Vytváření ekvivalentních zlomků (grafické) Jak graficky vytvoříme ekvivalentní zlomek? Obdélník s vyznačenou částí budeme různě rozdělovat a poté popisovat zlomky. Uvidíme, že různé zlomky skutečně popisují stejnou část obdélníku.

video