Přihlásit se

Vytváření ekvivalentních zlomků (grafické) Jak graficky vytvoříme ekvivalentní zlomek? Obdélník s vyznačenou částí budeme různě rozdělovat a poté popisovat zlomky. Uvidíme, že různé zlomky skutečně popisují stejnou část obdélníku.

Mějme zlomek dvě třetiny. Teď bych chtěl, abyste zastavili video a zkusili vymyslet nějaké další zlomky, které by vyjadřovaly stejnou hodnotu, byly ekvivalentní tomuto zlomku. Takové, které vyjadřují stejné číslo. Zkusme si nejdříve představit, co jsou dvě třetiny. Nakreslím zde celek a rozdělím ho na tři stejné části. To je můj celek a tři stejné části. Nakreslím to tak, aby byly stejně velké… Zkusím to trochu lépe. Tak to je první, druhá a třetí část. Dvě třetiny představují dvě z těchto tří stejných částí. Mohl bych to vybarvit. Takže toto je jedna třetina a toto jsou dvě třetiny, tedy dva ze tří stejných dílů. Toto jsou dvě třetiny. A zkopíruji to, abychom mohli přemýšlet nad dalšími způsoby, jak vyjádřit tento zlomek. Tak kopírovat... a vložit. Jednou a ještě jednou… Mohu to udělat několikrát, ale zkopíruji to sem jen dvakrát. Nyní máme několik možností. První možnost je, že do tohoto obrázku nakreslíme vodorovnou čáru, která rozdělí každou z těchto částí na dva díly. Tak to udělejme. Rozdělíme to na dva díly. A teď, kolik stejných dílů máme? Máme 1, 2, 3, 4, 5, 6 stejných dílů. A kolik z nich je vybarvených? Jak vidíme, je to 1, 2, 3, 4. Čtyři šestiny. Všimněte si, že čtyři šestiny představují stejnou část celku jako dvě třetiny. Jsou to ekvivalentní zlomky. Můžeme říct, že dvě třetiny se rovnají čtyřem šestinám. Teď můžeme udělat něco podobného. Místo rozdělení každého z těchto tří dílů na dva, můžeme rozdělit každý díl na tři části. Nakreslím tři vodorovné čáry. 1, 2, 3. Tři stejné části jsem rozdělil a teď mám třikrát více dílů než předtím. Mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stejných dílů. A kolik z nich je vlastně vybarveno? Máme 1, 2, 3, 4, 5, 6 dílů. Dvě třetiny se tedy rovnají čtyřem šestinám, a to se rovná šesti devítinám. Tyto tři zlomky jsou ekvivalentní. Dvě třetiny, čtyři šestiny a šest devítin. Když je zobrazíme na číselnou osu, dostaneme stejný výsledek. Tak to udělejme. Nakreslíme tady číselnou osu. Řekněme, že tady je nula a zaměříme se na část mezi nulou a jedničkou. Samozřejmě bychom mohli jít i dál. Nejprve ji rozdělíme na třetiny. Toto je jedna třetina a dvě třetiny. Už víme, že toto představuje jednu třetinu a toto jsou dvě třetiny. Máme dvě stejně velké mezery ze tří mezer mezi nulou a jedničkou. Rozdělili jsme část mezi nulou a jedničkou na tři stejné části. A kde budou čtyři šestiny? Musíme to jen rozdělit na šest stejných dílů. Tedy jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý a čtyři šestiny, to budou čtyři z šesti mezer mezi nulou a jedničkou. Jedna, dva, tři, čtyři. Tedy, toto číslo je rovno čtyřem šestinám. A můžete udělat to samé, když budete uvažovat o devítinách. Místo rozdělení na šest dílů… můžeme udělat… jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět dílů. Teď jsme rozdělili osu mezi nulou a jedničkou na devět stejných mezer. Kde tedy bude šest devítin? Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest... A znovu, je to stejný bod na číselné ose. Zlomek šest devítin je ekvivalentní dvěma třetinám a to se rovná čtyřem šestinám.
video