Přihlásit se

Vzorce organických sloučenin Různé druhy vzorců organických sloučenin.

V tomto videu se zaměříme na různé způsoby zápisu organických molekul. A skončíme čárových vzorců, které jsou nejběžnějším způsobem zápisu molekuly. Takže zde máme sumární vzorec C3H8O. Říká nám, kolik atomů je v molekule. Takže kdybych chtěl nakreslit Lewisův vzorec, který má 3 uhlíky, 8 vodíků a 1 kyslík. Existuje několik možností jak nakreslit Lewisův vzorec. Vyberu zde jednu z nich. Mám zde 3 uhlíky v řadě...a také kyslík kyslík může být vázán na jeden z uhlíků, třeba takto. V Lewisově vzorci bych zakreslil na tomto uhlíku 3 vodíky. A 1 vodík zde. A 3 vodíky zde. Koukněte se na předchozí video o kreslení Lewisových vzorců. Takže na obrázku mám celkem 7 vodíků. 3 na této straně, 3 na této, a 1 na centrálním uhlíku zde. Takže potřebuji ještě jeden vodík. Jediné místo, kam může přijít, je na kyslík. Aby se zkompletoval oktet u kyslíku, potřebuje ještě dva volné páry elektronů. Tento Lewisův vzorec nyní odpovídá 2-propanolu neboli isopropanolu, nebo isopropyl alkoholu, který se používá k desinfekci. Dokončený Lewisův vzorec ukazuje všechny vazby. Všechny vazby mezi uhlíky a kyslíky a všechny zbylé vazby v molekule. Ale jsou způsoby, jak vzorec zjednodušit. Pojďme nakreslit další možné zobrazení této molekuly. Trochu jej zestručníme. Když se koukneme zde na levou stranu, vidíme 3 navázané vodíky na jednom uhlíku. Takže by bylo možné je nahradit symbolem CH3. CH3 nám poskytuje stejnou informaci, je to tak? Jen není vše rozkreslené. Celá CH3 skupina je připojena na další uhlík. A zde napravo je další CH3 skupina. Takže ji můžeme opět nahradit CH3 symbolem připojeným na tento uhlík. Centrální uhlík má na sobě vodík, ale také kyslík s vodíkem. Takže jsme trochu vzorec zjednodušili. Nevypisujeme všechny vodíkové vazby, proto mu říkáme racionální konstituční vzorec. Nalevo je kompletní Lewisův (elektronový) vzorec a napravo máme racionální konstituční vzorec. Ale jde zkrátit ještě více. Můžeme říci, že máme 2 methylové skupiny, připojené na centrální atom. Jak by to šlo ještě více zkrátit? Máme dvě methylové skupiny. Dáme závorky sem a číslici 2 sem, což znázorňuje dvě CH3 skupiny. Ty jsou vázané na uhlík. Ten je také vázaný na další vodík, a také na OH skupinu. Nyní jsme vzorec naprosto zkrátili. Takto vypadá úplně zestručněné zobrazení molekuly. Všechny tři způsoby zakreslení říkají to samé. Jsou pouze různými variantami. Pojďme nyní na to opačně. Tentokrát začneme se zkráceným vzorcem. Napíšu tři CH3 skupiny, COCH3 A teď zkusíme nakreslit racionální konstituční a úplný elektronový vzorec této molekuly. Začnu s tímto uhlíkem. Vím, že jsou k němu připojené tři methylové skupiny. Tady bude uhlík, který jsem podtrhl modře. Vím, že jsou na něj navázané methylové skupiny. Takže teď nakreslím 3 skupiny připojené na tento uhlík. Vypadá to asi takhle. Co jiného je připojeno na uhlík? Kyslík. A ten je vázán k další methylové skupině. Můžeme dokončit oktet kolem kyslíku, aby měl kolem sebe celkem 8 elektronů. A racionální konstituční vzorec je hotový. Jedná se o molekulu MTBE: methyl-terc-butylether. Pojdmě dále a nakresleme všechny vazby. Tím vznikne kompletní elektronový vzorec pro MTBE. Máme centrální atom, nahoře methylovou skupinu, na straně další a dole ještě jednu. Takže stačí jen dokreslit všechny vodíky. Vidíme zde 3 navázané methylové skupiny na centrálním atomu. Stále tu máme kyslík. A zde napravo další methylová skupina. Takže musíme nakreslit všechny vazby, abychom dokončili elektronový vzorec. Toto je kompletní vzorec pro MTBE. Je jasné, že tento způsob zápisu je velmi zdlouhavý. Trvá dlouho nakreslit všechny uhlíky a vodíky. Podíváme se nyní na jinou molekulu a zkusíme najít způsob jak ji nakreslit rychleji. Zkusíme velmi jednoduchý vzorec, C3H8, což je propan. Víme, že zde budou 3 uhlíky v řadě. Přidáme osm vodíků, můžete vidět, že je zde akorát osm míst. Takže můžeme všechny zbývající vodíky dokreslit. A máme kompletní elektronový vzorec propanu. V předchozích videích jsme objasnili, že tyto uhlíky jsou sp3 hybridizované. A mluvili jsme o tom, že není nejlepší sp3 hybridizaci takto prezentovat v prostoru. Je velmi obtížné zakreslit ji v 2D prostoru, ale můžeme udělat jednu věc - zalomit uhlíkový řetězec přesně takhle, a tím dostat uhlíky dále od sebe, což lépe odpovídá tetraedrálnímu uspořádání, které odpovídá sp3 hybridizovaným uhlíkům. Takže můžu pokračovat a nakreslit všechny vodíky. Jak můžete vidět, rázem vypadá molekula podobně jak ve skutečnosti. Toto je tedy další možnost jak zakreslit propan pomocí Lewisova vzorce. Ovšem opět je to poněkud zdlouhavé. Komu se chce kreslit pořád všechny uhlíky a vodíky? Organiční chemici mají zkrácený způsob zápisu, který nazývají čárové vzorce. Ty se zaměřují pouze na uhlíkový řetězec. Na obrázku jsme měli 3 uhlíky a je vidět, jak jsou spojeny do řetězce. Jsou zde čáry spojující atomy. K nakreslení čárového vzorce propanu nám stačí nakreslit pouze tyto dvě čáry. To představuje tuto část molekuly, jen uhlíkový řetězec, uhlíkovou kostru. Nemusíme kreslit všechny vazby mezi vodíky a uhlíky. Vyplývají samy z čárového vzorce. Vyzkoušíme si nyní používání těchto vzorců. A uvidíme, jestli je možné zjistit z takového vzorce vše potřebné. Mám zde nový čárový vzorec. Pro ethanol. Nyní ho zkusíme rozšířit na kompletní elektronový vzorec. Jak vím kolik má uhlíků? Pokud se vrátím k molekule propanu, myslím že vidíte, že tohle je uhlík, tohle také a ještě tady. Na obou koncích řetězce a na každém zlomu, je ve skutečnosti jeden uhlík. Podívám se zpátky na ethanol a můžu říct, že tohle musí být uhlík a tohle také. Rozšířím náš čárový vzorec. Jeden uhlík, druhý uhlík, K čemu je vázán horní uhlík? Ke kyslíku tady dole. Tomuhle. Nakreslím ten uhlík s vazbou ke kyslíku. A co je vázáno na kyslík? Máme tam ještě vodík. Teď je potřeba zjistit, kolik vodíků je navázáno na uhlíky. Na uhlících nejsou žádné náboje. V takovém případě bývá uhlík většinou čtyřvazný. V takovém případě tedy jednoduše zjistím počet vodíků. Například, když se zaměřím na tento uhlík, zjistím, že je vázaný na druhý uhlík. Tím se použila jedna vazba. Dohromady potřebuje čtyři. Takže zbývají ještě tři. Předpokládá se, že půjdou k vodíkům. Můžu pokračovat a naznačit vazby s vodíkem. Podíváme se na vrchní uhlík. A zjistíme, kolik navázaných vodíků bude mít. Už má použité dvě vazby. Jednu k uhlíku nalevo a jednu ke kyslíku, takže potřebuje ještě dvě další. Nakreslíme je tam. Víme, že je na nich vodík. Teď máme kolem uhlíků kompletní oktety. Ještě schází oktet u kyslíku, aby byl elektronový vzorec kompletní. A je to. Máme elektronový vzorec pro ethanol. Všimněte si, že u čárového vzorce jsem rovnou nakreslil vazbu mezi vodíkem a kyslíkem. Pokud se nejedná o uhlík, ale o kyslík, dusík nebo jiné atomy, je nutné nakreslit tam vodíky rovnou. Pojďme na další příklad. Podívejte se na tuto molekulu. Tohle je náš čárový vzorec. Zkusíme ho nyní rozšířit do elektronového vzorce. Vím, že každý zlom představuje uhlíkový atom. Modré tečky jsou uhlíky. Modré tečky jsou uhlíky. Mám zde 6 uhlíků. Je to poprvé, co vidíme uhlíkový kruh. Horní uhlík je vázán k chloru. Můžu přidat ještě zbytek oktetu kolem chloru. Můžu přidat ještě zbytek oktetu kolem chloru. Kolik vodíků je vázáno k vrchnímu uhlíku? Soustředím se jen na vrchní uhlík. Vidím zde tři vazby. Takže mu chybí ještě jedna, aby měl celkem čtyři. Přejdu sem k uhlíku nalevo, který je stejný, jako všechny ostatní uhlíky v kruhu. Každý už má dvě vazby. Potřebují další dvě do celkových čtyř. Velmi rychle je můžeme všechny dokreslit. Ke každé vazbě jeden vodík. A máme kompletní elektronový vzorec této molekuly. Na dalším příkladu si ukážeme zobrazení násobné vazby. Podíváme se, jak by molekula vypadala. Zjistíme kolik je zde uhlíků. Vím, že tohle je uhlík tohle taky, a ještě tenhle. Tyto dva tady jsou spojeny dvojnou vazbou. Můžu ji sem nakreslit. Znázornit, že mají mezi sebou dvojnou vazbu. Tady mám další uhlík. Kolik bude vodíků? Začneme s uhlíkem napravo. Už má jednu vazbu, takže mu zbývají tři, do celkových čtyř. Mám oktet kolem uhlíku napravo. Horní uhlík už má dvě vazby ve své dvojné vazbě, a ještě jednu další, jednoduchou, k druhému uhlíku. Celkem tři vazby. Potřebuje ještě jednu, a takhle můžu pokračovat dál. Dokončím oktet okolo tohoto uhlíku. Teď tento uhlík na levé straně dvojné vazby. Už má dvě vazby. Potřebuje dvě další. Takže mu je přidám a přidám taky vodíky. A máme hotový strukturní vzorec. Co když potřebuji zjistit sumární vzorec? Spočítám uhlíky: jeden, dva, tři. Takže ve vzorci bude C3. Kolik mám vodíků? Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest... šest vodíků. Sumární vzorec bude tedy C3H6. To znamená, že lze získat strukturní vzorec z lomeného. Ještě jeden příklad. Zkusíme tentokrát trojnou vazbu. Když nakreslím molekulu takhle, vypadá trochu divně. To studenty většinou rozhodí, když vidí poprvé trojnou vazbu. Zkusíme spočítat uhlíky. Tohle je jeden, tohle taky. A teď trojná vazba. Víme, že se vyskytuje mezi 2 uhlíky. Jeden bude na jedné straně a druhý na druhé. Dohromady jsou to 4 uhlíky v celé molekule. Zkusíme ji nakreslit podrobněji. Toto jsou všechny sigma vazby mezi uhlíky. Dva uhlíky napravo mají ještě dvě další pí vazby, které tvoří vazbu trojnou. Kolik vodíků? Začneme s uhlíkem tady dole. Má už 1 vazbu, potřebuje 3 další. Takže 3 vodíky. Uhlík napravo má 2 vazby. Potřebuje 2 další do celkových 4. Uhlík nalevo od trojné vazby už má všechny 4 vazby kolem sebe. Jednu z jednoduché vazby, a 3 z trojné. Nebudou na něm už žádné vodíky. Uhlík na pravé straně trojné vazby má tři vazby. Chce čtyři. Má tedy prostor pro jednu vazbu s vodíkem navíc. A máme hotový strukturní vzorec této molekuly. Proč není tato část vzorce lomená? Je rovná, protože oba uhlíkové atomy jsou v sp hybridizaci, která je lineární. Mají úhel vazby 180°. Stejně jako na obrázku. Strukturní vzorce se snaží ukázat jak molekula vypadá ve 3D prostoru. Proto jsme na obrázku nakreslili přímou čáru pro trojnou vazbu. Tady nahoře máme dva uhlíky v sp2 hybridizaci. Sp2 hybridizace je trigonálně planární. Tak se snažíme zobrazit úhel vazby někde kolem 120°. To co vidíte nalevo jsou tedy čárové vzorce. Jsou to zkratky, jak zapsat organické molekuly. Po zbytek kurzu budeme používat především tato zobrazení.
video