Důkaz Cauchyho-Schwarzovy nerovnosti Důkaz tvrzení, že absolutní hodnota skalárního součinu dvou realných vektorů je menší nebo rovna součina jejich velikostí.

video