Součet po sobě jdoucích, lichých čísel (příklad 2) Součet čtyř po sobě jdoucích, lichých celých čísel je 136. Jaká čísla to jsou?

video