Kryptoměna Bitcoin
Přihlásit se
Kryptoměna Bitcoin (5/7) · 11:25

Bitcoin - Transakční blockchain Popis tzv. transakčního blockchainu, který generují těžaři a který funguje jako globální účetní kniha bitcoinu.

Navazuje na Peníze a bankovnictví.
Poslední opravdu nezbytná a důležitá věc pro pochopení, jak bitcoiny fungují, je termín, který se nazývá "transakční řetěz bloků". Pokud si vzpomenete na předcházející video, měli jsme zde příklad uživatele Alice, která chtěla, řekněme, poslat v systému určitou sumu bitcoinů jinému uživateli Bobovi. Aby Alice mohla provést tuto transakci, musela vytvořit transakční záznam, který obsahoval informace o transakci, a byl podepsán přihlašovacím klíčem Alice a který ve skutečnosti obsahoval jak její tak i Bobův veřejný potvrzovací klíč. Tyto transakční informace byly jednoduše rozhlášeny po celém Bitcoin ekosystému všem uzlům v bitcoinové klient-klient síti. Tyto různé uzly v Bitcoin ekosystému dostanou informace o této transakci. Tyto uzly také dostanou informace o mnoha dalších transakcích, které konají ve stejnou dobu. A co tyto uzly začnou dělat, že budou zařazovat jednotlivé transakce do "účetní knihy" všech transakcí, které se kdy uskutečnily v Bitcoinovém systému. Zde se stane to, že každý uzel začne shromažďovat všechny předešlé nezařazené transakce, které kdy obdržel. To znamená, že zde budou všechy transakce, které se uskutečnili v určitém časovém úseku. Takže všechny tyto bitcoinové transakce jaksi "poletují" všude kolem. A tyto uzly, aneb tzv. "mineři", dostanou informace o všech různých transakcích a začnou pracovat na jejich zařazování. Jejich první cíl je spojit tyto transakce do tzv. "transakčního bloku". Pokud se obrátíme zpět na naší "účetní knížku", jedna bitcoinová transakce koresponduje s určitým záznamem v této "knížce". V takovéhleto kapacitě, transakční block jednoduše koresponduje se stránkou v této "knížce", kde máte několik transakcí, které jsou zobrazeny na této stránce v "knížce". Úkol minerů je vzít tuto stránku a přidat jí do globální účetní knížky, globální obsáhlé účetní knížky. Mineři se zaangažují do této práce, ale toto není úplně všechno, co dělají. Nejdříve vemou všechny transakce které byly vyhlášeny, řekněme, že tyto 4 transakce byly vyhlášeny, a oni vlastně budou tyto transakce rozdělovat na páry většinou na páry po třech. Mineři vemou tyto dvě transakce a využijou šifrovací dělící funkci a dostanou odpovídající přehled, udělají to samé s dalšíma dvěma a vemou tyto dva přehledy a rozdělí je, aby dostali jednotlivé přehledy o hodnotách. A tento přehled efectivně zašifruje všechny transakce, které byly předtím nezařazené a byly obdrženy těmito jednotlivými uzly. Tento přehled bude spojený s rozděleným transakčním blokem, který bych předtím přijat danou sítí. Můžete si představit, že síť bude mít řadu transakčních bloků, které byly již přijaty. Vlastně, všechny transakční bloky zahrnují i předešlé transakční bloky. Takže, jeden transakční blok se spojí s tím, který byl použit již předtím. A tento nový transakční blok se spojí s tím, který byl ještě dřív. A takhle to půjde doslova do úplného začátku bitcoinů. Toto je opravdu začátek pro Bitcoinový systém. Tady se čas rovná nule pro Bitcoin. Mineři vemou tento poslední blok a spojí ho s tím nejnovějším. Pokud si představíte, že nemáte pouze jednotlivý blok, protože každý jednotlivý blok se spojuje s tím předešlým, tak se nezabýváme pouze s jedním nebo samotným transakčním blokem, ale s celým řetězcem bloků, který začíná doslova na úplném začátku Bitcoinového systému. Když všechno tohle spojování provedete, na konci dne budete dělat šifrovcí třídění a na konci skončíte s řadou čísel. Tato řada čísel je odvozena ze spojování všech těchto bloků. dohromady. Dostanete řadu čísel a uděláme to, že vezmeme tuto řadu čísel a proměníme ji na výzvu v "proof of work" protokolu. Vytvořil jsem již video na "proof of work" protokoly. Doporučuji vám ho shlédnout, pokud chcete lépe pochopit, jak to funguje. Zkrátka miner musí vzít tuto výzvu a musí přijít s oddělenou řadaou čísel, které typicky nazýváme "the proof", jako "proof of work" Tento "proof of work" je založen na velice specifickém matematickém základě. To, co s sebou tento základ nese je, že pokud vezmete čísla z výzvy a "the proof" čísla a spojíte je spolu a vložíte je to šifrovací dělící funkce, ve výsledku dostanete dlouhé předčíslí nul. Nemusí to být všechno nuly, ale většina čísel na začátku musí být nuly. Pokud se na tím zamyslíte, použití šifrovací dělící funkce a aby vám vyšly samé nuly se zdá náhodné, zdá se to nemožné v dané situaci dostanete "proof", ve kterém bude dlouhá řada nul na začátku. Co miner musí udělat je, že zkusí spoustu různých možností pro "proof" čísla, dokud se mu nepoštěstí a narazí na tento nerovnoměrný nebo zvláštní statistický základ. To, co je těžké, abyste našli tato "proof" čísla, je, že záleží kolik nul za sebou je zapotřebí. Čím víc nul za sebou je zapotřebí, tím déle trvá vyřešit tento problém. Čím déle trvá dojít k číslům "proof", které se hodí k dané výzvě, tím méně nul potřebujete a zabere to méně času. Přesné číslo nul v bitcoin protokolu se čas od času mění. Tento kód se kalibruje a průměrný čas pro přejetí přes celý sysém by měl být kolem 10 minut. Takže určitě chcete, aby vám to zabralo kolem 10 minut pro aspoň jeden uzel, abyste přišli s platným "proof" číslem. Ale mějte na mysli, že několik uzlů pracuje na "proof" číslech konkurenčně. Když je tento "proof of work" nalezen,... Řekněme, že "proof of work" je nalezen. ... tak miner vyhlásí výsledek na globální peer-to-peer síť. Vezme si tento "proof" a všechnu výzvu a tak dále a vyhlásí to všem ostatním uzlům. Oni neřeknou: "Hej, tamhle je ten proof, někdo ho našel! Pojďme se vykašlat na všechno ostatní, co jsme dělali, a budeme pracovat na tomhle novém proofu." Pamatujte, tento nový proof a jeho nová výzva nespojuje všechny předešlé transakní bloky. To, co začnou dělat je, že vymyslí nový, vylepšený transakční blokový řetězec. Začnou spojovat všechny nové nezařazené transakce do nového transakčního blokového řetězce. Je tu pár věcí, co bych rád podotknul. Nejdříve, součástí vytvoření těchto transakčních blokových řetězců, vlastně jako část spojování jich do transakčních blokových řetězců, mineři mají povolenou jednu takovou věc. Mohou zahrnovat do těchto transakčních bloků svůj speciální uzel. Tento uzel bude vlastně malá odměna, kterou mohou obdržet... Použiju nazelenalou barvu pro odměnu. ...mohou vzít první blok, první údaje o transakci a mohou to vložit do údajích o transakci a mohou si stanovit odměnu pro sebe. Výše odměny se čas od času mění. Chci podotkout, že tato transakce je typicky nazývána "coinbase" transakce nebo "generation" transakce. Takhle se nové coiny dostávají do Bitcoin systému. Kdykoli miner uspěje s vymýšlením proofu, součástí toho bude mít možnost přijít se svojí vlastní transakcí a odměnit se se speciální odměnou za snahu potřebnou k zjištění proofu a za všechnu tuto práci spojenou s přidáním nové transakčního bloku k existujícímu transakčnímu bloku řetězce pro Bitcoin. Myslím si, že je to rozumné po těch všech uzlech, které používají počítačovou sílu, aby přišli s těmito proofama. Používá se počítačová síla a to musí znamenat, že někde někdo utrácí peníze za elektřinu a podobně. Také chci podotknout něco o "coin base". Uzly, které minují, ti, kteří uspějí, také může posbírat poplatky za transakce, které byly specifikovány ve výpisech z transakcí Pokud si to zopakujeme, člověk používající transakci s Bitcoiny si může odložit určitou čásku peněz, může to být bitcoin nebo díl bitcoinu, pro uzel, který uspěje v dalším "proof of work" a uspěje v přidání této transakce do globálního bitcoinového transakčního bloku řetězce. Takže, ten uzel udělá práci a uspěje, dostane odměnu z transakčních poplatků. Toto by mohlo být docela velké číslo, protože uzel, který normálně dostane tento poplatek z jedné transakce, dostane poplatky ze všech transakcí, které se objevily v daném bloku. Dostane všechno z těch všech různých transakcí. Další věc, co bych rád podotkul je, že by mohlo být možné pro 2 uzle vyřešení "proof of work" nezávisle na sobě. Oba by mohly skončit na přidávání do existujícího řetězce nějak, že by jste na dostali nějaký zvláštní větvený řetězec. Pokud se toto stane, "peery" v Bitcoinové síti se připojí k nejdelšímu řetězci. Nejdělšímu nemyslím ten, který má nejvíce transakcí. Myslím ten, který má největší obtížnost spojený s podložním "proof of work" protokolem v každém transakčním bloku. Podívám se jednoduše na největší úsilý, které bylo zapotřebí vytvořit ten řetězec, ale považováno za "proof of work", kterýkoli řetězec má nejvíce práce s tím spojené, je ten, který každý přijme. Možná se setkáte s pár nesrovnalostmi kvůli síti a tak, ale myšlena je taková, že za pár kol, když jsou remízy, rychle se vyřeší dokud se většina uzlů chová čestně a drží se uskutečnění svého protokolu. Když mineři generují bitcoiny, myslím si, že je tu jedna důležitá otázka. Jak je Bitcoinová měnová dodávka kontrolována a jak je s tím zacházeno. O tomto konceptu budu mluvit v dalším videu.
video