Kryptoměna Bitcoin
Kryptoměna Bitcoin (7/9) · 11:25

Bitcoin - Transakční blockchain Popis tzv. transakčního blockchainu, který generují těžaři a který funguje jako globální účetní kniha bitcoinu.

Navazuje na Peníze a bankovnictví.
Poslední opravdu nezbytná věc pro pochopení fungování bitcoinů je termín, který se nazývá "blockchain" (česky také "bločenka"). V předcházejícím videu jsme měli příklad uživatele Alice, která chtěla poslat v systému určitý počet bitcoinů jinému uživateli, Bobovi. Aby Alice mohla provést tuto transakci, musela vytvořit transakční záznam, který obsahoval informace o transakci, a byl podepsán přihlašovacím klíčem Alice. A který ve skutečnosti obsahoval jak její, tak i Bobův veřejný potvrzovací klíč. Tyto transakční informace byly jednoduše rozhlášeny po celém bitcoin ekosystému všem uzlům v bitcoinové klient-klient síti. Tyto různé uzly v Bitcoin ekosystému dostanou informace o této transakci. Tyto uzly také dostanou informace o mnoha dalších transakcích, které se konají ve stejnou dobu. A tyto uzly začnou dělat to, že budou zařazovat jednotlivé transakce do "účetní knihy" všech transakcí, které se kdy uskutečnily v bitcoinovém systému. Zde se stane to, že každý uzel začne shromažďovat všechny předešlé nezařazené transakce, které kdy obdržel. To znamená, že zde budou všechy transakce, které se uskutečnily v určitém časovém úseku. Takže všechny tyto bitcoinové transakce jaksi "poletují" všude kolem. A tyto uzly, tzv. bitcoin těžaři, dostanou informace o všech různých transakcích a začnou pracovat na jejich zařazování. Jejich první cíl je spojit tyto transakce do tzv. "transakčního bloku". Pokud se obrátíme zpět na naši "účetní knížku", jedna bitcoinová transakce odpovídá určitému záznamu v této knížce. V takovéto kapacitě transakční blok odpovídá stránce v této "knížce", kde máte několik transakcí, které jsou zobrazeny na této stránce v "knížce". Úkol těžařů je vzít tuto stránku a přidat ji do globální účetní knížky, globální obsáhlé účetní knížky. Těžaři se zapojují do této práce, ale toto není úplně všechno, co dělají. Nejdříve vezmou všechny transakce které byly vyslány, řekněme, že byly vyslány tyto 4 transakce, a těžaři vlastně budou tyto transakce rozdělovat na páry, většinou na páry po třech. Těžaři vezmou tyto dvě transakce, použijí kryptografickou hašovací funkci a dostanou odpovídající obsah. A udělají to samé s dalšími dvěma. Vezmou tyto dva přehledy a rozdělí je, aby dostali jednotlivé přehledy o hodnotách. A tento přehled zašifruje všechny transakce, které byly předtím nezařazené a které obdržely tyto jednotlivé uzly. Tento přehled bude spojený s hašem transakčního bloku, který byl předtím přijat danou sítí. Můžete si představit, že síť bude mít řadu transakčních bloků, které již byly přijaty. Vlastně, všechny transakční bloky zahrnují i předešlé transakční bloky. Takže jeden transakční blok se spojí s tím, který již byl použit předtím. A tento nový transakční blok se spojí s tím, který byl ještě dřív. A takhle to půjde až do úplného začátku bitcoinů. Toto je opravdu začátek pro bitcoinový systém. Tady se čas rovná nule pro bitcoin. Těžaři vezmou tento poslední blok a spojí ho s tím nejnovějším. Pokud si představíte, že nemáte pouze jednotlivý blok, protože každý jednotlivý blok se spojuje s tím předešlým, tak se nezabýváme pouze s jedním nebo samotným transakčním blokem, ale s celým řetězcem bloků, který začíná doslova na úplném začátku bitcoinového systému. Když všechno tohle spojování provedete, na konci dne budete dělat kryptografické hašování a na konci skončíte s řadou čísel. Tato řada čísel je odvozena ze spojování všech těchto bloků dohromady. Dostanete řadu čísel a uděláme to, že vezmeme tuto řadu čísel a proměníme ji na výzvu v protokolu proof of work (doklad o práci). Vytvořil jsem již video na protokoly proof of work. Doporučuji vám ho zhlédnout, pokud chcete lépe pochopit, jak to funguje. Zkrátka těžař bitcoinů musí přijmout tuto výzvu a musí přijít s oddělenou řadou čísel, které nazýváme proof of work. Tento proof of work je založen na velice specifickém matematickém základě. To, co s sebou tento základ nese je, že pokud vezmete čísla z výzvy a čísla v proof of work, spojíte je dohromady a a vložíte je do kryptografické hašovací funkce, ve výsledku dostanete dlouhé předčíslí nul. Nemusí to být všechno nuly, ale většina čísel na začátku musí být nuly. Pokud se na tím zamyslíte, při použití kryptografické hašovací funkce to vypadá, že dostáváme velmi náhodné výstupy. Zdá se nám nemožné v dané situaci dostat proof of work, ve kterém by byla na začátku dlouhá řada nul. Co musí těžař bitcoinů udělat, je, že zkusí mnoho různých možností pro čísla proof of work, dokud se mu nepoštěstí a nenarazí na tuto neobvyklou nebo zvláštní statistickou vlastnost. To, co je těžké, abyste našli tato čísla proof of work, je, že záleží kolik nul za sebou je potřeba. Čím víc nul za sebou je potřeba, tím déle trvá vyřešit tento problém A tím déle trvá dojít k číslům proof of work, které se hodí k dané výzvě. Čím méně nul potřebujete, tím méně potřebujete času. Přesné číslo nul v bitcoin protokolu se čas od času mění. Tento kód se kalibruje a průměrný čas pro přejetí přes celý sysém by měl být kolem 10 minut. Takže určitě chcete, aby vám zabralo kolem 10 minut pro aspoň jeden uzel, než byste našli platné číslo proof of work. Ale nezapomínejte, že na číslech proof of work pracuje současně několik uzlů. Když je tento proof of work nalezen... Řekněme, že proof of work je nalezen. ...tak těžař bitcoinů vyhlásí výsledek na globální síť klient-klient. Vezme si tento proof of work a všechnu výzvu a tak dále a ohlásí to všem ostatním uzlům. Oni neřeknou: "Hej, tamhle je ten proof of work, někdo ho našel! Pojďme se vykašlat na všechno ostatní, co jsme dělali, a budeme pracovat na tomto novém proof of work." Pamatujte, tento nový proof of work a jeho nová výzva zahrnuje všechny předešlé transakční bloky. To, co začnou dělat je, že vymyslí nový, vylepšený transakční blockchain. Začnou spojovat všechny nové nezařazené transakce do nového transakčního blockchainu. Chci ještě podotknout pár věcí. Nejdříve, v rámci vytváření těchto transakčních blockchainů, vlastně v rámci jejich začleňování do transakčních blockchainů, mají těžaři bitcoinů povolenou jednu speciální věc. Mohou zahrnovat do těchto transakčních bloků svůj speciální uzel. Tento uzel bude vlastně malá odměna, kterou mohou obdržet... Použiju nazelenalou barvu pro odměnu. ...mohou vzít první blok, první údaje o transakci a mohou to vložit do údajů o transakci a mohou si stanovit svou odměnu. Výše odměny se čas od času mění. Chci podotkout, že tato transakce se většinou nazývá „coinbase" transakce nebo „generation" transakce. Takhle se nové coiny dostávají do bitcoin systému. Kdykoli těžař bitcoinů uspěje s vymýšlením proof of work, součástí toho bude mít možnost přijít se svou vlastní transakcí a odměnit se se speciální odměnou za snahu potřebnou k zjištění proof of work a za všechnu tuto práci spojenou s přidáním nového transakčního bloku k existujícímu transakčnímu bloku řetězce pro bitcoin. Myslím si, že je rozumné přijít s těmito proof of work, když všechny uzly využívají počítačovou energii. Používá se počítačová síla, a to musí znamenat, že někde někdo utrácí peníze za elektřinu a podobně. Také chci podotknout něco o coinbase. Uzly, které těží bitcoiny, ti, kteří jsou úspěšní, také mohou sbírat poplatky za transakce, které byly specifiovány ve výpisech z transakcí. Pokud si to zopakujeme, člověk provádějící transakci s bitcoiny si může odložit určitou částku peněz Může to být bitcoin nebo část bitcoinu, pro uzel, který uspěje v dalším proof of work a uspěje v přidání této transakce do globálního bitcoinového transakčního blockchainu. Takže, ten uzel udělá práci a uspěje, dostane odměnu z transakčních poplatků. Toto by mohlo být docela velké číslo, protože uzel, který normálně dostane tento poplatek z jedné transakce, dostane poplatky ze všech transakcí, které se objevily v daném bloku. Dostane všechno z těch všech různých transakcí. Další věc, co bych rád podotknul je, že by mohlo být možné pro dva uzly vyřešení proof of work nezávisle na sobě. Oba by mohly skončit u snahy přidat to k nějakému existujícímu řetězci, že by jste na dostali nějaký zvláštní větvený řetězec. Pokud se toto stane, klienti v bitcoinové síti se připojí k nejdelšímu řetězci. Nejdelšímu nemyslím ten, který má nejvíce transakcí. Myslím ten, který má největší celkovou obtížnost spojenou s podkladovým proof of work v každém transakčním bloku. Podívám se jednoduše na největší úsilí, které bylo zapotřebí pro vytvoření toho řetězce. Ale s ohledem na proof of work, kterýkoli řetězec má nejvíce práce s tím spojené, je ten, který každý přijme. Možná se najde pár nesrovnalostí kvůli síti a tak. Ale myšlenka je taková, že za pár kol, když nastanou remízy, se tyto nesrovnalosti rychle vyřeší, když se většina uzlů chová čestně a drží se implementace svého protokolu. Když těžaři bitcoinů generují bitcoiny, myslím si, že je tu jedna důležitá otázka. Jak je bitcoinová měnová dodávka kontrolována a jak je spravována. O tomto konceptu budu ale mluvit až v dalším videu.
video