Přihlásit se

Různé způsoby jak napsat 1 jako zlomek Ukážeme si, že 1 (jeden celek) lze s pomocí zlomku napsat mnoha způsoby.

Řekněme, že tento kruh představuje celek. Už jsme viděli několik příkladů. Řekněme, že tento kruh můžeme rozdělit na dvě stejné části. A pokud jednu z nich vybarvíme, tak jedna z těchto částí bude polovina (1/2). A když vybarvíme obě části, budou to 2/2. Zkusím to vybarvit trochu lépe. Takže tento kruh jsem rozdělil na dvě stejné části. A vybarvil jsem obě tyto části. Jaký zlomek tedy představují vybarvené části? No, viděli jsme to už několikrát. Tohle jsou 2 poloviny celého obrázku. A vidíme, že jsme vybarvili celý obrázek. Tedy, tohle se rovná jednomu celku. A mohli bychom pokračovat dál. Nemusíme ho dělit pouze na dvě stejné části. Můžeme ho rozdělit na tři stejné části. Řekněme, že rozdělíme kruh na tři stejné části... Pokusím se co nejlépe nakreslit tři díly. Tři stejné části vypadají jako znak Mercedesu. Tak, lépe to asi neumím. Zkusím to ještě trochu vylepšit. Snažím se nakreslit všechny díly stejně velké. Tak tohle jsou tři stejné části. A když vybarvíme tyto tři části toto bude první ze tří, takže tohle je 1/3, 2/3, 3/3. Tedy opět, 3/3 se rovnají 1 celku. A co kdybychom teď udělali něco ještě jednoduššího? Co kdybychom vzali náš celek a rozdělili ho pouze na jednu část? No, už jsem to udělal. Toto je jedna část, právě tady. A pak jsem vybral celou tuhle část. Ještě to vybarvím. A mám jeden díl a vybarvím ho. Takže jakou část celku jsem vybarvil? Mám tady jednu část. A vybarvil jsem tu jednu část. Tedy máme vybarvenou 1/1. A je to zřejmě také jeden celek. Takže toto je také rovno 1 celku. Myslím, že to začíná dávat smysl. 2/2, 3/3 nebo 1/1… tohle všechno přestavuje přesně stejnou hodnotu. Všechno představuje jeden celek. Podobně bychom si to mohli ukázat i na číselné ose. Tady je 0. Tady je 1. Mohli bychom pokračovat. Tak, tohle je 1/1. Samozřejmě, mezi nulou a jedničkou máme 1. Rozdělím to na jeden kus, tedy, to je právě tento celek. A kdybych se chtěl pohnout o jeden takový kus, dostal bych se k 1. Kdybych to rozdělil na dva stejné kusy a udělal bych dva skoky… jeden, druhý… zase bych skončil u 1. Kdybych to rozdělil na tři díly, jedna, druhá, třetí část a udělal tři skoky… jeden, druhý, třetí. Zase bych skončil u 1. Tedy 2/2, 3/3, 1/1 nebo 1 lomeno 1… jsou různé způsoby jak vyjádřit číslo 1, nebo 1 celek.
video