Přihlásit se

Násobení 7

Vítej v úrovni 4 násobení. Pojďme na problémy. Řekněme, že by jsme měli dvě stě třicet pět krát Použiji tady dvě odlišné barvy, vydrž chvíli. krát čtyřicet sedm. Začneš počítat příklad čtvrtého stupně stejně jako by jsi začal počítat příklad třetího stupně. Vezmeme sedm a vynásobíme ji dvě stě třiceti pěti. Takže sedm krát pět je třicet pět. Sedm krát tři je dvacet jedna plus tři, které jsme přičetli, je dvacet čtyři. Sedm krát dva je čtrnáct plus a dvě z minulého kroku. To je šestnáct. Jsme hotovi se sedmičkou. Nyní musíme vypočítat čtyřku. Jelikož je čtyřka na místě desítek, musíme přidat nulu. Můžeš se na to podívat, že násobíme dvě stě třicet pět, ne čtyřkou, ale čtyřicítkou, a proto napíšeme nulu. Jakmile napíšeš nulu, můžeš počítat jako se čtyřkou. Takže, čtyři krát pět je dvacet. Nevěnujme pozornost tomu, co jsme měli před tímto krokem. Čtyři krát tři je dvanáct plus dva, z předešlého kroku, je čtrnáct. Čtyři krát dva je osm plus jedna, z předešlého kroku, je devět. A nyní všechno sečteme. Pět plus nule je pět, čtyři plus nule je čtyři, šest plus čtyři je deset, pamatujme si jedničku, a jedna plus jedna a devět, to je jedenáct. Odpověď je jedenáct tisíc čtyřicet pět. Pojďme na další problém. Řekněme, že by jsme měli osm set sedmdesát tři krát-- a vymyslím toto číslo za běhu, takže vydrž osm set sedmdesát tři krát -- nějaké vysoké číslo -- devadesát -- a použiji různé barvy, takže snad lépe porozumíš tomu co se ti budu snažit vysvětlit. Řekněme devadesát sedm. Ne, sedmičku jsme měli posledně. Devadesát osm. Takže jak jsme počítali minule, přesuňme se na jednotky, a to je tam, kde je číslo osm a vynásobíme osm krát osm set sedmdesát tři. Takže osm krát tři je dvacet čtyři, pamatuj si dvojku. Osm krát sedm je padesát šest plus dva je padesát osm, pamatuj si pět. Osm krát osm je šedesát čtyři plus pět z předešlého kroku. To je šedesát devět. Jsme hotovi s osmičkou. Teď začneme násobit devítkou nebo by jsme to mohli udělat, že vynásobíme osm set sedmdesát tři krát devět. Ale násobení něčeho devadesátkou je jako násobení něčeho devítkou a přidá se nula na konec. Proto jsem napsal nula právě sem. Devět krát tři-- tedy prvně si vyjasníme pár věcí, pojďme se zbavit toho, co jsme měli předtím. Řekněme devět krát tři je dvacet sedm, pamatuj si dvojku. Devět krát sedm je šedesát tři plus dva z minulého kroku je šedesát pět. Pamatuj si šest. Devět krát osm je dvacet sedm plus šest z minulého kroku. To je sedmdesát osm. A nyní sečteme. Čtyři, osm plus sedm je patnáct, jedna plus devět plus pět je patnáct, jedna plus šest plus osm je také patnáct a jedna plus sedm, to je osm. Takže odpověď pravděpodobně - nemám před sebou kalkulačku - je osmdesát pět tisíc pět set padesát čtyři, za předpokladu, že jsem neudělal žádnou nedbalou chybu. Vypočítejme další příklad. Myslím, že trefím hlavní bod. Další příklad, který budu počítat, můžeš ho počítat jako příklad pátého stupně, protože vlastně budu násobit dvou-, trojcifernými čísly, ale je to ve skutečnosti stejné a doufám, že uvidíš ten vzor. Takže řekněme, že mám dvě stě třicet čtyři krát-- a nyní použiji tři barvy-- řekněme šest set čtyřicet tři. První uděláme trojku, která je na místě jednotek a vynásobíme ji dvě stě čtyřiceti čtyřmi. Tedy, tři krát čtyři je dvanáct, pamatuj si jedna. Tři krát tři je devět a přidej jedna. To je deset, pamatuj si jedničku. Tři krát dvě je šest plus jedna. Tedy to je sedm. A tak jsme udělali-- Myslím, že jsme někde udělali chybu. Dej mi chvilku. Tři krát čtyři je dvanáct. Ach ne, Myslím, že je to správně. Já jsem se spletl. Ok, jsme připraveni na čtyřku, nebo čtyřicítku a poněvadž je to čtyřicet, protože je to na místě desítek, napíšeme nulu. Čtyři krát čtyři-- vyjasněme si věci od vrchu. Na to vždycky zapomenu. Čtyři krát čtyři, tak to je šestnáct, pamatuj si jedna. Čtyři krát tři, tak to je dvanáct plus jedna, to je třináct. Čtyři krát dva je osm plus jedna, tak to je devět. A nyní jsme hotovi se čtyřkou nebo čtyřicítkou, záleží na tom, jak se na to podíváš. Nyní jsme připraveni na šestku nebo šest set. Poněvadž je to šest set, napíšeme tady nulu a počítejme s tím jako se šestkou. Vyjasněme si, co jsme už počítali. Takže šest krát čtyři je dvacet čtyři, pamatuj si dva. Šest krát tři je osmnáct plus dva je dvacet, pamatuj si dvojku. Šest krát dva je dvanáct plus dva je čtrnáct. A nyní to všechno sečteme. Dva. Šest. Sedm plus tři je deset. Čtrnáct, pamatuj si jedna. Jedna plus devět je deset. Pamatuj si jedničku. To je pět, to je jedna. Doufám, že to vidíš. odpověď, kterou jsem dostal je jedno sto padesát tisíc čtyři sta šedesát dva. Myslím, že nyní můžeš počítat příklady ze čtvrté úrovně násobení.
video