Další příklad odečítání desetinných čísel na setiny Another example subtracting decimals to hundredths

video