Vykreslení komplexních čísel v Gaussově rovině

video