Přihlásit se

Kolektivní učení v měřítku - stará verze Projekt velké historie, 6.2, třetí video

(muzika) Vrány můžou sdílet nápady, Šimpanzi můžou sdílet nápady. Víme, že šimpanzí mláďata sledují své matky jak vybírají termity. Sledují, jak jejich matky seberou větev a jak z ní sundají všechny listy a jak větev posléze zastrčí do termitiště. Pak čekají, až termiti obalí celou větev. Hned na to větev rychle vytáhnou a setřou všechny termity, strčí si je do pusy, a sežerou je dříve než je stačí kousnout. A hle! chutná termití svačinka. Pak přijdou na řadu šimpanzí mláďata a snaží se matky napodobit Není to o tom, jak se to naučili, ale myslíte, že můžete tímto způsobem naučit někoho sestavit auto? Nebo postavit atomovou elektrárnu? Nemyslím si. Po pravdě, je to celkem pomalý způsob učení. To je důvod, proč šimpanzi nemají takovou historii jako mají lidé Kde je tedy rozdíl? Máme oproti nim tak rozvinutý jazyk, že můžeme sdílet obrovské množství nápadů během krátkého času. Například: Proč jíst samotný termity? Proč si je neupéci nebo nepřidat med? Můžeme neustále přidávat nové nápady, aby se lidské znalosti stále nabalovali od generace ke generaci se znalosti stále rozšiřují a tomu říkáme kolektivní učení. Abyste měli představu, jakou to má velikost Zapřemýšlejte nad tím, kolik vyprodukujete nápadu během celého dne. Kolik máte nápadú, kolik konverzací Kolik jste napsali tweetů a nebo záznamů na facebook? Pak k tomu přidejte celé město, miliony lidí, co dělají to samé co vy. Sdílení nápadů, přidávání nových nápadů A pak k tomu přidejte celý svět, celkově i s internetem. Sedm miliard lidí co sdílí své nápady, potencionálně okamžitě, po celém světě se šíří nové nápady. Ohromující, že ano. To je kolektivní učení v planetárním měřítku. Tak s jakými nápady se podělíte se světem? (muzika)
video