Přihlásit se

Nerovnice na číselné ose Grafické znázornění "x < 4"

video