Přihlásit se

Vykreslení komplexních čísel v Gaussově rovině

Posuňte oranžový bod na -2 + 2i Máme zde komplexní číslo Má reálnou část: -2. Má také imaginární část 2 krát i A my ho teď zakreslíme do této dvoudimenzionální mřížky. Nejsou to standardní osy souřadnic. Ve standardním souřadném systému zaznamenáváme reálnou hodnotu x a reálnou hodnotu y Zde bude horizontální osa značit reálnou část našeho komplexního čísla. A vertikální osa bude značit imaginární část. V tomto příkladu je reálná část -2. A imaginární část je +2. Takže právě zde je v komplexní rovině bod -2 + 2i. Ukažme si ještě pár příkladů. 5 + 2i Reálná část je 5. Imaginární je 2. A jsme hotovi. Ještě si ukážeme dva příklady. 1 + 5i. 1 je reálná část, plus 5i hned vedle popisku "Im". Tak ještě jeden. Poslední. 4 - 4i. Reálná část je 4. Imaginární -4. A jsme hotovi.
video