Slovní úloha na výpočet věku 6 William je 4 krát tak starý jako Ben. Před 12 lety, William byl 7 krát tak starý jako Ben. Kolik let je Benovi teď?

video