna, zejména protože některé významné výpočetní pokroky jsou jejich činností. V podstatě jsou odměněni jistým počtem bitcoinů za své snažení. To se týká těžařů efektivně tvořících takzvanou coinbase transakci. V podstatě si při této transakci sami vytvářejí bitcoiny. V jistém smyslu jsou bitcoiny vlastně během tohoto procesu generovány téměř z ničeho. Samozřejmě, když vidíte něco takového, napadne vás otázka, zda existuje nějaký horní limit ásoby bitcoinů. A naštěstí, odpověď zní... Možná ne tak naštěstí, to závisí na názoru každého. ...odpověď na tuto otázku je skutečně ano, existuje. Systém bitcoinů je navržený tak, aby mohlo být vytvořeno maximálně 21 milionů bitcoinů. To je maximální počet bitcoinů, které kdy mohou vstoupit do systému. Po překročení tohoto limitu nebudou nové bitcoiny povoleny ani generovány. Výsledkem je, že od tohoto bodu dále, kdy bude generováno 21 milionů bitcoinů, nebudou těžaři dostávat odměnu za doplňování řetězce transakčních bloků. Těžaři, kteří se o to budou snažit, nebudou mít garantovanou odměnu za svou práci. Mějte na paměti, že každá transakce bitcoinů v systému je veřejná, a těžaři v systému ví, kolik bitcoinů bylo generováno. Je opravdu možné prosazovat limity celkového počtu vytvořených bitcoinů. Jsou dvě věci, které chci k tomuto konkrétnímu limitu poznamenat. Zaprvé i poté, co je limitu dosaženo, pořád bude potřeba dělat to, co těžení bitcoinů dělá dnes. To zahrnuje věci jako začlenění transakcí do bloků a začlenění těchto transakčních bloků do řetězců a tak dále. Když se nad tím zamyslíte, jakmile bude dosažen limit 21 milionů bitcoinů, těžaři nebudou automaticky dostávat odměnu v bitcoinech za svou snahu navíc. Možná si říkáte, jakou motivaci pak mají tito těžaři, aby dělali práci navíc. Proč by něco takového dělali, když za jimi odvedenou práci nedostanou bitcoiny. V tomto ohledu je naděje, že až dosáhneme limitu 21 milionů bitcoinů, nebo se k tomu alespoň přiblížíme, transakční poplatky budou hrát významnější roli při rozhodování těžařů, zda s těžením pokračovat. Konkrétně je naděje, že transakční poplatky budou dostatečně motivující a více a více lidí bude obecně, myslím snad již v tuto chvíli, používat bitcoiny. Domnívám se, že nakonec se očekává nebo není bezdůvodné si myslet, že jakmile více lidí bude používat bitcoiny, bude více a více transakcí a ve výsledku bude více příležitostí vydělávat peníze z transakčních poplatků. Ukázalo se, že v kontextu těžení bitcoinů, velká část významného přínosu leží ve výsledcích této práce, a ne v možnosti začlenění transakcí do transakčního bloku. I když je hodně transakcí v transakčním bloku, není pro těžaře takovou prací navíc začlenit tyto extra transakce. Když všichni dostávají tyto transakční poplatky, je to pro ně možná dobrá motivace. Také stojí za to zmínit, že transakční poplatky jsou určovány plátcem v bitcoinu. Tento plátce bude mít tu čest nastavit poplatek přiměřeně, aby byli těžaři v síti bitcoin motivováni přidávat tyto plátcovy transakce ke svým transakčním blokům. Doufám, že to dává smysl. Druhý poznatek, který jsem ohledně tohoto limitu 21 milionů bitcoinů chtěl dodat je, že bitcoin ve skutečnosti umožňuje drobnější mince. O tom jsme moc v tomto videu nemluvili, protože jsem výhradně mluvil o těchto mincích jako pojmu, jako o celých entitách, kdy Alice předává 10 mincí Bobovi, nebo 25 mincí Bobovi. Ale ukazuje se, že vlastně můžete mít drobnější mince. Ve skutečnosti nejmenší možná jednotka bitcoinu je velmi malé číslo. Je to 0.00000001 bitcoinu. To je jedna stomiliontina bitcoinu. Mimochodem tato jednotka je známá jako "Satoshi". Toto pojmenování ve skutečnosti pochází ze jména Satoshi Nakamoto. Sakoshi Nakamoto je pseudonym zakladatele Bitcoinu. Nikdo si ve skutečnosti není jistý, že existuje někdo se jménem Sakoshi Nakamoto, Ale jediný člověk, komu se připisují zásluhy za vznik Bitcoinu, je jméno Satoshi Nakamoto. Je nepravděpodobné, že se za tím jménem skrývá opravdový člověk, ale je pravděpodobnější, že je to nějaká skupina. Kromě toho je ještě pár dalších dodatečných kontrol, které chci zmínit. Jsou zabudovány do bitcoinu, aby byla možná kontrola růstu pěněžních zdrojů. Zaprvé: odměna, kterou těžaři bitcoinů dostávají, se časem změnšuje. Kdybyste věděli... Když bitcoin v lednu 2009 začal, byla odměna pro těžaře bitcoinů za jejich úsilí 50 bitcoinů. Struktura odměn je nastavena tak, že každých 210 000 bloků... Když se dostanete na konec 210 000 bloků, když je generováno 210 000 nových bloků, odměna se zmenšuje na polovinu. To znamená, že pokaždé, když je generováno 210 000 bloků, odměna klesne z 50 bitcoinů na 25 bitcoinů, potom ze 25 bitcoinů na 12,5 a tak dále. Trvá přibližně 4 roky, než se generuje 210 000 bloků. O tom, odkud pochází tyto 4 roky, budu mluvit později. Teď, když nahrávám tohle video, je květen 2013, nynější odměna již není 50 bitcoinů. Nynější odměna je 25 bitcoinů za jednu "těžařskou" operaci. Za čtyři roky se tohle číslo zmenší o polovinu a tak to půjde asi až do roku 2140. V roce 2140 očekáváme, že celá zásoba bitcoinů bude již vygenerována. Je nepravděpodobné, že budeme generovat bitcoiny po roce 2140. Rok 2140 je rok, kdy všechny bitcoiny budou vygenerovány. Poslední způsob, jak omezit generování bitcoinů je celosvětově navyšovat obtížnost řešení protokolů proof of work. Chtěl bych poukázat na další funkci, kterou má bitcoin v sobě vestavěnou a tou je, že po každých 2 016 blocích, které jsou generovány, síť automaticky odhadne čas, jaký byl zapotřebí ke generování těchto bloků. Síť pozoruje, jak dlouho trvalo vygenerovat první z těchto bloků a jak dlouho poslední z těchto bloků a pak měří ten objem času. Když tento objem času je o hodně delší než 2 týdny, obtížnost vytvoření protokolu proof of work bude zjednodušena. Bude kalibrována tak, aby bylo jednodušší generovat bloky. Na druhou stranu, řekněme, že generovat 2 016 bloků trvalo méně než dva týdny. V tom případě se obtížnost vytváření proofs of work začne zvyšovat. Cílem je, chceme, aby generování bloků trvalo asi 2 týdny. Zhruba 14 dní na generování 2 016 bloků. Abychom lépe chápali, proč je to číslo takové, jaké je, můžete vidět, že generování 2 016 bloků zabere řekněme dva týdny. Toto vlastně znamená, že to trvá asi 10 minut, než je proof of work vyřešen a nový transakční blok je začleněn do širšího řetězce transakčních bloků. Vlastně můžete zjistit, že kdyby trvalo 10 minut udělat jeden blok na globální úrovni a znásobili bychom to 6, abychom dostali počet bloků generovaných za hodinu, dostali bychom 6 bloků za hodinu. Nebo 6 nových proof of work protokolů, které potom vedou k 6 novým transakčním blokům za hodinu, a když to vynásobíme 24 (hodiny za den), a dále 14 (dny za dva týdny), a tyto čísla bychom vynásobili dohromady, dostali bychom číslo 2 016. Nyní chápete, odkud to číslo pochází. Ještě bych rád udělal poslední vysvětlení ohledně protokolů proof of work. Jelikož k řešení protokolů potřebujeme těžební uzel, aby přišel na řetězec, který v současnosti prochází jistým typem podrobného zkoumání, jakmile zvýšíme počet "těžebních" uzlů v síti, důkaz práce bude vyřešený rychleji. Nemyslím rychleji u jednotlivých uzlů, myslím rychleji na úrovni celé sítě. Jinými slovy, bude potřeba méně času, než alespoň jeden uzel příjde s řešením, protože tyto uzly všechny pracují současně na stejném problému. Také bych rád rychle zmínil, že přestože různé "těžební" uzly potvrzují, buď stejné nastavení transakcí, nebo možná velice překrývající se nastavení transakcí, všechny řeší úplně jiný protokol proof of work, když dělají tuto práci. Důvod, proč každý uzel vloží vlastní coinbase, nebo generační transakci do bloku, který pracuje tom, aby se odměnil mincemi. Tato generační, nebo coinbase transakce je unikátní u každého uzlu. Ve výsledku náročný řetězec, na který se každý uzel těžící bitcoiny snaží najít proof of work, bude různý pro každý těžební uzel. Nakonec máte kryptografickou haš funkci, která je používána v procesu. Jen s tím rozdílem, že fakt, že právě tato část je rozdílná, dělá proof of work, který vyjde, zcela náhodným. To zvyšuje pravděpodobnost, že napříč celou sítí budou výsledky pravděpodobně široce rozšířeny a můžeme očekávat, že když máme dost uzlů, jeden uzel přijde na řešení za asi 10 minut. Alespoň jeden uzel to dokáže a jakmile jeden uzel přijde s řešením, všechny ostatní mohou pokračovat od tohoto bodu dále s novým řetězcem. Jak vidíte, bitcoin protokol obsahuje hodně opatření, a zavádí mnoho mechanismů na omezení jak celkového počtu bitcoinů, tak na množství toho, jak rychle jsou bitcoiny generovány.
video