Slovní úloha na výpočet věku 4 Armanovi je 18 let a Diye jsou 2 roky. Za kolik let bude Arman právě třikrát tak starý jako Diya?

video