Přihlásit se

Další příklad zápisu zlomku jako desetinného čísla Another example converting fraction to decimal

Zkusme zapsat 6/12 jako desetinné číslo. Opět vám doporučuji zastavit video a zkuste si to vyřešit sami. Dám vám malou radu. Zkuste přepsat tento zlomek, ale ne ve dvanáctinách, nýbrž v desetinách. Pojďme si to představit. Řekněme, že tohle je dvanáctina. Takže 1 dvanáctina. Teď udělám 12 dvanáctin. To jsou 2 dvanáctiny. Tohle budou3 dvanáctiny. Teď zkopíruji a vložím 3 dvanáctiny. Kopíruji a vkládám. Teď máme 6 dvanáctin, které brzy vybarvím. Nyní máme 9 dvanáctin, a konečně 12 dvanáctin. A nás zajímá 6 dvanáctin, tohle zobrazuje 6 těch dvanáctin, Tudíž teď vybarvím 6 z nich. Jdu na to. Tohle bude 1. Vezmu si větší štětec. 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Tak je to správně. To je 6/12. Jen mě nechte to dokončit. A je to. Zobrazili jsme si náš zlomek. Jak teď zobrazíme tento kousek v desetinách? Jedna z věcí, které můžu udělat, je, že se podívám, že 6 a 12 jsou dělitelné 6. Co se stane, pokud tohle vydělíme a zobrazíme ne ve dvanáctinách, ale v polovinách? Jak bychom to udělali? Můžeme říci, nebo nazvat celou tuhle část 1/2 a tuhle část další 1/2. Další způsob, jak se nad tím zamyslet, je, že z 12 vezmeme 6 a 6, pak je dáme dohromady a uděláme z nich 1/2. Pokud jde o počet dílků, které máme, dělíme je 6. Udělejme to. Dělme počet dílků 6. Teď budeme mít 2 dílky. Budeme mít pouze 2 poloviny. Tohle je 1/2, a tohle je druhá 1/2 Všimněte si, že jsme měli 12/12. Vezmeme si z nich 6 a 6 a dáme je dohromady. Nyní máme pouze 2 dílky místo 12. Ale těch 6/12, jak budou vypadat jako poloviny? Opět si vezmeme 6 dílků a dáme je dohromady do jednoho dílku. Takže to budeme také dělit 6. A bude to stejné jako 1/2. A tu 1/2 vidíme přímo tady. Všimněte si, že vše, co jsme v minulém videu dělali, bylo, že jsme čitatele a jmenovatele násobili stejným číslem, abychom dostali ekvivalentní zlomek. Teď čitatele a jmenovatele dělíme stejným číslem, abychom dostali ekvivalentní zlomek. To, že se 1/2 rovná 6/12 dává smysl. Proč jsem to udělal? Neříkal jsem, že potřebujeme desetiny? Ano, chceme to dostat na desetiny, ale 1/2 je jednodušší pro zapsání v desetinách. Znovu vyjádřím 1/2. 1/2, napíšu to takhle. 1/2...mohl bych 1/2 vyjádřit znova. Znovu vyjádřím 1/2. Tohle bude 1/2. Opět to znázorňuji. Vezmu tohle celé a vydělím 2, a 1/2 -- jen ji vybarvím-- bude tohle, jak jsme již jednou viděli, a to se rovná 6/12. Teď to chci zapsat jako desetiny. Co když vezmu každou z těchto polovin a změním každou na 5 stejně velkých dílků? Tak to udělejme. To máme 1, 2, 3, 4 a 5. Co jsem právě udělal? Násobil jsem. Teď mám pětkrát tolik dílků a 1/2 bude vyjádřena jako 5 krát 1/10. Tudíž se to rovná 5/10. Udělám to zeleně, 5/10. Všimněte si, že 6/12 je stejné jako 1/2, což je stejné jako 5/10. Vše co jsem udělal, bylo, že jsem násobil čitatele a jmenovatele 5. abych dostal 10 ve jmenovateli. 5/10 je to samé jako 5 krát 1/10. Je to 5/10 a můžeme to napsat jako desetinné číslo, 5/10, víme že -- tohle je místo pro jednotky, a pokud jdeme jedno místo doprava od desetiné čárky, je to místo pro desetiny. Tohle je místo pro desetiny. A my máme 5/10, takže napíšeme 5 sem. Toto může být zapsáno jako desetinné číslo -- 0,5 Jsou i jiné způsoby, jak o tom přemýšlet. Mohli jste si říct, že 6 je polovina z 12, tak co je polovina z 10? 5 je polovina z 10, takže 5/10 a to se rovná 5 krát 1/10 a to je stejné jako 5/10 zapsaných v desetinném čísle.
video