Přihlásit se

Vykreslení komplexních čísel v Gaussově rovině

video