Přihlásit se

Další příklad odečítání desetinných čísel na setiny Another example subtracting decimals to hundredths

Zkusme vypočítat 10,1 minus 3,93. Doporučuji vám zastavit toto video a zkusit to samostatně. Potom můžeme zjistit, jestli jsme to vypočítali stejně. Nejdřív si to přepíšeme a sjednotíme 10,1 minus... 3 je v řádu jednotek, takže ji napíšu pod 0. 3,93. Zkusme to vypočítat. Než začneme odečítat, chceme, aby byla čísla nahoře větší než čísla dole. Tady ani žádné číslo není. Můžeme tam napsat 0. Napíšu to jinou barvou. Dáme tam číslo 0. 10,1 je to samé jako 10,10, ale stále tady musíme řešit problém. 0 je méně než 3. 1 je méně než 9. 0 je méně než 3. Proto si to trošku přeskupíme. Pojďme na to. 1 desítka je to samé jako 10 jednotek. Takže můžu napsat 10 do řádu jednotek. Potom vezmu 1 z těchto jednotek, tím pádem budu mít 9 jednotek, a tu dám do řádu desetin. 1 se rovná 10 desetin. 10 desetin plus 1 desetina se rovná 11 desetin. Teď opět můžu vzít 1 desetinu a dát ji do řádu setin. 1 desetina je 10 setin. Nyní mám nahoře větší čísla než dole, nebo alespoň stejně velká. Tak, 10 minus 3 je 7. 10 minus 9 je 1. Tady je desetinná čárka. 9 minus 3 je 6. A tady už nemám nic. Výsledek: 10,1 minus 3,96 je 6,17.
video