Přihlásit se

Khanova škola v Los Altos Podívejte se, jak používají učitelé v Los Altos (Kalifornie) Khan Academy při výuce matematiky a jak se výrazně zvýšila motivace a dašení dětí pro studium matematiky.

Studenti si povídají o matematice na chodbách i na hřištích. Chtějí jít domů a přihlásit se na Khan Academy. Je to opravdu vzrušující. Otázka, kterou musejí vysoce výkonné obvody neustále odpovídat je "Proč změna, když jde všechno dobře ?" A skutečně to směřovalo k tomu; o čem jsou... jsou naše mise a vize. Jak můžeme učení pro každého studenta na individuální úrovni udělat smysluplné ? Když se díváte na Khanovu školu, nebo na jakoukoliv jinou pomůcku, vede to k otázce; Jaké to má výhody pro studenta ? a v pořadí jaké to má výhody pro učitele ? Khanova škola poskytuje studentům instrukce, učivo, které potřebovali, na úrovni na které byli, v době, kdy to potřebovali. Užitek pro učitele byly; datové elementy, které byli přístupné. Učitelé mohli vědět v jakoukoliv chvíli, kde se student úspěšně zlepšoval a kde měl potíže. Ty výhody dovolovaly učitelům přehodnotit učební čas. Zjišťujeme, že máme víc času. Učitelé neplýtvají časem na dovednostech, které studenti již mají. Jsou schopni upravit svůj čas přesně podle toho, co studenti skutečně potřebují naučit. Začali jsme se 3 učiteli a zhruba 120 studenty, a nyní v našem druhém roku máme přes 1,000 studentů, kteří používají Khan Academy, jako online pomůcku, a máme zhruba 50 učitelů zahrnutých do tohoto projektu. Hned jak jsme s tímto začli byly děti z toho nadšené. Nemohli o tom přestat mluvit. Byly nadšené. Viděla jsem to nadšení. Viděla jsem, že chtěli trávit hodiny a hodiny matematickými výpočty. V tu chvíli to byl takový "jupíí" okamžik, protože děti příliš často nechtějí sedět a dělat matematické výpočty. Byli jsme schopni jít rychleji přes pověřené osnovy. Měli jsme víc času dělat další projekty, zahrnout do učiva další druhy aktivit, které nejsou v matematických učebnicích. Což je skvělé. Protože to je způsob, jakým se děti učí. A to je to, co milují. Jsou nadšené, když na něčem pracují, když vidí jak je to použitelné v jejich světě. Ale myslím, že bychom se tam nemohli dostat, aniž bychom neměli zahrnutou Khanovu školu v našich pokynech. Vždy jsem chtěla dělat další věci, snažila jsem se zahrnout více projektů, zahrnout do učiva všechny studenty, na všech jejich úrovních. A neměla jsem pocit, že jsem v tom opravdu dobrá. Když přišla Khanova škola, během dvou týdnů jsem viděla, které děti měly potíže. Některé děti zase už zvládali modul za modulem; přesunuli se do algebry a do učiva, které jsem s nimi ještě nedělala. Jen jsem se na to podívala a řekla jsem: "Ach můj Bože, tohle je úžasné." Byla jsem schopna uspořádat malé skupinky dětí, abych jim pomohla zlepšit se, najít na jaké úrovni byly, které byly v té době níže, než na úrovni 5. třídy v té době. A konečně mi to dalo tu svobodu, že jsem věděla, že učím každého. A že se nikdo ani na chvíli nenudil. Pomáhá to v tom smyslu, že mohu identifikovat určitá místa. Někdy můžete jít dál týdny a týdny a nevíte, že dítě nepochopilo něco, co se probíralo, již před dvěma kapitolami. S Khanovou školou se ty věci ukazují trochu častěji, takže do toho můžete vstoupit a zachránit to. [smích] Khanova škola měla opravdu velký dopad na většinu mých studentů. Jsou tam ti snaživci, kteří to používají k tomu, aby byli napřed a jsou zvědaví, co se týče matematiky a chtějí pokračovat dál. Chtějí prozkoumávat nové věci a mají k tomu schopnosti. Potom tu jsou ti studenti, kteří mají problémy, kteří stále zápasí se základní matematikou, kterou nikdy nezvládli ve třetím, čtvrtém, nebo pátém ročníku a tohle jim dává šanci jít zpět a vyplnit ty mezery v jejich znalostech a posunout se kupředu na pevnější základ. Tyhle děti se aktivně účastní jejich učení. Tyto děti v různých situacích používají své schopnosti v matematice. A mohou mít příležitosti Spolupracovat se mnou po jednom, nebo po malých skupinách, kde můžeme mít matematické konverzace, které opravdu pomáhají jejich učení. V minulosti jsem musela trávit hodně času sbíráním papírů, znovu a znovu je kontrolovat, nosit velké batohy materiálů do a ze školy a být papírem pořezaná. Nyní mám všechna data ve svém počítači a to je tak praktické. Protože tam mohu být v 10 hodin v noci, nebo v 5 ráno, nebo ve 3 odpoledne uprostřed třídy. A všechno mám tam. Dostávala jsem emaily od rodičů, které říkaly; "Mají potíže s domácím úkolem," a já se můžu zpětně podívat, co dítě v tu noc dělalo, najít přesné problémy se kterými měli potíže, a naplánovat svou výuku na další ráno s tím dítětem. Moje učení je víc informované a víc cílené a nemusím nosit ty velké batohy. Nejlepší věcí pro mě byla, jen ta myšlenka nyní otevřených dveří dalším možnostem. Protože pomůcky se změní, čím procházíme zůstane později stejné; maximálně využíváme čas, který s těmi studenty máme. Učení v této oblasti prošlo sérií tréninků tento rok o "blended learning" a pomůcek Khan Academy. Vidíme u našich učitelů tu rozvíjející se praxi. Jsou neuvěřitelní a dělají s Khanovou školou nádherné věci, s dalšími pomůckami pro děti. Matematické instrukce se opravdu stali bohatšími a naši studenti jsou v tom více aktivní. Já se nevyhnutelně učím vedle studentů a někdy je to opravdu nepříjemné, ale stejně si myslím, že to je opravdu silná zkušenost, protože potom studenti vidí někoho, kdo je celoživotním žákem. Tohle je něco, co opravdu chci dětem jako učitelka ukázat. Že to není jenom o tom dnes se učit matematiku, nebo učit se tenhle týden přírodní vědy. Je to o tom, jak se učíte po celý život. Dejte si povolení nebýt na chvíli expertem a učit se vedle vašich dětí. A to vytvoří mezi vámi a vašimi studenty úžasný vztah, když spolu věci objevujete a když společně oslavujete úspěchy.
video