Další příklad zápisu zlomku jako desetinného čísla Another example converting fraction to decimal

video